menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
21 januari 2020

Innoveren: ruimte voor werknemers om te groeien

Wat is innovatie? Innovatie is een nieuw idee, goed, dienst of proces - of een combinatie daarvan. Dit kan plaatsvinden in een organisatie maar ook binnen bredere, sociale verbanden. Het proces van innoveren omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing van producten, diensten en processen.
Innoveren: ruimte voor werknemers om te groeien 'De beste ideeën worden geboren met de benen op tafel en meestal niet in de vergaderkamer op de begane grond'

Zo ziet u: innovatie klinkt groots, maar begint klein. Iedereen in de zorg kan innoveren. De een verzint een nieuw product, de ander een nieuwe dienst en weer een andere praktijk past het eigen proces aan. Anders gezegd: innovatie is alles wat de praktijk beter maakt!

 

Vernieuwen loont

Dat vernieuwen loont is in de praktijk wel bewezen. Het leidt vaak tot efficiëntere organisaties, nieuwe producten, diensten en kostenbesparingen. Onderzoek wijst ook uit dat medewerkers meer betrokken zijn bij de organisatie als werkgevers echte ruimte bieden voor innovatie. Die betrokkenheid heeft bovendien allerlei positieve effecten, zoals een groter verantwoordelijkheidsgevoel en een lager ziekteverzuim.

 

Maar de innovatiebereidheid bij het personeel aanwakkeren of vergroten is een ander verhaal. Vraag eens aan uw personeelsleden of ze mee willen werken aan vernieuwing en dan blijft het waarschijnlijk stil. De innovatiebereidheid moet dus groeien. Een mooie zonnebloem begint immers ook met een klein zaadje, maar groeit uiteindelijk uit tot iets groots en moois. Om deze te laten groeien is goede verzorging nodig: veel water, veel zon, een stevige vaas ter ondersteuning en een druppeltje bleekwater tegen bacteriën. Aandacht dus.


Echte innovatie is alleen mogelijk als aan de nodige voorwaarden is voldaan. Graag deel ik enkele met u.

 

  • Innoveren vraagt om klein beginnen. Voor innovatie hoeven niet alle werknemers tegelijk te worden betrokken. Begin eens bij twee personen of bij één afdeling en schakel deze in als proeftuin. De positieve resultaten daarvan kunnen worden gebruikt als voorbeeld en er ontstaan dan ook direct ambassadeurs voor innovatie die uit eigen ervaring kunnen vertellen.
  • Innoveren betekent uitdagen. Maak innoveren uitdagend en laat werknemers daardoor zelf ook ontwikkelen. Geef hen die ruimte dan ook. Als er een koppeling bestaat  tussen innoveren en hun eigen ontwikkeling draagt dat alleen maar bij aan de bereidheid tot innoveren van werknemers en zien ze ook bij zichzelf de toegevoegde waarde.
  • Innoveren betekent ruimte creëren. Je doet het er niet even bij. Hoeveel tijd krijgen werknemers hiervoor? De beste ideeën worden geboren met de benen op tafel en meestal niet in de vergaderkamer op de begane grond. En: het is een investering. De winst wordt later pas behaald. Dit vraagt om écht ondernemerschap. Durf de risico’s te nemen en de tijd te investeren. Uiteindelijk zal u zien dat het u mooie resultaten oplevert en verdient die investering zich dubbel en dwars terug.

Afmaken en opvolgen

 

  • Innoveren betekent ook afmaken en opvolgen. Het is belangrijk dat er aan de ideeën ook opvolging wordt gegeven. Niets met nieuwe ideeën doen zorgt ervoor dat werknemers er snel klaar mee zijn.
  • Innoveren vraagt om integreren. Werknemers moeten zich een nieuwe werkwijze eigen maken. Daarbij moeten ze ondersteund worden met bijvoorbeeld voorlichting of training.
  • Innoveren betekent ook duidelijkheid creëren. Werknemers dienen te weten waar ze aan toe zijn. Wat wordt er van ze verwacht en wat is het gevolg? Als werknemers gevraagd worden te innoveren, maar het gevoel hebben dat door die innovatie mogelijk hun eigen baan op het spel staat, zal dat niet bijdragen aan hun bereidheid tot innoveren.
  • Innoveren moet je leren. Voor veel werknemers is innoveren iets dat ze niet gewend zijn. Toch hebben dezelfde werknemers vaak de beste ideeën. Daarom is het belangrijk hen te helpen bij het uiten van die ideeën en het concreet vertalen naar een plan. Zorg er daarom voor dat er binnen (of buiten) de organisatie iemand beschikbaar is die hier het beste handen en voeten aan kan geven. Die kan helpen met de vertaling naar de dagelijkse praktijk.

Erkennen en waarderen

 

  • Innoveren vraagt ook om erkennen en waarderen. Geef werknemers erkenning en waardering voor hun innovatie en ga vooral niet pronken met andermans veren. Immers erkenning en waardering doet mensen groeien, net als water, zon en een druppel bleekwater de zonnebloem doet groeien.
  • Innoveren veronderstelt voorbeeldgedrag. Als werkgever kunt u voorbeeldgedrag laten zien. Durft u zich kwetsbaar op te stellen en aan werknemers te vragen wat u beter kunt doen in uw werk? Alleen al de vraag stellen schept ruimte voor anderen om over hun eigen werk na te denken.

Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar als u er wat langer over na denkt valt dat best mee en kan u veel van die randvoorwaarden echt wel invullen. Veel succes met innoveren. We zijn benieuwd of het u lukt om uit het zaadje de zonnebloem te laten groeien!

 

Door Joost de Waard, Senior Consultant HRM bij Visser en Visser, rjdewaard@visser-visser.nl,  www.visser-visser.nl , branchegroep Zorg.

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Betrokken partijen: Visser & Visser

Lees meer over:
Innovatie Personeel Waardering
Gerelateerde artikelen
Open modal