menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
22 mei 2018

Tandarts mag geen orthodontie meer uitvoeren na klacht

Een tandarts mag van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven geen orthodontie meer uitvoeren, nadat hij een klacht kreeg over de werkwijze bij een gebitscorrectie. De tandarts plaatste een beugel met brackets (slotjes). Klagers verwijten de tandarts dat hij vooraf geen behandelplan heeft opgesteld, dat hij niets met hen heeft overlegd en dat hij een verkeerde behandeling heeft toegepast.
Tandarts mag geen orthodontie meer uitvoeren na klacht

De tandarts vindt dat hem niets te verwijten valt. Hij heeft drie opties besproken, waarvan er volgens hem eigenlijk maar één mogelijk was. Een kaakoperatie was wel een mogelijkheid, maar dat vindt de tandarts niet passend bij een kind van zestien jaar. De tandarts is verder van mening dat hij geen slecht werk heeft geleverd en ontkent dat hij brackets op de verkeerde tanden heeft geplaatst.

 

Klacht gegrond

Ondanks het verweer van de tandarts, verklaarde het college de klacht gegrond. Het college oordeelde dat de tandarts heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende professionele standaard. "De tandarts heeft klagers en hun zoon namelijk niet goed geïnformeerd over de verschillende behandelmogelijkheden; de tandarts had onder andere de mogelijkheid van een kaakoperatie moeten bespreken. Ook heeft de tandarts geen behandelplan opgesteld; er staat geen behandelplan op papier en ook in het dossier van de zoon ontbreekt een behandelplan. Verder staat vast dat de tandarts brackets op de verkeerde tanden heeft geplaatst, de bracket op één van de tanden verkeerd (scheef) heeft geplaatst en teveel lijm gebruikte. Het college acht ten slotte de kans op succes van de toegepaste behandeling erg klein", zo meldt het college.

 

Informatieplicht en dossierplicht geschonden

De behandeling had volgens het college niet de kaakafwijking van de jongen kunnen oplossen, de behandeling is verkeerd toegepast en de tandarts heeft zijn informatieplicht en dossierplicht geschonden. Het college voegde daaraan toe dat het ging om een ingewikkelde situatie, waarbij het daarvoor vereiste inzicht bij de tandarts ontbrak en nog steeds ontbreekt. "De tandarts heeft verder verkeerde, niet vakinhoudelijke overwegingen gebruikt bij zijn keuze voor de behandeling. Chirurgisch ingrijpen bij een kind van zestien is, als dit de enige/beste manier tot het gewenste resultaat is, niet zielig, maar juist zeer wenselijk." Het college verklaarde grote zorgen te hebben over het feit dat de tandarts dit soort afwegingen maakt en woog mee dat de tandarts geen enkel inzicht heeft getoond in zijn handelen. Dit alles zorgt ervoor dat het college er onvoldoende vertrouwen in heeft dat hij in de toekomst het vak orthodontie op bekwame wijze zal uitoefenen. Het college ontzegde daarom de tandarts de bevoegdheid om als tandarts orthodontische behandelingen uit te voeren.

 

De volledige geanonimiseerde beslissing van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven vindt u hier

Bron: www.tuchtrecht.nl
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie

Lees meer over:
Tandarts Orthodontie Tuchtrecht
Gerelateerde artikelen