menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
16 april 2020

JTV Mondzorg-directeur Raoul Trentelman: ‘E-health vervangt nooit het contact aan de stoel’

‘Veel mondzorgpraktijken hebben een gezonde positie opgebouwd ’, veronderstelt Raoul Trentelman, directeur van JTV Mondzorg voor kids. ‘Ik maak mij nog geen zorgen over de continuïteit van onze mondzorg.’
JTV Mondzorg-directeur Raoul Trentelman: ‘E-health vervangt nooit het contact aan de stoel’

JTV Mondzorg voor kids draait op dit moment spoeddiensten in Rotterdam, Oss en Nijmegen. De bezetting is beperkt tot drie behandelstoelen, vertelt Raoul Trentelman. ‘Wij zien op dit moment 20 tot 30 kinderen per dag. Dat is een marginaal deel van ons hele patiëntenbestand, inclusief de niet spoedeisende maar wel noodzakelijke zorg.’

 

Welke werkzaamheden verricht JTV Mondzorg voor kids nog?

‘Naast spoedbehandelingen houden wij telefonische consulten met kinderen en hun ouders en kinderen met een hoog cariësrisico. In dat gesprek vragen wij naar hun situatie, motiveren en adviseren we. Als er klachten zijn dan kijken wij of deze kinderen alsnog in de praktijk geholpen moeten worden.’

 

‘Daarnaast zijn een aantal medewerkers betrokken bij het kwaliteitsmanagementsysteem DentalRules dat wij gaan invoeren. Een digitaal systeem voor alle praktijkzaken, waaronder protocollen en registers. Het voordeel is dat wij nu de uren hebben om dat in te richten. Verder vragen wij personeel dat overwegend thuis zit om van de gelegenheid gebruik te maken om te reflecteren waar ze staan in hun werk en na te denken over gekregen feedback van collega’s. Dit om de jaargesprekken met praktijkmanagers te vervangen. Verder is het vooral wachten op de beslissing van mondzorgkoepels om de mondzorg weer te starten.’

 

Moet er voor het personeel veel financieel worden geregeld?

‘Op dit moment is nog veel onduidelijk, dus maken wij nog geen gebruik van regelingen. Er is werktijdverkorting aangevraagd toen dat mogelijk was, maar later werd duidelijk dat de mondzorg hier niet voor in aanmerking kwam. De vervanger van de werktijdverkorting, de NOW-regeling, vragen wij nog niet aan. Wij wachten de uitkomst van de onderhandelingen af over de compensatie die zich specifiek op de mondzorg richt.’

 

Wat betekent deze periode voor de continuïteit van de praktijk?

‘JTV Mondzorg voor kids heeft, net als veel andere mondzorgpraktijken, een relatief gezonde positie opgebouwd. Hierdoor maak ik mij op dit moment nog geen zorgen over de continuïteit van de praktijk. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de duur van de huidige situatie. Het is niet mogelijk om uitspraken te doen over de bedrijfsvoering aan het einde van het jaar. Ik houd rekening met rode cijfers.’

 

Hoe onderhoudt u het contact met cliënten?

‘Er is al meerdere keren gesproken over een herstart van de mondzorg. Eerst op 6 april en later na Pasen. Toch is dat iedere keer uitgesteld. Anders dan het advies van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona gaan wij nu uit van en herstart op 28 april, ook als de mondzorgkoepels dit advies zouden overnemen. Volgende week kunnen we ouders en kinderen dan goed informeren over alle hygiënemaatregelen. Zo geven wij onze patiënten en medewerkers vertrouwen in verantwoorde mondzorg. Daarnaast onderhouden wij tot de herstart contact met patiënten die een recall zouden hebben en patiënten met een hoog cariësrisico.’

 

Doet u nu ervaringen op met nieuwe vormen van e-health?

‘Dat zijn we voorzichtig aan het opstarten. Wij hebben telefonisch contact met onze patiënten en beeldbellen met smartphones waar mogelijk. De reacties van de kinderen en ouders hierop zijn overwegend positief. Mensen vinden het fijn dat gesprekken toch plaatsvinden, omdat er anders helemaal geen contact zou zijn geweest. Of patiënten het advies gericht op mondhygiëne en poetsen ook daadwerkelijk volgen is lastig in te schatten. Het biedt in ieder geval ondersteuning. Toch vervangt het nooit het contact aan de stoel.’

 

Hoe ziet de mondzorg eruit na de coronacrisis?

‘Wij denk alvast na over de inrichting van agenda’s bij een herstart. Zo willen wij het personeel mogelijk laten rouleren in pauzes om de hygiëne te vergroten. Ook kijken wij naar verruimde openingstijden. Er is een kans dat wij tot en met september 30 procent van onze patiënten niet in de stoel zien vanwege angst voor besmetting. Om die angst zoveel mogelijk weg te nemen, informeren wij ouders optimaal over de extra hygiënemaatregelen in de praktijk. Daarnaast willen wij de zorg voor besmetting bij medewerkers zoveel mogelijk wegnemen door te kijken naar de specifieke omstandigheden van elke medewerker.’

 

Wilt u ook op de hoogte blijven van Medisch Ondernemen? Schrijf u hier in voor onze  nieuwsbrieven Eerstelijn en Mondzorg .

 

JTV Mondzorg: 'Arnhem laat een op de vijf kinderen links liggen qua mondzorg'

Foto: Raoul Trentelman
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal