menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 december 2019

Ronde Tafel Apothekers: Be good and tell it - deel 2

In de reeks Ronde Tafels van ABN AMRO zijn dit keer de apothekers aan zet. Ook van deze beroepsgroep geeft een gemêleerd gezelschap van belanghebbenden zijn visie aan de ronde tafel. Aan de hand van uitdagende stellingen leidde dit tot boeiende discussies. Rode draad: kansen te over voor apothekers om een prominentere rol te gaan spelen in de eerste lijn. Deel 2 van een tweeluik.
Ronde Tafel Apothekers: Be good and tell it - deel 2

De Ronde Tafel Apothekers is één van de bijeenkomsten die het Brancheteam Apothekers van ABN AMRO jaarlijks organiseert. Het Brancheteam bestaat uit sectorspecialisten Els Hogenbirk, Winston Texel, Maarten den Heijer en Rob Boelens. Meer informatie over  de sectorspecialisten van ABN AMRO vindt u hier


Lees hier: Ronde Tafel Apothekers: Be good and tell it - deel 1

 

Stelling 4: Preventie wordt door de apotheker onvoldoende opgepakt

Overgewicht, diabetici, rookvrije generatie, kostenbeheersing -  de argumenten om preventie op te pakken liggen voor het oprapen. Mist de apotheker vaak de boot, zoals in de Gecombineerde Leefstijl Interventie-pilots van Menzis waar geen apothekers bij betrokken zijn? Na de constatering dat preventie überhaupt veel meer aandacht verdient, komt de discussie snel op data. Want juist op het thema preventie is het delen van data essentieel. Om patronen te zien en daarmee interventies te verbeteren. Als apothekers de krachten bundelen ligt daar een kans. Door bijvoorbeeld het voortouw te nemen bij de vereiste koppeling tussen huisartsen en apothekers. Een interessante uitdaging waarmee de apotheker het eerder geconstateerde probleem van zichtbaarheid in de eerste lijn kan oppakken. Het ‘Data Saves Lives’-programma kan wellicht als voorbeeld dienen.

 

Stelling 5: Medicijnen moeten voor elke patiënt beschikbaar zijn

Een stelling die voor meerdere uitleg vatbaar is, zo bleek. En dus kwamen een aantal belangrijke, actuele thema’s aan bod. Zoals het medicijnentekort en de voorgestelde ijzeren voorraad van 5 maanden die het tekort met 85% zou moeten terug brengen. Daarbij leven we in Nederland niet op een eiland. Tekort aan medicijnen, dan wel grondstoffen, is een mondiaal probleem. Nederlands beleid zal tot reacties leiden en uiteindelijk leiden tot een internationale aanpak. Ook het preferentiebeleid moet meegenomen worden, bijvoorbeeld door de aanbestedingstermijn te verlengen. Dat vergt de bereidheid om samen om tafel te gaan om de voorspelbaarheid, de beschikbaarheid en de betaalbaarheid te verhogen. Ook moeten kansen als ‘medicatie op maat’ en ‘pharmacokinetics’ maximaal worden benut om beschikbaarheid van medicijnen te kunnen blijven garanderen.

 

Daarbij maken onze scherpe tarieven het voor producenten overigens minder interessant om aan Nederland te leveren. De productie terughalen naar Europa lost dat probleem, zelfs als we bereid zijn om de hogere kosten daarvoor voor onze rekening te nemen, maar ten dele op zo lang we qua grondstoffen afhankelijk blijven van China. Wat daarnaast ook zou helpen, is wanneer verzekeraars bij hun inkoop nog meer duurzaamheidseisen zwaarder laten wegen.

 

Stelling 6: Big data disrupt het verdienmodel van de apotheker in 20205

Dat er nog forse stappen gezet kunnen en moeten worden qua digitalisering en automatisering van processen is voor alle aanwezigen evident. En dat zal ook leiden tot een heroverweging van het businessmodel van elk van de betrokken ketenpartners. Claudia Rijcken, onder meer auteur van boek Pharmaceutical Care in Digital Revolution, voorspelt een blended care model. Waar de menselijke factor wordt ondersteund door ICT en data. Zo kunnen bijvoorbeeld ‘echte’ apothekers het element ‘zorg’ in de context van de patiënt plaatsen. En data koppelen aan hun eigen kennis en gegevens. Daar ligt dé kans op toegevoegde waarde. En zo blijf je weg uit de grijze middelmaat waar, zo blijkt uit tal van vergelijkbare processen in andere sectoren, de hardste klappen gaan vallen. Patiënt gedreven innovatie ondersteund door een overheid die zorg draagt voor standaardisatie, uitwisseling en eigendom vormt een kans voor apothekers.

 

Kansen genoeg voor een beroepsgroep die, zo vindt ze zelf, een prominentere rol in de eerstelijn verdient. Betere profilering en een actievere houding zijn voorwaarden om überhaupt op lokaal en landelijk niveau aan tafel te komen. En zo de kans te krijgen om de meerwaarde als medicijnexpert te laten zien.

 

Zij deden mee

Dank in het bijzonder aan de tafelgasten: Claudia Rijcken (Pharmacare), Kalman Petro (Alliance Healthcare Nederland), Cindy Hoonhout (apotheker en bestuurslid VJA), Gerben Klein Nulent (KNMP), Henk Eleveld (Menzis), Erik Mijnhardt (apotheker), Sander de Jong (PharmaPartners) en Ron Schipper (NZa). En dank aan de zaalgasten voor hun actieve inbreng en interessante discussies.

 

Dit artikel is geschreven door Geert Dijkstra (MedischOndernemen) in samenwerking met Winston Texel (ABN AMRO). Het eerste deel verscheen op 12 december en leest u hierMeer informatie over de Ronde Tafels .

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal