De nieuwe Wet Werk en Zekerheid

woensdag 13 augustus 2014
timer 3 min
In dit tweede deel over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die op 18 februari 2014 is aangenomen door de Tweede Kamer komen de voorgestelde wijzigingen in het ontslagrecht aan de orde. Het voornemen is dat deze per 1 juli 2015 in werking treden.

Binnen het huidige ontslagstelsel kan - naast de opzegging door de werknemer en het sluiten van een vaststellingsovereenkomst voor een beëindiging met wederzijds goedvinden – de arbeidsovereenkomst eindigen door opzegging na toestemming van UWV of door ontbinding door de kantonrechter. Met ingang van 1 juli 2015 kan de werkgever niet meer vrijelijk kiezen voor de gang naar UWV of de kantonrechter omdat de procesgang afhankelijk wordt van de reden voor het gewenste ontslag. Bij ontslag vanwege een bedrijfseconomische reden of na 2 jaar ziekte moet de werkgever naar UWV. De lengte van de ontslagprocedure mag in mindering worden gebracht op de duur van de opzegtermijn, mits er een minimum van één maand overblijft.

 

De procedure bij de kantonrechter is er voor ontslagen vanwege een persoonlijke reden, zoals disfunctioneren of een arbeidsconflict, en in geval van een verstoorde arbeidsrelatie.  De kantonrechter moet ontbinden tegen een gelijke datum als wanneer er zou zijn opgezegd. Beslissingen van UWV kunnen zowel door werkgever of werknemer worden voorgelegd aan de kantonrechter. Afhankelijk van de achtergrond kan de werknemer daarbij herstel van de arbeidsovereenkomst of een billijke vergoeding vorderen (naast de transitievergoeding). Tegen de uitspraken van de kantonrechter komt hoger beroep en cassatie open te staan.

 

Transitievergoeding

De werknemer die ten minste 2 jaar in dienst is geweest krijgt recht op een vergoeding bij de beëindiging van het dienstverband, de zogeheten ‘transitievergoeding’. Dit recht ontstaat dus ook voor werknemer met wie het contract voor bepaalde tijd na verloop van 2 jaar of meer niet wordt verlengd. De transitievergoeding bedraagt een 1/3 maandloon voor de eerste 10 jaar van het dienstverband en  een ½ maandloon voor ieder dienstjaar daarna, met een maximum van € 75.000,-. Voor wie meer dan € 75.000,- per jaar verdient, geldt een maximale transitievergoeding van één bruto jaarloon.

 

In het geval van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werknemer hoeft geen transitievergoeding te worden betaald. Is er sprake van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever, dan kan de werknemer aanspraak maken op een aanvullende vergoeding.

 

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst waarbij de (voorwaarden van de) beëindiging met wederzijds goedvinden wordt overeengekomen, moet vanaf 1 juli 2015 altijd schriftelijk worden vastgelegd. Voor de werknemer gaat daarbij een wettelijke bedenktijd gelden van 14 dagen. Tijdens de bedenktijd mag de werknemer de vaststellingsovereenkomst vernietigen en dus afzien van de beëindiging met een schriftelijke verklaring, zonder dat hij hiervoor enige reden hoeft op te geven. De werkgever is bovendien verplicht de werknemer op deze mogelijkheid te wijzen, ofwel in de vaststellingsovereenkomst zelf ofwel binnen 2 dagen op een andere schriftelijke manier. Laat de werkgever dit na dan wordt de wettelijke bedenktijd met een week verlengd. Als de werknemer gebruik maakt van zijn bedenktijd en er wordt binnen 6 maanden opnieuw een vaststellingsovereenkomst gesloten, dan geldt er geen wettelijke bedenktijd.

 

De kanttekening moet gemaakt worden dat de Eerste Kamer behoorlijk kritisch is over het wetsvoorstel, zodat er mogelijk nog wijzigingen volgen. We houden u hiervan op de hoogte in de volgende nummers van MO.

Mr. Drs. Petra Kroon

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Erik van Dam - Foto VvAA
mic_external_onInterview

Erik van Dam (VvAA) over zzp’en en regeldruk na Rutte IV: ‘Unieke kans voor herbezinning’

28 sep om 13:00 uurtimer6 min

Welke beslissingen kan het demissionaire kabinet over de eerste lijn nog nemen, zoals over de…

Lees verder »

InterShift en Agilio: Intelligente software die praktijkmanagers bij al hun taken ondersteunt

26 sep om 12:00 uurtimer4 min

InterShift, bij huisartsen bekend als de aanbieder van roostersoftware voor…

Lees verder »
Hans de Vries voorzitter KNMT
flash_onNieuws

Bij Prinsjesdag 2023: 'Opnieuw geen extra geld om mondzorg toegankelijk te houden’

21 sep om 14:30 uurtimer3 min
In de rijksbegroting voor 2024, zoals die op Prinsjesdag is gepresenteerd, is opnieuw geen extra geld vrijgemaakt…
Lees verder »
person_outlineBlog

Regels als visie: een bedrijf waarin iedereen durft te investeren

21 sep om 11:30 uurtimer5 min
Wie mij kent, als persoon of misschien zelfs via deze columns, weet dat ik houd van ‘hoogvliegen’. Snel bewegen,…
Lees verder »

Prinsjesdagwebinar voor zorgondernemers: Wat verandert er in de belastingwetgeving voor praktijkhouders?

20 sep om 16:30 uurtimer4 min

Ralph Mulckhuijse, belastingadviseur bij Visser & Visser, verzorgt op 29 september een webinar naar…

Lees verder »
Sophie Brühl: ‘Huisartsen weten vaak niet wat de NZa doet en welke macht het ministerie van VWS wel of niet heeft. Die kenniskloof is lastig.' (Foto: Claudia Kamergorodski)
mic_external_onInterview

Sophie Brühl (Buurtdokters): ‘Hef de eerste en tweede lijn op’

13 sep om 12:09 uurtimer3 min
Welke beslissingen moet het kabinet bij Prinsjesdag nemen over de eerste lijn en mondzorg, bijvoorbeeld bij de Wet…
Lees verder »
Huisarts Toosje Valkenburg (Foto: Gezondheidscentra De Bilt)
mic_external_onInterview

Huisarts Toosje Valkenburg: ‘Pak de commerciële huisartsenketens aan’

12 sep om 12:00 uurtimer3 min
Welke beslissingen moet het kabinet bij Prinsjesdag nemen over de eerste lijn en mondzorg, bijvoorbeeld bij de Wet…
Lees verder »
'Zeven instanties, acht met de patiënt erbij, kijken of we als zorgverlener niet iets te veel doen of declareren’ - Shutterstock
all_inclusiveAchtergrondartikel

Zeven instanties controleren de declaraties van zorgverleners

7 sep om 09:15 uurtimer5 min
Het wordt steeds makkelijker om fouten te maken met declaraties in de mondzorg. Niet zo gek want het aantal regels…
Lees verder »