menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
10 mei 2017

Geen compensatie transitievergoeding in 2019: wat nu?

Vorige week berichtten wij dat werkgevers per 1 januari 2019 géén compensatie krijgen voor de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Het wetsvoorstel dat deze compensatie moet regelen is namelijk controversieel verklaard. Mr. Miriam Ruijters, Jurist bij VvAA Rechtsbijstand legt uit wat er precies is gebeurd rondom het voorstel en geeft advies.
Geen compensatie transitievergoeding in 2019: wat nu?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst die twee jaar of langer heeft geduurd. Dat geldt ook voor werknemers die worden ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.  Voor deze inwerkingtreding hadden deze langdurig zieke werknemers geen recht op een vergoeding bij beëindiging van het dienstverband. De nieuwe regeling viel bij veel werkgevers dan ook niet in goede aarde. Zij hebben de plicht om twee jaar lang het loon door te betalen tijdens ziekte, moeten vaak kosten maken voor de re-integratie van de werknemer en daar komt deze transitievergoeding dan nog bovenop.

 

Ontlopen 

Werkgevers proberen om die reden geregeld het moeten betalen van de transitievergoeding te ontlopen door het dienstverband na twee jaar ziekte niet te beëindigen en de werknemer in dienst te houden. De loondoorbetalingsverplichting eindigt na twee jaar waardoor een zogenaamd ‘slapend’ dienstverband ontstaat. Hierover hebben diverse rechters hun zorgen geuit, maar een werknemer kan juridisch niet afdwingen dat diens werkgever het dienstverband na twee jaar zieke beëindigt.

 

Wetsvoorstel

Vorig jaar heeft minister Asscher om die reden voorgesteld dat werkgevers de aan langdurig zieke werknemers betaalde transitievergoeding mogen terughalen uit het Algemeen werkloosheidsfonds. In ruil daarvoor zou de uniforme premie dan worden verhoogd. De wet zou per 2019 in werking moeten treden. Met terugwerkende kracht zouden de transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 zijn uitgekeerd, worden terugbetaald.

 

Advies

Helaas is dit wetsvoorstel onlangs, op 19 april 2017, controversieel verklaard. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel pas weer gaan behandelen als het nieuwe kabinet is gevormd. Voorlopig bestaat hierover dus nog onzekerheid.

 

Ik adviseer werkgevers in de meeste gevallen toch te kiezen voor een beëindiging van de arbeidsrelatie. Dit ook om te voorkomen dat de betreffende werknemer op enig moment weer herstelt en tewerkgesteld wil worden. Of de met de beëindiging van de arbeidsrelatie verschuldigde transitievergoeding nog kan worden teruggevorderd, zal de tijd leren.

 

Mr. Miriam Ruijters, Jurist bij VvAA Rechtsbijstand

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
Wet en regelgeving Ontslag
Gerelateerde artikelen
Open modal