Sjoerd Heijnes (Fysiotherapie-Leusden.nl): ‘Samenwerken is geen eenmalig trucje, maar moet je borgen’

donderdag 11 november 2021
timer 5 min
Fysiotherapie-Leusden.nl

Foto: Jubileum bij Fysiotherapie-Leusden.nl

Fysiotherapie-Leusden.nl zet in op directe betrokkenheid in de wijk, lokale samenwerking en regionale en landelijke netwerken. Samenwerking blijkt op alle niveaus een gevoelig proces, waarbij vertrouwen centraal staat, merkt praktijkmanager Sjoerd Heijnes. ‘Je kent je eigen succesfactoren, maar wat zijn de successen van de ander?’

Sjoerd Heijnes vertelt hoe zijn praktijk vanuit een mensgerichte visie werkt, met een nadruk op ‘positieve gezondheid, hoge gastvrijheid en betrokkenheid in de gemeenschap’. Fysiotherapie-Leusden.nl is een middelgrote praktijk met negen fysiotherapeuten in uiteenlopende specialismen, onder leiding van praktijkhouders Martin Schermacher en Bert Heeling. De praktijk zet in op samenwerking op diverse niveaus en wil de transitie maken naar nieuwe financieringsmodellen. Als praktijkmanager heeft Heijnes een actieve rol bij de initiatieven en de communicatie daarover.

Visie steeds bespreken

‘Fysiotherapie is in onze opvatting voorwaardenscheppend met als doel mensen te helpen hun leven positief te ervaren, voor zover wij daar een rol bij kunnen spelen’, vat Heijnes de praktijkvisie samen. ‘De ‘patiënt centraal’ en ‘gastvrijheid bieden’ betekent voor ons dat we medewerkers bij de receptie hebben, met een scherp oog voor iedereen die binnenkomt en die namen kent. Dat geldt ook voor onze fysiotherapiepeuten: je stelt je voor en je gaat een relatie aan. Daar hebben we het voortdurend met elkaar over, dat is de basis van onze visie.’

Van de ‘betrokkenheid op de gemeenschap’ maakt de praktijk werk door diverse partnerschappen aan te gaan, zoals met Wijkvereniging Leusden Zet. ‘We werken structureel samen met de wijkvereniging rond bewegen en gezondheid. Samen organiseren we wandelingen, voor mensen die weer meer willen gaan bewegen. Verder geven we graag voorlichting, bijvoorbeeld over ‘positieve gezondheid’, ook met andere deskundigen uit ons netwerk en daarbij bieden we ook onze locatie aan.’

Samenwerking op niveaus

Heijnes schetst de samenwerking op diverse niveaus. ‘Lokaal hebben we samenwerking in de wijk, met andere praktijken en met de gemeente. Het is belangrijk dat we daar mensen kennen, die we ook regelmatig benaderen. Zo hadden we bij ons tienjarig jubileum een feestweek, waarbij we de school tegenover ons, de supermarkt en ook de wethouder betrokken. Met de wethouder spraken we over de mogelijke partnerships binnen de gemeente.’

Samenwerking vraagt investeringen, betoogt Heijnes. ‘Onze visie vraagt goodwill en soms ook vrije tijd. Met praktijkhouder Bert Heeling ben ik naar de wijkvereniging geweest, om te kijken wat we samen kunnen doen. We investeren daar dan enige uren in en dan rolt daar een samenwerking uit. We geloven erin dat je moet uitdragen wie je bent. We gaan verder dan alleen pijntjes verhelpen. Als je dat goed doet en goed zichtbaar bent, dan vinden mensen het ook fijn om naar je toe te komen.'

Wederzijdse belangen

Daarnaast werkt de fysiopraktijk samen met andere (para)medische praktijken in de Stichting Eerstelijnszorg Leusden. ‘Samenwerken blijft uitdagend, ook als je een zak met geld krijgt. Je moet elkaar goed kennen, vertrouwen hebben, oog hebben voor wederzijdse belangen. Je kent je eigen succesfactoren, maar wat zijn de successen van die van de ander? Wanneer vindt hij of zij die samenwerking een succes? Als je dat niet bespreekt met elkaar is die samenwerking kansloos.’

Heijnes merkte ook dat de huisartsen nog niet zo bekend zijn met andere vormen van financiering. ‘Een pilot met huisartsen daarover is nog niet gelukt. Bij hen ontbreekt de trigger om daarop te pionieren, maar wij zijn er van overtuigd dat het gaat veranderen. We blijven op de deur van huisartsen en ziekenhuizen kloppen. Iedereen heeft de mond vol van de ‘Juiste zorg op de juiste plek’, maar de werkelijkheid blijkt weerbarstig.’ 

Afscheid van traditioneel denken

‘We zitten met elkaar nu in een soort hydride periode, waarin we afscheid nemen van het traditionele denken in de fysiotherapie en paramedie in termen van behandelingen en zittingen. Aan de ene kant hanteren we het traditionele model, financiering op basis van zittingen, aan de andere kant doet de nieuwe traject- of productfinanciering zijn intrede. Ook huisartsen krijgen te maken met andere vormen van financiering en moeten meer gaan openstaan voor samenwerking. De zorg wordt onvermijdelijk veel meer wederzijds multidisciplinair en daar willen we ons op voorbereiden.’

