menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
6 juni 2018

Minister: capaciteitsonderzoek mondzorg nog voor de zomer naar de Kamer

In antwoord op vragen van Kamerlid Van Gerven (SP) heeft minister Bruins beloofd het Panteia-onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg voor het zomerreces naar de Kamer te sturen. Aanleiding voor de vragen was een artikel in het AD over een dreigend tandartsentekort door het wegblijven van buitenlandse tandartsen.
Minister: capaciteitsonderzoek mondzorg nog voor de zomer naar de Kamer

Het onderzoek is al langer onderwerp van discussie. Zo zou het in eerste instantie rond de jaarwisseling worden opgeleverd. Uit de antwoorden van de minister blijkt nu dat het eerste concept in januari is aangeboden. Of en welke aanpassingen er vervolgens zijn gedaan is niet duidelijk. Het eindrapport heeft de minister eind mei ontvangen en hij zal deze, samen met een beleidsreactie, nog voor de zomer aan de Kamer aanbieden. 

 

Taalvaardigheidstoets

Ook vroeg Van Gerven de minister naar de conclusie in betreffende artikel dat het invoeren van een taalvaardigheidstoets heeft geleid tot een (nog) groter tekort aan tandartsen. De minister vindt de taaleis echter een goede zaak. Bij zorgverlening moet de kwaliteit en veiligheid voorop staan. Onderdeel daarvan is volgens de minister het vermogen om voldoende te kunnen communiceren met patiënten en collega’s. Daarnaast wijst de minister erop dat er eind 2016 een groot aantal aanvragen voor registratie door buitenlandse tandartsen is gedaan, waarschijnlijk vooruitlopend op de verplichting van de taaleis per 1 januari 2017. Als het gemiddelde van het aantal aanvragen van 2016 en 2017 wordt genomen, is het aantal registraties in lijn met voorgaande jaren.

 

De KNMT zegt op de eigen website blij te zijn dat de minister achter de taaleis blijft staan. "Goede zorg begint tenslotte met goede communicatie. De instroom van buitenlandse tandartsen maskeert echter al jaren het groeiende tekort aan tandartsen. Jaarlijks gaan 300 tandartsen met pensioen maar stromen er slechts 240 uit de opleiding. De KNMT blijft zich inzetten voor meer opleidingsplaatsen, om zo tot een structurele oplossing voor het groeiende tandartsentekort te komen."

Bron: knmt.nl
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
Mondzorg Tweede Kamer Tandarts
Gerelateerde artikelen