menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 oktober 2020

Nivel: ‘Veranderingen tijdens coronacrisis waren voor huisartsen administratief zwaar’

De coronapandemie heeft voor flink wat veranderingen in de huisartsenpraktijk gezorgd, qua werkwijze, triage, inrichting van de praktijk en bijvoorbeeld meer beeldbellen. Veel huisartsenpraktijken hebben dat ervaren als een vergroting van de administratieve lasten, vooral door de verandering van het aantal patiëntencontacten. Dat blijkt uit de tweede enquête over e-health toepassingen in de huisartsenpraktijk, die het Nivel heeft uitgevoerd.
Nivel: ‘Veranderingen tijdens coronacrisis waren voor huisartsen administratief zwaar’
Praktijken vatten het begrip 'administratieve lasten' breed op. Niet voor alle praktijken geldt dat deze lasten tijdens of vanwege de covid-19 pandemie zijn veranderd. Ruim een derde van de praktijken (39%) gaf aan dat de administratieve lasten hetzelfde zijn gebleven.
 
Van de 61% die wel veranderingen zag, is volgens een meerderheid wel sprake van een toename van administratieve lasten. Dit veelal vanwege andere werkwijzen en/of een verandering van het aantal patiëntcontacten. 
 

Op afstand

Vooral 'contact op afstand' zorgde volgens sommige praktijken voor een toename van de lasten. Het gaat hierbij om contacten via telefoon, e-mail of beeldbellen. Daarbij moest meer tijd besteed worden aan: uitvragen van klachten, afstemmen met de huisarts, terugbellen van patiënten en de registratie van gesprekken, e-mailconsulten en beeldmateriaal in het medisch dossier.
 

Heen en weer mailen

Andere voorbeelden gaan over meer ervaren lasten in verband met e-consulten wanneer de zorgvraag niet altijd helder gesteld wordt door de patiënt. Het gevolg is veel “heen en weer gemail”. Ook blijkt uit de voorbeelden dat de organisatie van een videoconsult veel tijd kost. Niet alle patiënten zijn vertrouwd met e-mailgebruik of beeldbellen waardoor er veel uitleg nodig is. Vooral doktersassistenten zijn hiervoor verantwoordelijk.

 

Werkwijze aanpassen

Praktijken moesten ook nieuwe protocollen bedenken, patiënten informeren over de nieuwe regels, de website updaten en het antwoordapparaat aanpassen. Ook hebben ze spreekuren aangepast, evenals de agenda’s en looproutes in de wachtkamer. Vanwege aanpassingen aan richtlijnen moesten nieuwe werkwijzen soms weer worden veranderd en dat betekende ook meer overleg – met het team, maar ook met de gemeente en andere collega’s in de wijk. Een praktijkhouder: 'Gruwelijk veel wisselende protocollen en werkwijzen die om de haverklap veranderen en zeer gedetailleerd zijn en lastig zijn te vertalen naar een werkbare situatie in de praktijk. Daarom vaker overleggen nodig voor afstemming met praktijkpersoneel.'
 

Onderzoek

De data zijn afkomstig uit een webenquête die in juli-augustus 2020 is uitgevoerd en waaraan 294 huisartsenpraktijken meededen. Deze enquête is het vervolg op een eerste enquête in maart 2020 onder 1443 huisartsenpraktijken, die inzicht bood in de veranderingen die hadden plaatsgevonden in hun praktijk ten gevolge van corona.
 
 
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen