Toekomstbestendig samenwerken in de BV: De optimale structuur van een groeiende praktijk

maandag 12 september 2022
timer 5 min

(Foto: Shutterstock)

In MedischOndernemen 4 (2021) verscheen een artikel van Harro de Haan over: ‘Samenwerking vanuit de maatschap. Wat zijn de aandachtspunten?’ Als vervolg daarop focust hij zich hier op de vraag: hoe regelt u als praktijkhouder de samenwerking als uw praktijk groeit? Welke ondernemingsstructuur is toekomstbestendig? En hoe kunt u op verdere groei anticiperen?

Visser & Visser begeleidt huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten bij de opzet en vormgeving van hun ondernemingsstructuur. In dit artikel nemen we u mee in de belangrijkste redenen om de samenwerking in een besloten vennootschap (hierna: BV) vorm te geven. 

Dek u in tegen aansprakelijkheid 

Bij de samenwerking in de vorm van een maatschap bent u als maat ook als privépersoon aansprakelijk. Hoofdregel is dat de ene maat niet aansprakelijk is voor de andere maten. Vaak is de maat voor het geheel hoofdelijk (in privé) aansprakelijk (bijvoorbeeld bij een bancair krediet). Om deze aansprakelijkheid uit te sluiten kan het verstandig zijn om de maatschap om te zetten in een BV-structuur. De BV is namelijk een rechtspersoon en zelfstandig verantwoordelijk voor haar rechtshandelingen (tenzij er sprake is van wanbeleid door de bestuurder). Een BV kunt u daarmee vergelijken met een goede aansprakelijkheidsverzekering. Mijn advies is om vanuit aansprakelijkheidsoogpunt een BV-structuur op te zetten als de praktijk groter wordt en de ondernemingsrisico’s toenemen (denk ook aan personeel). 

Afb1
Afbeelding 1: Optimale BV-structuur voor één praktijkhouder/eigenaar

 

Afb 2
Afbeelding 2: Optimale BV-structuur voor twee praktijkhouders/eigenaren

Minder belasting en meer investeringsruimte  

Over de winst in de maatschap betaalt u inkomstenbelasting (maximaal 49,50% in 2022). Daarnaast heeft u recht op onder andere de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Deze regelingen worden echter langzaam afgebouwd. U bent de belasting elk jaar direct verschuldigd, maar het kan u ook goed uitkomen als u een deel van de belasting uit kunt stellen. In de BV betaalt u vennootschapsbelasting over de winst (in 2022: 15% tot een winst van € 395.000, en daarboven 25,8%). Bovendien wordt u werknemer van uw BV en ontvangt een salaris. Dit salaris trekt u van de winst af. Het salaris is belast met loonheffing (maximaal 49,5%, gelijk aan de inkomstenbelasting).  

Een groot voordeel van de BV is dat u ervoor kunt kiezen om een deel van de winst in de BV te laten zitten met het oog op de liquiditeit van de praktijk. Daarmee kunt u ondernemen, innoveren en investeren. Pas op het moment dat u een deel van de ingehouden winst na vennootschapsbelasting uitkeert aan uzelf privé, bent u 26,9% dividendbelasting verschuldigd. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de resultaten van uw praktijk zijn, hoe eerder een BV-structuur fiscaal voordelig is. Wij hebben hiervoor rekentools, waarmee we vrij eenvoudig de voordelen voor u kunnen doorrekenen.  

Minder belasting betalen bij verkoop 

Wordt uw zorgonderneming gedreven in de vorm van een BV en verkoopt u de aandelen aan uw opvolger, dan is de verkoopopbrengst belastingvrij. Voorwaarde hierbij is dat u een juiste BV-structuur heeft opgezet, waarmee de verkoopopbrengst onder de fiscale deelnemingsvrijstelling valt. Dat is de reden dat er meerdere BV’s worden opgericht (een holding BV en een praktijk BV). 

De verkoopopbrengst ontvangt u belastingvrij in de holding. Pas wanneer u een deel van de winst uitkeert aan uzelf als privépersoon, bent u 26,9% dividendbelasting verschuldigd. Bent u voornemens om binnen enkele jaren de praktijk te verkopen dan kan het verstandig zijn om de ondernemingsstructuur voortijdig aan te passen om directe belastingheffing te voorkomen en te vermijden.  

Flexibiliteit in de ondernemingsstructuur 

Toekomstbestendig samenwerken betekent ook dat u flexibiliteit in de ondernemingsstructuur kunt inbouwen. Een juiste BV-structuur vergemakkelijkt het samenwerken met andere zorgverleners. U kunt bijvoorbeeld een deel van de aandelen stapsgewijs overdragen binnen de familie of aan nieuwe zorgverleners.  Wij zien ook steeds meer dat verschillende vestigingen in afzonderlijke BV’s worden ondergebracht. Daarmee worden risico’s verkleind, kunnen afzonderlijke onderdelen gemakkelijker worden verkocht of overgedragen en kan belastingheffing worden beperkt of voorkomen.  

Flexibiliteit is belangrijk en past bij ondernemerschap. Het is van belang dat u een zodanige structuur opzet waarbij u de eenvoud kunt behouden, maar ook optimale flexibiliteit en belastingbesparing kunt behalen.  

afb 3
 Afbeelding 3: Flexibele BV-structuur waarin een samenwerking wordt aangegaan met een nieuwe toetreder of waarin een nieuwe praktijk op een andere locatie wordt geopend of overgenomen.

Onroerend goed in een afzonderlijke BV 

Indien de praktijk in het bezit is van onroerend goed wordt hiervoor vaak een aparte onroerend goed  BV opgericht. Op deze wijze blijft het vermogen uit de risicosfeer van de onderneming en kan bij verkoop flexibel besloten worden of de praktijk inclusief of exclusief het onroerend goed verkocht wordt. Mijn advies is om bij aankoop of eigendom van onroerend goed altijd een afzonderlijke BV op te richten. Weliswaar kost dit wat meer (elke BV brengt kosten met zich mee), maar de voordelen zijn groter dan de kostennadelen. Zo kan de onroerend goed BV ook als belegging of als Pensioen BV gaan dienen na verkoop van de praktijk. 
 

afb 4
Afbeelding 4: Optimale BV-structuur waarin onroerend goed wordt aangekocht of aangehouden en buiten de risicosfeer van de praktijk blijft. 

BV-structuur is toekomstbestendig 

Een BV-structuur past bij een groeiende praktijk. Ik adviseer u hierover het gesprek aan te gaan met uw adviseur. Een BV-structuur is toekomstbestendig en duurzaam. U loopt privé minder risico en kunt belasting over uw winst of bij verkoop uitstellen, waardoor er meer financiële ruimte aanwezig is voor investeringen en innovatie. Daarnaast biedt de BV veel meer flexibiliteit in uw bedrijfsvoering. Denk aan de positionering van eventueel onroerend goed, beleggingen of het verstrekken van een hypotheek voor de eigen woning. 

Regel de overgang naar de BV tijdig 

Bij de omzetting van uw praktijk vanuit de maatschap naar een BV-structuur, dient u in beginsel met de Belastingdienst af te rekenen. U rekent af over de aanwezige stille reserves (meerwaarde van apparatuur, onroerend goed of de fiscale oudedagsreserve) en de goodwill. Deze belastingheffing kunt u voorkomen door ‘geruisloos in te brengen’. Hiervoor heeft de Belastingdienst een faciliteit beschikbaar, waarbij wel een aantal voorwaarden gelden. Bijvoorbeeld dat het na de inbreng van de activiteiten in de BV-structuur in principe voor een periode van 3 jaar niet mogelijk is de BV te verkopen. Regel dus tijdig uw BV-structuur en laat u hierbij adviseren. 

