Harro de Haan

Harro de Haan is een enthousiaste en professionele accountant en adviseur voor zorgondernemers.

Door de combinatie van kennis van accountancy, belastingen en financiële planning kan hij snel verbanden leggen en zakelijke verbanden aansluiten op de privébelangen van de ondernemer.  
Harro is werkzaam bij accountants- en adviesorganisatie Visser & Visser en kartrekker van de Branchegroep Zorg. Vanuit die rol biedt hij huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten en andere ondernemers in de zorg ondersteuning bij al hun financiële en fiscale vraagstukken op het gebied van innovatie, samenwerkingsverbanden, ondernemerschap, het opzetten van een nulpraktijk of juist praktijkoverdracht en het opzetten van een doelgericht financieel managementsysteem. Voor zorginstellingen (WMO/Jeugdinstellingen, GGZ, klinieken) en gezondheidscentra begeleidt hij rondom jaarverslaggeving, governance en beleidsbeslissingen. 

Neem contact op met Harro voor een vrijblijvend gesprek: 06 - 10 372 866 of via hrdehaan@visser-visser.nl.
 

Harro de Haan

Contactgegevens

Organisatie
Functie
Accountant en adviseur