menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
1 juli 2020

Online Dag Praktijkhouder: ‘Duurzaamheid, wendbaarheid en doelgerichtheid essentieel’

‘Is uw praktijk futureproof?’ Aldus het thema van het eerste online congres voor praktijkhouders dat MedischOndernemen op 27 juni organiseerde samen met de beroepsverenigingen KNGF en KNMT. Het evenement vond plaats op een nogal ongebruikelijk tijdstip: zaterdagochtend tussen 8 en 12 uur. Liefst 275 praktijkhouders en sprekers namen achter hun pc plaats om de sessies te volgen en met elkaar in gesprek te gaan.
Online Dag Praktijkhouder: ‘Duurzaamheid, wendbaarheid en doelgerichtheid essentieel’ Chantal Verspaille, psychologe en dagvoorzitter uit Vlaanderen.

Chantal Verspaille, psychologe en dagvoorzitter uit Vlaanderen, heette de deelnemers welkom. Ze plaatste de online dag in perspectief: ‘Een digitaal evenement op zaterdagochtend is blijkbaar een intelligente oplossing in tijden van corona. Maar jullie Hollanders hadden natuurlijk ook al een intelligente lock down. Dat was een slimme vinding van jullie minister-president Mark Rutte. Daar hebben wij in Vlaanderen smakelijk om moeten lachen.’

 

Volop netwerkmogelijkheden

De online dag bestond, net als een gewoon congres, uit een plenair deel én deelsessies. Belangrijke onderdelen waren ook de onderdelen Expo en Networking. In de Expo konden deelnemers direct in gesprek met sponsors (Zie:  Sponsors). Bij de Networking-tool werden deelnemers 'random' aan elkaar gekoppeld om in vijf minuten een praatje te maken en visitekaartjes uit te wisselen (Zie: Online-tool).

 

Doelen stellen en wendbaar team

De thema’s van de deelsessies belichtten de toekomstkansen in de eerste lijn. Zo voerde Alexander Tolmeijer (Dentiva) zijn gehoor mee in het onderwerp ‘Doelen stellen en het team meenemen’. ‘Onze bevinding, zelfs in strak geregelde praktijken, is dat het doel van de praktijkhouder vaak niet duidelijk is. Als ze wel duidelijk zijn, moet de praktijkhouder deze doelen ook nog communiceren met het team. En zelfs als het plan met doelstellingen is rondgestuurd, is nog maar de vraag wat medewerkers daarvan oppikken.’

 

Charlotte van den Wall Bake schetste de kansen bij het wendbaar houden van het team. Vernieuwing is nodig, maar moet altijd toegevoegde waarde hebben, stelt zij. ‘Veranderen moet op de eerste plaats leuk zijn. Wil je intervisie introduceren, doe dat dan als coproductie in het team. Betrek steeds je medewerkers, verdeel taken en laat ze meebepalen: hoe willen zij de intervisie opzetten, wie is de facilitator, wie brengt de casus in? Hou steeds voor ogen dat vernieuwing een functie moet hebben. En let steeds op hoe het echt met de medewerkers gaat.’

 

‘Duurzaamheid is essentieel’

Sectorspecialisten Ludo Guns en Arjan Wijnands (ABN AMRO) gingen in afzonderlijke sessies in op de duurzaamheidsopgave van fysio- en tandartspraktijken. Zowel de coronacrisis als de wereldwijde klimaatdoelen laten zien dat het toekomstbestendig maken van praktijken absoluut prioriteit heeft, benadrukken zij. ‘Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn, maar er is geen tijd te verliezen. Verduurzamen is essentieel. Zorg ervoor dat uw praktijk er positief uitspringt. Niet alleen voor klimaat en werksfeer zitten er voordelen aan, maar er zijn ook financiële voordelen. Het heeft invloed op energiekosten, de praktijk blijft interessant voor het nieuwe en aankomende personeel en is bovendien in de toekomst beter te verkopen.’

 

Doeltreffende financiële sturing

Harro de Haan en Timo van Houdt (Visser & Visser) presenteerden hun visie op ‘doeltreffend financieel management’. ‘In veel praktijken ontbreekt het aan goede stuurinformatie, wordt er gestuurd op het banksaldo, en is er geen inzicht in het werkkapitaal, omzet en kosten. Hierdoor worden beslissingen niet genomen op basis van werkelijke cijfers en stuurindicatoren en is men te veel tijd kwijt aan deadministratie.’ Ze schetsen een doeltreffend financieel managementsysteem aan de hand van vier ingrediënten: het administratieve proces, het sturingsdashboard, duidelijke stuurindicatoren en frequente sparringsmomenten.

 

Coöperaties in de fysiotherapie

Pieter Flaton (Fysiogroep Haaglanden) en Alex Hoen (Coöperatie Fysiotherapeuten Midden Holland) deelden hun ervaringen bij het oprichten van een coöperatie voor fysio’s ‘in tijden van corona’. ‘Leden boden elkaar veel ondersteuning, door veel te bellen, te zoomen en contact te onderhouden met de Actiegroep Fysiotherapie en de KNGF’, vertelt Flaton. Ook Hoen benadrukte vooral de kansen die de crisis biedt: ‘Als beroepsgroep zijn we dichter naar elkaar toe getrokken. Er zijn af en toe meningsverschillen, maar ook is het gezamenlijk belang duidelijker geworden.’

 

Rondetafelgesprek

Onder leiding van Verspaille blikten Alex Hoen en Alexander Tolmeijer ten slotte terug op de effecten van de coronacrisis. Die zijn, afgezien van de ernstige gevolgen voor gezondheid en economie, ook positief. Tolmeijer signaleert bijvoorbeeld dat het door de digitale techniek vanzelfsprekender is geworden elkaar online te ontmoeten. ‘Het is makkelijker geworden mensen bij elkaar brengen die elkaar niet kennen. Ook met collega’s in de praktijk onderhouden we meer contact, deels online en deels fysiek.’

 

Onder druk van de coronacrisis versnelde de oprichting van een coöperatie in Midden-Holland, vertelt Alex Hoen. ‘Dat leverde veel op. Online overleg ging veel makkelijker. Laten we die ‘vibe’ vasthouden. Ik hoop dat we veel blijven doen met videoconsult. De coachende rol van de fysio kun je ook op afstand vervullen. Videobellen met de patiënten kan veel sneller tussendoor. Daarmee bied je een extra service, die je patiënten waarderen.’

 

Presentaties van de deelsessies

Omdat het niet mogelijk was alle sessies bij te wonen publiceren we hieronder alle presentaties van de deelsessies. Op de eventpagina hebben we de video’s geplaatst die tijdens de Dag van der Praktijkhouder zijn gemaakt. De video's van de sessies, het rondetafelgesprek en de afsluiting vindt u op hier.

 

 

Sponsors van de Online Dag van de Praktijkhouder


Online Dag van de Praktijkhouder: nieuwe edities dit najaar   

MedischOndernemen organiseert de online 'Dag van de Praktijkhouder' in samenwerking met de beroepsverenigingen KNGF en KNMT. Wij communiceren, verbinden en activeren via onze website, nieuwsbrieven, social media, Praktijk Anno Nu Congresreeks en andere bijeenkomsten. Dit najaar volgen nieuwe online ' Dagen voor de praktijkhouder' voor elk type eerstelijnspraktijk, rond thema’s als digitalisering, regionalisering en innovatie.


 

 

Foto: Chantal Verspaille, psychologe en dagvoorzitter uit Vlaanderen
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen