Antwoord op belangrijke vragen over de AVG

maandag 6 november 2017
timer 2 min
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht. De AVG is een veelomvattende en ingrijpende wet, die gevolgen heeft voor elke organisatie die met persoonsgegevens werkt. Dat betekent in de praktijk dus voor vrijwel elk bedrijf en elke instelling. Zeker voor zorginstellingen, waar de hele organisatie ongeveer draait op persoonsgegevens, zijn de nieuwe richtlijnen ingrijpend.

Het gaat hierbij vooral om organisatorische en procesmatige maatregelen. Wie niet aan de regels voldoet, riskeert enorme boetes. Het is dus erg belangrijk om nu in actie te komen. Hierbij vast enkele antwoorden op belangrijke vragen over de AVG.


Wat wordt verstaan onder patiëntgegevens?

De AVG maakt onderscheid tussen normale patiëntgegevens (NAW, e-mail en telefoonnummer), gevoelige persoonsgegevens (financieel, locatie, postcode), bijzondere persoonsgegevens (zoals BSN, ras, gezondheid of vakbondslidmaatschap) en biometrische persoonsgegevens (vingerafdruk of gezichtsscan).


Welke rechten hebben patiënten precies?

Patiënten hebben onder andere recht op informatie, inzage van hun dossier, rectificatie, ‘vergetelheid’, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid, bezwaar en rechten in verband met geautomatiseerde besluitvorming.


Hoe kan de privacy van gegevens worden geborgd?

Een belangrijk hulpmiddel is NEN 7510. Deze norm voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg bevat handvatten en maatregelen voor het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid en voor het invoeren en handhaven van adequate informatiebeveiliging.


Wat houdt de verantwoordingsplicht in?

Organisaties moeten aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de beginselen van rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. Ook moeten de juiste technische en organisatorische maatrelen zijn genomen. Verplichte maatregelen zijn bijvoorbeeld het bijhouden van een register van datalekken en het aantonen dat een betrokkene toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking wanneer hiervoor toestemming nodig is.


Meer over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hoort u tijdens Praktijk Anno Nu op 9 december. Voor meer informatie kijkt u op www.praktijkannonu.nl

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Sigrid Kaag, minister van Financiën (Foto: Shutterstock)
person_outlineBlog

Voorjaarsnota 2022: dynamiek voor de zorgondernemer

9 jun om 15:00 uurtimer4 min
Jaarlijks informeert de minister van Financiën de Tweede Kamer via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota over de…
Lees verder »

Juridische en fiscale actualiteiten in één uur: Fiscale prioriteiten en Wtza

16 mrt om 17:00 uurtimer2 min
In samenwerking met Visser & Visser Accountants en Belastingadviseurs organiseert MedischOndernemen op…
Lees verder »
Wolter Brands
flash_onNieuws

‘Verduurzamen van mondzorgpraktijk’ nieuw speerpunt van KNMT

10 mrt om 16:00 uurtimer4 min
KNMT-voorzitter Wolter Brands belicht in het ledenmagazine NT/Dentz de speerpunten van de vereniging voor 2022.…
Lees verder »
person_outlineBlog

Wtza: dit zijn de financiële veranderingen voor zorgaanbieders

23 feb om 10:30 uurtimer4 min
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Een wetswijziging die een…
Lees verder »
E-health bij de tandarts
flash_onNieuws

Mr. Shirin Slabbers (VvAA) over ‘Uh E-health!?’: ‘Breng regels en risico’s in kaart’

17 feb om 14:40 uurtimer5 min
‘Uh E-health!?’ heet de workshop van Shirin Slabbers tijdens het online congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 5…
Lees verder »

Samenwerken vanuit de maatschap. Wat zijn de aandachtspunten?

3 feb om 13:41 uur
Zorgaanbieders willen meer en efficiënter met elkaar samenwerken. Veel praktijken worden groter en uitgebreid met…
Lees verder »

Fiscale aspecten van de samenwerking tussen praktijkmanager en praktijkhouder

23 dec 2021

Als een praktijkmanager voorafgaand aan een praktijkovername in loondienst treedt, zijn de fiscaal-juridische…

Lees verder »
Shirin Slabbers: ‘Er zijn allerlei wetten waar je mee te maken krijgt als je een e-health-toepassing invoert.’ (Foto: VvAA)
mic_external_onInterview

Mr. Shirin Slabbers (VvAA) over e-health in de mondzorg: ‘Regel de juridische kant goed, voorkom claims en boetes’

8 dec 2021 timer5 min
‘Uh E-health!?’ heet de workshop die gezondheidsrechtspecialist Shirin Slabbers verzorgt tijdens het online…
Lees verder »