Dit staat er in de modelovereenkomst voor paramedici

maandag 13 juni 2016
timer 5 min
Sinds 1 mei 2016 is de VAR-verklaring afgeschaft. Dit artikel geeft een overzicht van de meest opvallende passages uit de nieuwe voorbeeldovereenkomsten die u als paramedicus kunt gebruiken voor het contracteren van zzp’ers.

In plaats van de VAR is er de nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Binnen deze wet kunt u werken met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.

Lees in dit artikel  meer over de DBA en de modelovereenkomsten.

 

Er zijn twee door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten voor paramedici:

De contracten zijn ingediend door KNGF, EN, VVOCM, NVD, NVLF, NVH, samen met VvAA.

 

 In dit artikel zet ik de meest opvallende passages uit deze modelcontracten op een rij.

 

Achtergrond

In een zzp-relatie wil men een dienstbetrekking voorkomen.  Een dienstbetrekking is (volgens de fiscus) wél aanwezig als aan drie voorwaarden is voldaan:

  • de werknemer moet persoonlijk arbeid verrichten (mag dus niet zo maar een vervanger sturen);
  • de werkgever moet de werknemer een beloning betalen voor verrichte arbeid;
  • de werkgever kan de werknemer aanwijzingen en instructies geven over het verrichten van de arbeid op zodanige wijze dat er sprake is van een ‘gezagsverhouding’.

Als een van de drie elementen ontbreekt, is er geen sprake van een dienstbetrekking. De modelovereenkomsten definiëren dus een arbeidsrelatie waarin minimaal één van deze drie elementen ontbreekt.

 

Aangezien element 2 niet snel  zal ontbreken, ook een zzp’er wil graag betaald krijgen, is de inzet bij een modelovereenkomst meestal het ontbreken van een gezagsverhouding en/of het niet persoonlijk hoeven verrichten van de arbeid (vrije vervanging).

 

Analyse modelcontract

 

Veel verschillende beroepsgroepen

Het bijzondere van deze modelovereenkomst is dat hij namens  veel verschillende beroepsgroepen gezamenlijk is opgesteld, namelijk de fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeute, diëtisten, logopedisten en huidtherapeuten.

 

Eigen verantwoordelijkheid

Zoals in alle modelovereenkomsten voor medische beroepen staat in dit modelcontract expliciet vermeld dat de opdrachtnemer zelfstandig zorg verleent en zelf verantwoordelijk is voor en aanspreekbaar is op zijn professionele handelen.

 

Geen gezagsverhouding

In de modelovereenkomst staat dat de opdrachtgever zich moet onthouden  van "enige aanwijzing c.q. instructie met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer”. U mag als opdrachtgever dus niet het normale gezag van een werkgever uitoefenen. Dat betekent dat u niet mag voorschrijven hoe de opdrachtnemer moet behandelen of met de patiënten moet omgaan. U mag ook de kwaliteit of de voortgang van het werk van de opdrachtnemer niet evalueren in bijvoorbeeld een functioneringsgesprek. Als u heel specifieke ideeën heeft over hoe er gewerkt moet worden, is een modelovereenkomst voor u wellicht niet de meest geschikte manier van samenwerken.

 

Wel mag van de opdrachtnemer verwacht worden dat hij werkt volgens algemeen in de beroepsgroep geldende (kwaliteits)normen. Ook mag zijn manier van werken geen nadelige gevolgen hebben voor uw relatie met de zorgverzekeraar.

 

Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Het is onderdeel van dit modelcontract dat de zzp’er zich vrij mag laten vervangen. De keuze van de vervanger ligt helemaal in handen van de zzp’er, instemming van de opdrachtgever mag niet vereist zijn.. De opdrachtnemer blijft wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk. Ook moet hij zich volgens het model volledig zelfstandig vergewissen van de geschiktheid van de vervanger voor het leveren van goede zorg zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voorschrijft. De opdrachtgever mag hierin geen rol hebben.

 

Hoewel u er als opdrachtgever wellicht  niet op zit te wachten dat uw opdrachtnemer zomaar iemand anders stuurt, is het niet de verwachting dat dit in de praktijk onoverkomelijke problemen gaat opleveren.  

 

Gebruik instrumentarium

De opdrachtnemer mag uw praktijkuitrusting gebruiken maar hij mag ook zijn eigen instrumentarium gebruiken. Als u dat uitsluit, kan dat op gezag en dus een arbeidsrelatie duiden.

