menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
26 november 2019

Het Roer Moet Om: ‘Duizenden kwetsbare patiënten niet te verwijzen’

Huisartsen-actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ slaat alarm over de moeite die het kost kwetsbare patiënten naar passende zorg te verwijzen. Vandaag biedt het actiecomité hierover het boekje ‘Patiënt tussen wal en schip’ aan de Tweede Kamer aan. Daarmee wil het een stem geven aan het ‘stille drama’ dat zich voltrekt.
Het Roer Moet Om: ‘Duizenden kwetsbare patiënten niet te verwijzen’

‘Patiënt tussen wal en schip’ biedt een bundeling van schrijnende praktijkverhalen en de peiling die het comité begin november onder de achterban van 8400 leden hield. De peiling laat zien dat bijna alle deelnemende huisartsen (97% van de 2010 respondenten) te maken hadden met verwijspogingen die niet lukten of pas na zeer veel moeite. Gemiddeld krijgt een huisarts per week zes keer te maken met zulke moeizame verwijspogingen.

 

Verwijsproblemen

Op basis van die cijfers, zo schat het actiecomité, moet het in de totale huisartsenzorg wekelijks om vele duizenden patiënten gaan. De extra tijd die huisartsen er in een week tijd mee kwijt zijn bedraagt gemiddeld 3 uur, oplopend tot zelfs meer dan 5 uur (bij een op de zes artsen). Bijna 80% van de ondervraagden liep tegen verwijsproblemen aan bij ziekenhuizen en GGZ-instellingen, de helft bij thuiszorg- en verpleeghuisinstellingen en tussen een derde en een kwart bij jeugdzorg, het sociaal domein en verslavingszorg.

 

Pleidooi voor samenwerking

‘Wij doen dit niet om met de vinger te wijzen naar zorgverleners in ggz-instellingen, ziekenhuizen of verpleeghuizen’, zegt Bart Meijman, huisarts en één van de initiatiefnemers van Het Roer Moet Om in de Volkskrant. ‘We lopen tegen fundamentele problemen aan, zoals dat in ons zorgsysteem niet de wil tot samenwerking leidend is, maar de opdracht tot concurrentie.’ De politiek zou volgens Meijman veel meer moeten aandringen op regie in de zorg, in plaats van marktwerking.

 

Meer samenhang

Het boekje ‘Patiënt tussen wal en schip’ bevat een selectie uit de persoonlijke ervaringen die de huisartsen de afgelopen periode instuurden. Rode draad door de ervaringen is de frustratie en machteloosheid waar de huisarts tegenaan loopt. Het gaat volgens Het Roer Moet Om om talloze voorbeelden van ‘van-het-kastje-naar-de-muur’ gestuurd worden, patiëntenstops door personeelsgebrek, bezuinigingen en lange wachtlijsten.

 

‘Oorzaken zijn de verkokerde aansturing en financiering, capaciteitsproblemen, bezuinigingen en alom gehuldigd concurrentiedenken, waardoor de samenhang tussen de zorginstanties is verdwenen’, aldus het comité in een persbericht

 

De ministers De Jonge (Volksgezondheid), Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Blokhuis (onder andere de ggz) laten weten de zorgen van de huisartsen te delen. 'Daarom is het ook belangrijk dat huisartsen, gemeenten, wijkteams, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de regio als team met elkaar (gaan) samenwerken om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren.’

Lees ook: Huisarts slaakt noodkreet over thuiszorg terminale patiënt: ‘Niemand heeft overzicht en coördinatie’

Link: Op 14 december organiseert Het Roer Moet Om het debat  ‘Zorg voor Samenhang’ in de Spaanse Trap, Den Haag

Foto: Het Roer Moet Om
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal