menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
30 september 2019

Zorgverleners ervaren grotere werkdruk - maar zijn toch tevreden

Zowel werknemers als werkgevers in de zorg- en welzijnssector geven aan dat de werkdruk is toegenomen. Toch is ruim drie kwart van de werknemers (zeer) tevreden met hun werk. Dat blijkt uit de eerste meting in mei en juni van dit jaar van de werknemers- en werkgeversenquête zorg en welzijn. Het CBS voerde de meting uit voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW).
Zorgverleners ervaren grotere werkdruk - maar zijn toch tevreden

Een werknemers- en werkgeverspanel beantwoordde vragen over de werkbeleving. Het panel komt voort uit steekproeven uit 1,3 miljoen werknemers van bijna 130 duizend bedrijven in de zorg- en welzijnssector. Uit deze gegevens blijkt dat bijna 44 procent van de werknemers en bijna de helft van de werkgevers de werkdruk te hoog vindt. Daarnaast is die werkdruk volgens bijna 2 op de 3 werknemers het jaar voorafgaand aan de enquête toegenomen.

 

Regeldruk en administratieve lasten

Werknemers noemen het vaakst regeldruk en administratieve lasten als reden voor de toenemende werkdruk ( 74,5 procent) . Andere redenen die genoemd worden zijn meer of moeilijkere taken (52,6 procent), mondigere cliënten (36 procent) en te weinig personeel (34,7 procent).

 

Agressie en geweld

Ook komt naar voren dat twee derde van de werknemers in het voorgaande jaar te maken had met agressie en geweld van patiënten, cliënten of hun familieleden. Het ging in de meeste gevallen om verbaal geweld als schelden of schreeuwen (87 procent). Daarnaast kwamen ook lichamelijke agressie (42 procent) en pesten (41 procent) vaak voor.

 

Zeer tevreden

Ondanks de toenemende werkdruk en de confrontatie met agressie en geweld geeft 78 procent van de ondervraagden aan tevreden of zeer tevreden te zijn met hun werk. Daarvan vindt 90 procent het werk inhoudelijk leuk en 78 procent noemt de sfeer op de afdeling plezierig. Met de loopbaanperspectieven waren de werknemers een stuk minder tevreden. Zo was minder dan de helft van de ondervraagden (44 procent) het eens met de stelling ‘Ik heb voldoende loopbaanperspectieven op mijn werk’.

 

Meer informatie: CBS, Werkgeversenquête zorg en welzijn en werknemersenquête zorg en welzijn; 30 september 2019

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal