menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
25 april 2019

Mariska de Rouw (BLCN): ‘Leefstijlcoach heeft op zo veel vlakken toegevoegde waarde’

De beroepsgroep leefstijlcoach maakt een snelle groei door. Vorig jaar beoordeelde het RIVM drie gecombineerde leefstijlinterventies als voldoende effectief. Sinds begin dit jaar vallen deze programma’s onder het basispakket van de zorgverzekering. Mariska de Rouw, de nieuwe voorzitter van beroepsvereniging BLCN, benadrukt vooral het belang van samenwerking met andere disciplines.
Mariska de Rouw (BLCN): ‘Leefstijlcoach heeft op zo veel vlakken toegevoegde waarde’ Mariska de Rouw, voorzitter van de BLCN

Mariska de Rouw is nu een maand voorzitter van de Beroepsvereniging voor Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Ze werkte zo’n twintig jaar in de financiële sector en deed de opleiding tot leefstijlcoach bij de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. In haar eigen bedrijf biedt ze leefstijlcoaching aan voor individuele cliënten, maar ook in het onderwijs, zorgsector en het bedrijfsleven is ze actief. Een leefstijlcoach begeleidt cliënten op thema’s als voeding, beweging, ontspanning, slaap en stress. ‘Samen met de cliënt brengen we de huidige situatie in beeld, evenals de wensen en mogelijkheden. Vervolgens kijken we hoe we nieuwe gedragspatronen kunnen ontwikkelen.’

 

Hoe verklaart u de snelle groei  van het aantal leefstijlcoaches?

‘Er komen nu een aantal ontwikkelingen samen’, schetst De Rouw. ‘Veel mensen zien dat er toekomst zit in de aandacht voor leefstijl en leefstijlinterventies. Dat hangt samen met de groei van het aantal welvaartsziekten als overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Er is steeds meer inzicht dat leefstijlinterventie van invloed is op de gezondheid, zowel preventief als curatief.’

 

‘Daarnaast heeft het RIVM vorig jaar drie programma’sals effectief aangemerkt: Coaching op Leefstijl (COOL), Beweegkuur en Slimmer. Hierdoor konden sinds begin dit jaar deze programma’s als gecombineerde leefstijl interventie worden aangeboden in de basisverzekering van zorgverzekeraars. Er zijn per programma wat verschillen in aanpak en inclusie- en exclusiecriteria, maar er is altijd sprake van matig overgewicht en gewicht gerelateerd gezondheidsrisico.’

 

Een leefstijlprogramma kan niet preventief vanuit de basisverzekering worden ingezet, maar voor eigen rekening kan dat wel. Gebeurt dat veel?

‘Ja, leefstijlcoaches bieden zowel individuele trajecten aan, als programma’s in het bedrijfsleven. Steeds meer bedrijven investeren in leefstijlprogramma’s met het oog op duurzame inzetbaarheid van het personeel en op het terugdringen van ziekteverzuim. Dat zijn bijvoorbeeld groepstrainingen, maar ook individuele begeleiding om te voorkomen dat iemand ziek wordt. Dat betreft soms trajecten van een half jaar, maar ook losse leefstijltrajecten.’

 

Er zijn nu zo’n 330 leefstijlcoaches actief. Welke achtergronden hebben zij?

‘Dat is heel divers. Er zijn diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, mental coaches, mensen uit de zorg en bedrijfsleven. Er worden veel verschillende opleidingsprogramma’s aangeboden en dat is ook een risico. Als beroepsvereniging willen we dat leden op zijn minst een HBO-vooropleiding hebben en een geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach hebben gedaan of een individueel accreditatieproces hebben doorlopen. Daarnaast hebben de beroepsverenigingen van diëtisten, fysiotherapeuten en oefentherapeuten ook criteria op basis waarvan beoefenaren de aantekening ‘leefstijlcoach’ krijgen. Alle beroepsverenigingen hebben dus de eigen kwaliteitscriteria daarvoor benoemd.’

 

Op welke manieren wordt de kwaliteit van het beroep gewaarborgd? Hoe weten zorgverzekeraars dat ze contracten met gekwalificeerde beroepsbeoefenaren afsluiten?

‘Zorgverzekeraars stellen natuurlijk eisen. Een leefstijlcoach moet fysiotherapeut, diëtist of oefentherapeut zijn met een aantekening als leefstijlcoach in het eigen register. Daarnaast kunnen leefstijlcoaches lid worden van de BLCN als ze een opleiding op HBO-niveau hebben in combinatie met een geaccrediteerde opleiding of individueel accreditatieproces. Op dit moment zijn er drie geaccrediteerde opleidingen voor leefstijlcoaching.’

 

Voor welke zaken wilt u zich als BLCN-voorzitter inzetten?

‘Uiteraard voor het succesvol maken van gecombineerde leefstijlinterventie in het basispakket. Maar er zijn veel meer vlakken waar de leefstijlcoach een toegevoegde waarde heeft, zoals in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven. In de samenwerking met ander beroepsgroepen is ook veel winst te behalen. Partijen die een gezonde leefstijl bij de bevolking kunnen stimuleren, zoals zorgverleners, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten. Er is voor iedereen zoveel werk, dat het van belang is om elkaar te versterken. Het gaat erom een zo groot mogelijk deel van de bevolking aan te zetten tot een gezonde leefstijl.’

 

Links: Beroepsgroep 'leefstijlcoach' groeit snel Eerste gecombineerde leefstijlinterventies erkend door het RIVM Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN) , Expertisecentrum Leefstijlinterventies , Loket Gezond Leven , Academie voor Leefstijl en Gezondheid

Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen
Open modal