menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 februari 2019

Zorgverlener moet patiënt betrekken in ontwikkeling eHealth

Digitale zorg, slimme apparaten, e-consulten. Drie digitale termen die de laatste tijd veelal in het nieuws komen. Maar wat is de rol van de patiënt? Patiëntenfederatie Nederland schreef in samenwerking met vier andere partijen 7 aanbevelingen.
Zorgverlener moet patiënt betrekken in ontwikkeling eHealth

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën in de gezondheidzorg wordt steeds normaler. Zowel patiënten als zorgverleners krijgen te maken met de digitale toepassingen in de zorg. Om te voorkomen dat deze applicaties voortijd op het digitale kerkhof belanden, adviseert de Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met andere organisaties om de patiënt bij de ontwikkeling van eHealth te betrekken. Deze handreiking is een initiatief van patiëntenorganisaties Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Patiëntenfederatie Nederland en PGOsupport en adviesorganisatie IKONE in het kader van de E-healthweek 2018.

 

 

1.     Samenwerken vanaf het begin

Het is nuttig om patiënten uit de praktijk al vanaf de eerste fase te betrekken bij de ontwikkelen van digitale zorg. Zo leg je direct een basis voor goed gebruik van het digitale eindproduct.

2.     Combineer vormen van patiëntparticipatie rond digitale producten

Combineer verschillende vormen van patiëntparticipatie. Je kunt hierbij denken aan klankbordgroepen, patiëntreizen, ervaringsverhalen of testpanels. Aan de hand van de participatieladder kun je bepalen in hoeverre je de patiënt wilt mee laten denken.

3.     Wie is geschikt voor welke taken?

Besteed tijd en aandacht aan goede profielen en taakomschrijvingen. De participatieladder kan de basis vormen voor (globale) profielen en taakomschrijvingen. Dit maakt de wederzijdse verwachtingen helder.

4.     Reserveer budget

Neem het budget voor patiëntparticipatie op in de begroting van een subsidieaanvraag of implementatieplan. 

5.     Ondersteun en informeer

Patiënten moeten, afhankelijk van hun behoeften, ondersteuning en informatie krijgen om gelijkwaardige gesprekspartners te zijn. Denk hierbij aan het taalgebruik en het geven van regelmatige updates over de stand van zaken.

6.     Maak kennisuitwisseling en scholing mogelijk

Elke betrokken partij heeft zijn eigen expertise. Onderzoek van te voren waar kennisdeling of scholing nodig en mogelijk is.

7.     Evalueer de voortgang regelmatig

De wederzijdse verwachtingen moeten helder zijn en regelmatig besproken worden.

Geplaatst door: Anne-Maaike Ekkelkamp Anne-Maaike Ekkelkamp
Redacteur
Gerelateerde artikelen