‘Naast onze lokale activiteiten proberen we eveneens een rol te spelen richting het ziekenhuis, zorgverzekeraars, dus wijk- en Leusden-overstijgend’, vervolgt Heijnes. ‘In de regio hebben we daarom een fysionetwerk opgezet, Regionetwerk De Schil-Eemland, met zeven praktijken in onze omgeving. Want als je op het niveau van besluitvorming en contractering wilt meepraten bereik je als praktijk alleen weinig, samen ben je sterker. Dat geldt ook voor innoveren, samen kijken we hoe we bij actuele trends kunnen aansluiten. Als netwerk onderzoeken we ook alternatieven als productfinanciering, namelijk naar zorgzwaartepakketten zoals Zorg1 die ontwikkeld heeft.’

Stappen zetten met MOVES

Het project MOVES bleek een eyeopener voor Heijnes, aangezien het thema’s aanreikt die zijn praktijk ook bezighouden. MOVES staat voor ‘Marketing, Ondernemerschap en Vernieuwing en Samenwerking in de beweegzorg’. Het project is opgezet vanuit twee lectoraten van Hogeschool Utrecht:  Marketing & Customer Experience en Innovatie van Beweegzorg. (Lees meer: ‘MOVES’ gaat verder als ‘MOVE ON’) ‘We zijn met de toolkit van MOVES aan de slag gegaan. Het gaat kortweg om positionering in de wijk: hoe doe je dat en hoe zien anderen je? Vanuit die visie helpt MOVES je stappen te zetten, vertaald naar de niveaus in de organisatie tot op de werkvloer. We hebben die stappen zo goed mogelijk gedaan en krijgen daarbij hele goede begeleiding.’

Vervolgens ondernam de praktijk nieuwe stappen naar een programma ‘Het Gezonde Leven’ in samenwerking met het landelijke netwerk Het Gezonde Net, vertelt Heijnes. ‘Zo leiden kleine stapjes tot nieuwe initiatieven. ‘Het Gezonde Leven’ zien we als een nieuw initiatief naast andere leefstijlprogramma’s, in samenwerking met specialisten op het gebied van bewegen, psychologie en diëtiek. Daarvoor zullen we veel de boer opgaan om te gaan samenwerken, om zo een nieuwe stroom mensen naar ons toe te krijgen.’  Met het vervolgproject MOVE On gaat dat proces nog door, aldus Heijnes. ‘Samenwerken is niet een eenmalig trucje, het is vooral belangrijk om het te borgen in de organisatie. Eveline van der Herberg heeft een levendige presentatie verzorgd bij De Schil, waarna we voltallig daarmee aan de gang zijn gegaan.’

Resultaten in beeld

Om de resultaten van samenwerking in beeld te krijgen, verzamelt de praktijk verschillende soorten data. ‘Bij de deur vragen we mensen hoe ze ons kennen, bijvoorbeeld via de wijkkrant of de sportvereniging. Dat proberen we consequent te doen, om er een trendanalyse van te kunnen maken. Via de online reviews van Qualiview zien we terug hoe mensen ons vinden en hoe ze ons ervaren. Daarin komen woorden naar voren als ‘aandacht’, ‘empathie’, ‘humor’, ‘leuk om er te zijn’. Die reviews komen bij ons ook in het medewerkersoverleg. Met de frontoffice probeer ik een consistentie te vinden bij de aanvragen. Door al die gegevens krijgen we steeds beter inzicht in onze klanten.’

Lees meer:​​​​

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Reviews in de mondzorg
person_outlineBlog

Reviews in de zorg zijn altijd zinvol

26 feb om 15:00 uurtimer5 min
Het is een lastige kwestie hoe je exact de kwaliteit bepaalt van zorgverlening. Mede om die reden is er veel…
Lees verder »
person_outlineBlog

Directe Toegang Fysiotherapie: de manier om patiënten wél op korte termijn te zien

15 feb om 15:00 uurtimer4 min

Midden in de coronacrisis schreef fysiotherapeut Gideon de Haan blogs bij MedischOndernemen over zijn…

Lees verder »
mic_external_onInterview

Mascha van Wermeskerken over het strategisch jaarplan: ‘Het ideale plaatje helder op het netvlies van het team’

15 feb om 14:47 uur

Mascha van Wermeskerken, eigenaar van Dentiness, is praktijkmanagementcoach en -adviseur voor het…

Lees verder »
Fysiotherapeut Gideon de Haan (Foto: gideondehaan.nl)
mic_external_onInterview

Fysio Gideon de Haan: ‘Fysiotherapie moet bescheidenheid van zich afschudden’

29 jan om 13:30 uurtimer5 min

Midden in de coronacrisis schreef fysiotherapeut Gideon de Haan blogs bij MedischOndernemen over zijn…

Lees verder »
Harry Geurkink - foto Claudia Kamergorodski
mic_external_onInterview

Harry Geurkink over fysiocongres: ‘Redelijke verdiensten, maar hoe?’: ‘Schreeuwen en strijd helpen niet’

22 jan om 10:45 uurtimer5 min

Fysiotherapeut Harry Geurkink is oprichter van Romei Therapie & Training in Zevenaar en…

Lees verder »

Ellen Wilterdink (Tandzorg Haaksbergen) over samengaan van praktijken: ‘Basis gelegd voor verdere groei’

29 nov 2023 timer5 min

Ellen Wilterdink, vestigingsmanager van Tandzorg Haaksbergen, vertelt over de ‘verhuizing, verbouwing en…

Lees verder »
mic_external_onInterview

Een positief gezonde organisatie worden: welke stappen zet je in de praktijk?

29 nov 2023 timer5 min

Voor de invoering van het model ‘positieve gezondheid’ in de praktijk is het belangrijk dat je de filosofie ook…

Lees verder »

Weg met 'preventie, preventie, preventie'?

17 nov 2023 timer3 min

Preventie, preventie, preventie. In de moderne tandheelkundige praktijk is de nadruk op preventieve zorg…

Lees verder »