De BV onder de WTZa 

Vanaf 1 januari 2022 geldt de Wet Toelating Zorgaanbieders (WTZa), zowel voor de solopraktijk, de maatschap als de BV. Uw praktijk BV dient zich te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarnaast kan een vergunning noodzakelijk zijn. Voor een nieuwe zorgaanbieder – en dus ook een nieuwe praktijk BV – dient een vergunning aangevraagd te worden via www.toetredingzorgaanbieders.nl. Daarnaast dient de BV zich jaarlijks voor 1 juni te financieel verantwoorden (de jaarverantwoordingsplicht). 

Voorjaarsnota 2022 

Jaarlijks informeert de minister van Financiën de Tweede Kamer via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota over de stand van zaken van inkomsten en uitgaven van het Rijk. Voor het eerst geeft het kabinet dit jaar ook een vooruitblik op de begroting voor komende jaren. In de voorjaarsnota zitten een aantal belastingmaatregelen waardoor de BV relatief gezien sneller aantrekkelijk wordt. Denk aan een verlaging van de dividendbelasting tot € 67.000 naar 26% en het afschaffen van de fiscale oudedagsreserve in de maatschap. Daarnaast kan in de BV uw inkomen beter worden gestuurd en fiscaal optimaal worden ingezet, waardoor ook de beleggings- of spaar-BV interessanter wordt.  

Meer informatie 

Voor een vrijblijvende kennismaking kunt u contact opnemen met H.R. (Harro) de Haan, accountant en adviseur Branchegroep Zorg van Visser & Visser, hrdehaan@visser-visser.nl, 06 – 10 37 28 66. 

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Nivel: groei en impact commerciële huisartsenzorg nog onvoldoende onderzocht

20 apr om 14:15 uurtimer3 min
Kennisinstituut Nivel signaleert dat de invloed van commerciële ketens in de huisartsenzorg groeit. Tegelijk is er…
Lees verder »
Sophie Brühl, oprichter van Buurtdokters. Foto: Claudia Kamergorodski
flash_onNieuws

Buurtzorg Nederland investeert in Buurtdokters: ‘Iedereen is gebaat bij vaste huisarts, ook wijkverpleging’

29 mrt om 13:50 uurtimer3 min
Buurtdokters en Buurtzorg Nederland gaan samenwerken. Ook krijgt Buurtdokters van Buurtzorg een financiële…
Lees verder »
person_outlineBlog

Succesfactoren regionale samenwerking in de zorg

21 mrt om 15:03 uurtimer4 min
In een samenleving waar de zorg en zorgverleners steeds meer onder druk komen te staan, is het noodzakelijk dat we…
Lees verder »

Fysiotherapeuten, de helden en heldinnen van de werkvloer

31 jan om 16:45 uurtimer5 min
In onze coöperatie Fysiocare hebben we swarming care ingevoerd. Samen vliegen als zwerm, waarin interdisciplinair…
Lees verder »

Praktijkhouder pleit voor betere regulering tarieven fysiotherapie: ‘Maak een plan van aanpak met deskundigen’

13 jan om 10:30 uurtimer5 min
Ton Regeer, praktijkhouder in ’s Gravenzande en Monster, betoogt dat zorgverzekeraars totaal geen reële indexering…
Lees verder »

Samenwerken in de eerste lijn: Welke strategische acties staan er bij u op de agenda?

13 dec 2022 timer6 min
Goede, toegankelijke en betaalbare zorg vinden we in Nederland belangrijk. In het recent gesloten Integraal…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Fysio Donders is niet meer ‘zorgverzekeraar gedreven’: ‘Denk out of the box en maak je los’

8 dec 2022 timer6 min
Fysio Donders groeide in tien jaar tijd van een kleinschalige praktijk, naar een stedelijke praktijk op vier…
Lees verder »
flash_onNieuws

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom: ‘Fysiotherapie moet terug in de basisverzekering’

8 dec 2022 timer4 min
Guido van Woerkom, voorzitter van het KNGF, pleitte in zijn keynote bij Fysiopraktijk Anno Nu (26 november 2022)…
Lees verder »