menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
14 december 2020

Pilot ‘Slimmer Scoren’ met PROMIS gaat van start in fysiotherapiepraktijken

Begin volgend jaar gaan acht fysiotherapiepraktijken in de eerste lijn in de pilot ‘Slimmer Scoren’ werken met Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS). Het generieke meetsysteem voor het meten van door patiënten gerapporteerde uitkomsten, wordt wetenschappelijk onderzocht.
Pilot ‘Slimmer Scoren’ met PROMIS gaat van start in fysiotherapiepraktijken
De Stichting Keurmerk Fysiotherapie, de Dutch-Flemish PROMIS-groep, het Instituut voor Bewegingsstudies van de Hogeschool Utrecht en Fysiomanager vormen het consortium dat de pilot gaat vormgeven. ‘Ik zie deze pilot als een belangrijke stap in het meten van uitkomsten en van wat je doet als fysiotherapeut’, aldus Peter de Boer, directeur van Fysiomanager, de softwareleverancier die gevraagd is om te participeren in het wetenschappelijk onderzoek.
 

'Nu vaak lange  vragenlijsten'

Er is al een aantal zorginstellingen dat PROMIS gebruikt, zoals het OLVG in Amsterdam, Erasmus UMC en het Brandwondencentrum. Maar de meeste fysiotherapeuten zijn nog niet bekend met PROMIS. Peter de Boer: ‘In de fysiotherapie worden wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten gebruikt om een beeld te krijgen van de patiënt. Het zijn lange vragenlijsten voor bepaalde doelgroepen, maar niet specifiek geschikt voor degene die voor je zit.'

'De vragenlijsten bevatten vragen die niet altijd relevant zijn of er niet toe doen. PROMIS meet wat patiënten belangrijk vinden en meet de meest relevante aspecten van gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten met of zonder chronische aandoening. Het maakt gebruik van zogeheten itembanken, een set vragen die allemaal hetzelfde domein meten, bijvoorbeeld lichamelijk functioneren, of het ervaren van pijn.’

 

Computer Adaptief Testen

‘Uit een itembank kunnen vragen worden geselecteerd met behulp van een computer algoritme, dat heet Computer Adaptief Testen (CAT). Op basis van het antwoord op de eerste vraag, wordt de meest relevante volgende vraag uit de itembank geselecteerd. Dit proces herhaalt zich een paar keer, totdat een score wordt bereikt met een van tevoren bepaalde precisie. Op deze manier kan met minder vragen, meestal vier tot zes, een hele precieze score worden bereikt. Vergelijkbaar met een traditionele vragenlijst van twintig vragen’, legt De Boer uit.

 

Voordelen PROMIS

Tot nu toe wordt een vragenlijst afgenomen op basis van een aandoening. Maar tegenwoordig hebben mensen meerdere aandoeningen, bijvoorbeeld COPD en pijn aan de heup. Dan vullen ze vragen toch anders in. De vragen van PROMIS zijn niet klachten specifiek maar overstijgend (generiek) en kunnen zo voor patiënten met meerdere aandoeningen toegepast worden.
 
PROMIS heeft grote voordelen voor patiënt en fysiotherapeut. De patiënt hoeft geen lange vragenlijsten meer in te vullen. En de vragen die ze krijgen, zijn van toepassing op hun situatie. Dat scheelt tijd. De fysiotherapeut krijgt sneller een preciezere score die wetenschappelijk gevalideerd is. PROMIS is toepasbaar bij alle patiëntengroepen, volwassenen en kinderen, waardoor uitkomsten van zorg gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden.
 

Meerwaarde voor behandelaar en patiënt

In januari gaan onder voorbehoud van de subsidieaanvraag acht fysiotherapiepraktijken die gebruik maken van het pakket van Fysiomanager, gedurende een half jaar werken met PROMIS voor drie deelgebieden. Het wetenschappelijk onderzoek moet antwoord geven op een aantal vragen:

 

  • Wat is het klinisch relevante verschil van de PROMIS-instrumenten in deze patiëntengroep?
  • Hoe ervaren patiënten en fysiotherapeuten het gebruik van PROMIS?
  • Zijn er struikelblokken, wat kan beter?
  • Heeft het meerwaarde voor de behandelaar en de patiënt?
  • Is het een waardevolle toevoeging voor de fysiotherapeut?
  • Welke scholing hebben fysiotherapeuten nodig om deze manier van meten op grote schaal uit te rollen?

‘De pilot is een belangrijk stap om de patiënten minder te belasten en de administratieve lasten van fysiotherapeuten te verminderen. Een patiënt vult wel drie of vier vragenlijsten in, aan het begin en einde van een behandeling. Het is mooi als je dat met PROMIS kunt terugbrengen tot enkele kortere vragenlijsten van vier of zes vragen’, stelt De Boer. In de studie worden de uitslagen van de vragen centraal en geanonimiseerd verzameld. Dat biedt de mogelijkheid om te onderzoeken of PROMIS een bijdrage levert aan het meten van klinimetrie, het meten van klinische verschijnselen. Dat gaat het consortium doen.

 

Geen onderzoek naar kosten

De PROMIS-vragenlijsten zijn toegevoegd aan Fysiomanager. ‘Patiënten beantwoorden met PROMIS een eerste vraag en krijgen vanuit de databank van PROMIS een volgende vraag. Wij hebben de vragen dus niet in eigen beheer, dat is een wezenlijk verschil met de vragenlijsten die nu gebruikt worden’, aldus De Boer. Het gebruik van de databank brengt kosten met zich mee die gedurende het onderzoek gedragen worden door de Stichting Keurmerk Fysiotherapie. ‘Het kostenaspect wordt in het onderzoek niet meegenomen. Maar mocht de meerwaarde van PROMIS overtuigend worden aangetoond, dan zijn er wellicht partijen die de kosten voor hun rekening willen nemen, zoals een zorgverzekeraar.’
   
De Boer wijst erop dat het werken met een databank de kans op fouten verkleint. Omdat het proces geautomatiseerd verloopt en er minder versies van de vragenlijsten in omloop zijn. PROMIS klinkt veelbelovend en de verwachting is dat het goed inzetbaar is in de fysiotherapiepraktijk. ‘Het kan zeker meerwaarde hebben voor de fysiotherapie. Het is plezierig om als softwareleverancier mee te mogen werken aan het zo efficiënt mogelijk inrichten van de techniek.’  
 
Foto: Peter de Boer
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur

Lees meer over:
Fysiotherapie Pilot Meten
Gerelateerde artikelen