menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
19 maart 2020

Werktijdverkorting maakt plaats voor nieuwe regeling NOW

De Werktijdverkorting (wtv)-regeling is ten einde! Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloot de wtv in te trekken en géén ontheffingen meer te verlenen. Dit maakte het Kabinet dinsdagavond 17 maart bekend vanwege het besluit uitzonderlijke economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en gevolgen voor bedrijven op te vangen. Als onderdeel van dit steunpakket komt er een tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten: Het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW).
Werktijdverkorting maakt plaats voor nieuwe regeling NOW

Dat de ingrijpende gezondheidsbesluiten en -adviezen een grote impact op praktijken hebben, in alle zorgsectoren, werd deze week direct duidelijk. Massale aanvragen Werktijdverkorting (wtv), terwijl de (aanvraag)procedure complex was en aan tal van (administratieve) voorwaarden en vereisten moest worden voldaan. Afgezien nog van het verbruik van Werkloosheidswet (WW)-rechten van de werknemer en of (voldoende) rechten waren opgebouwd. De regeling was mede hierdoor niet snel genoeg en voor de huidige problematiek volstrekt ongeschikt.

 

Noodfonds Overbrugging Werkbehoud

NOW is het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud . Deze nieuwe maatregel stelt het Kabinet zo spoedig mogelijk open, als vervanger van de wtv. NOW-aanvragen gaan via het UWV; niet via het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Minister Rutte kondigde deze week al aan dat het kabinet alles uit de kast trekt om praktijken en werknemers te helpen. Daarom staat NOW los van ontheffingen en de WW.

 

Zekerheid voor vast én flexibel personeel

Deze tijdelijke noodmaatregel ter overbrugging van werkbehoud biedt zekerheid. Voor vast én flexibel personeel. Door een aanvraag in te dienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot te ontvangen, krijgen werknemers met een vast én flexibel contract doorbetaald. Werknemers verbruiken géén WW-rechten. Als werkgever kunt u afhankelijk van uw situatie zelf afspraken maken of werknemers (deels) werk laten verrichten.

 

Voorwaarden

Als voorwaarden voor NOW geldt dat:

  1. U als werkgever géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen zal aanvragen voor de werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  2. Tenminste 20% omzetdaling (vanaf 1 maart jl.) wordt verwacht.

Zodra het mogelijk is om NOW  aan te vragen of meer bekend is, zullen wij van Visser & Visser u nader informeren.  Wij houden u op de hoogte!

 

Voor vragen kunt u terecht bij ons NOW-team via  now@visser-visser.nlVoor meer informatie kunt u ook contact opnemen met  Harro de Haan, accountant en adviseur Branchegroep Zorg van Visser & Visser, hrdehaan@visser-visser.nl of 06 – 10 37 28 66.

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Betrokken partijen: Visser & Visser
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen
Open modal