 

Naheffing

Aan het einde van de modelovereenkomst staat nog een paragraaf waarin staat als er een naheffing komt van de Belastingdienst voor loonbelasting, premie volksverzekeringen en/of belastingrente, de opdrachtgever dit kan verhalen op de opdrachtnemer. Zo geef je nog eens extra aan dat de opdrachtnemer echt zelfstandig is. Je maakt zo  duidelijk dat de aan de opdrachtnemer betaalde beloning een bruto bedrag was.

 

Tip:

Elk modelcontract is geregistreerd onder een nummer. Als u snel iets wilt regelen met een zzp’er is het voldoende om in een mail het registratienummer en de datum van publicatie van het modelcontract te zetten samen met de overeen te komen invulling, zoals hoogte van de beloning. Dan is de ‘goedkeuring’ van de overeenkomst in principe geldig. Ook als u wel de hele tekst gebruikt, moet u dit nummer en deze datum noemen.

Boven deze  modelovereenkomst kunt u dan zetten:

 “Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 26 april 2016 onder  nummer 9061636420-B beoordeelde overeenkomst.”

 

Pas op

Als u een modelovereenkomst tekent, bent u er nog niet. U moet daadwerkelijk ook op deze manier werken. Dat wordt in het DBA-tijdperk van groter belang, met name door het ontbreken van de vrijwaring voor de opdrachtgever. Bij de VAR was die er wel. De Belastingdienst kan in geval van een controle met terugwerkende kracht een arbeidsovereenkomst aanwezig achten.  Als u niet op de in de (model)overeenkomst beschreven  manier wilt of kunt samenwerken, zijn er ook andere mogelijkheden zoals loondienst of een maatschap.

 

Een modelovereenkomst gebruiken is overigens niet verplicht. De Belastingdienst kijkt in dat geval direct naar de feiten en omstandigheden in de praktijk.

 

Erik van Dam is senior adviseur kennismanagement en netwerken bij VvAA Groep B.V.  (VvAA Paramedici Desk: 030 247 45 15, paramedici@vvaa.nl)

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Poeya Mohtadili. Foto: Claudia Kamergorodski
person_outlineBlog

Geborgenheid als sleutel tot eigenaarschap – bij het personeel

7 apr om 14:00 uurtimer3 min
Je hebt twee soorten mensen. De een begint het nieuwe jaar met goede voornemens; de ander kan alleen het woord al…
Lees verder »

Hulp voor Huisartsen introduceert nieuw e-learning-platform en verbetertrajecten ‘op locatie’

30 mrt om 12:39 uur
Hulp voor Huisartsen, onderdeel van ANW Nederland, biedt huisartsenpraktijken ondersteuning met de ‘…
Lees verder »

Tandarts Today en Tandzorg op Maat bundelen krachten: ‘Samen excelleren als werkgever’

24 mrt om 15:00 uurtimer5 min
Mondzorgorganisatie Tandarts Today fuseert met Tandzorg op Maat. De directie, bestaande uit Ruben Hoefnagels als…
Lees verder »

Juridische en fiscale actualiteiten in één uur: Fiscale prioriteiten en Wtza

16 mrt om 17:00 uurtimer2 min
In samenwerking met Visser & Visser Accountants en Belastingadviseurs organiseert MedischOndernemen op…
Lees verder »
Wolter Brands
flash_onNieuws

‘Verduurzamen van mondzorgpraktijk’ nieuw speerpunt van KNMT

10 mrt om 16:00 uurtimer4 min
KNMT-voorzitter Wolter Brands belicht in het ledenmagazine NT/Dentz de speerpunten van de vereniging voor 2022.…
Lees verder »
person_outlineBlog

Wtza: dit zijn de financiële veranderingen voor zorgaanbieders

23 feb om 10:30 uurtimer4 min
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Een wetswijziging die een…
Lees verder »
E-health bij de tandarts
flash_onNieuws

Mr. Shirin Slabbers (VvAA) over ‘Uh E-health!?’: ‘Breng regels en risico’s in kaart’

17 feb om 14:40 uurtimer5 min
‘Uh E-health!?’ heet de workshop van Shirin Slabbers tijdens het online congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 5…
Lees verder »

Hulp voor Huisartsen start eigen Leercentrum en focust op goede triage

10 feb om 10:59 uurtimer5 min
Hulp voor Huisartsen, onderdeel van ANW Nederland, biedt niet alleen ‘Doktersassistent op afstand’, maar heeft…
Lees verder »