menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
5 april 2018

Minder bezoek aan fysiotherapeut door inzet eHealth bij artrose

Digitale ondersteuning voor mensen met artrose zorgt voor een afname in het aantal fysiotherapeutbezoeken. Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel en Hogeschool Utrecht. Onderzoekster Corelien Kloek promoveerde op 4 april met dit onderzoek aan de Tilburg University.
Minder bezoek aan fysiotherapeut door inzet eHealth bij artrose

Patiënten met artrose aan heup, knie of beiden die een traject volgen via e-Exercise, gaan ongeveer even snel vooruit als patiënten die reguliere fysiotherapie volgen. Ze komen volgens het onderzoek van Nivel en Kloek echter veel minder vaak bij de fysiotherapeut: gemiddeld vijf keer in plaats van twaalf keer. Fysiotherapeuten zelf zien nog wel noodzakelijke verbeteringen voor het online programma.

 

Reguliere therapie met online steun

Bij e-Exercise worden reguliere fysiotherapiebehandelingen gecombineerd met een online toepassing. Patiënten krijgen zo thuis toegang tot beweegopdrachten, oefeningen en informatie. Herinneringsmailtjes, video’s, monitoring door de fysiotherapeut en gepersonaliseerde feedback stimuleren de patiënt om met de opdrachten aan de slag te gaan.

Patiënten met e-Exercise gaan in vergelijkbare mate vooruit in fysiek functioneren, pijn, vermoeidheid, zelf-effectiviteit en kwaliteit van leven, als mensen die reguliere fysiotherapiesessies volgen. De kosten van de interventie e-Exercise waren een stuk lager dan die van reguliere fysiotherapie. Het behandelgemiddelde bij e-Exercise lag namelijk op vijf sessies, tegen twaalf voor reguliere fysiotherapie. Daarbij maakt Kloek de kanttekening dat e-Exercise voor de maatschappij niet significant kosteneffectiever blijkt dan reguliere fysiotherapie.

 

Toename artrosepatiënten

Fysiotherapie, bestaande uit voorlichting, oefeningen en beweegopdrachten, is effectief in het verbeteren van het dagelijks functioneren en het verminderen van pijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Gezien het toenemende aantal mensen met artrose, is er behoefte aan interventies die die enerzijds stimuleren dat mensen in hun eigen omgeving actief met hun aandoening aan de slag gaan, en anderzijds ook nog eens goedkoper zijn.

 

Fysiotherapeuten willen betere inzetbaarheid

Deelnemers aan het onderzoek hebben gemiddeld tien van de twaalf online modules gevolgd en gaven aan dat e-Exercise stimuleerde om thuis actief met de informatie en opdrachten aan de slag te gaan. Het gebruik van e-Exercise door fysiotherapeuten na afloop van het onderzoek kan nog beter. Zo gaven fysiotherapeuten aan behoefte te hebben aan een platform dat inzetbaar is voor meerdere doelgroepen, maar ook aan businessmodellen die aansluiten bij deze nieuwe manier van werken. Deze maand komt e-Exercise beschikbaar in de HWO-Afsprakenapp, een bestaande applicatie waarmee fysiotherapeuten hun patiënt kunnen herinneren aan opdrachten, oefeningen en afspraken.

Bron: e-exercise.nl
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
Fysiotherapie eHealth Onderzoek
Gerelateerde artikelen