Hoe wordt uw vermogen belast?

woensdag 6 mei 2015
timer 5 min
Heeft u vermogen, zoals aandelen of spaargeld? In ons land betaalt u belasting over uw privévermogen (de waarde van uw bezittingen verminderd met eventuele schulden). Het voordeel uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. Hoe zit het nu precies?

In box 3 bent u belasting verschuldigd over uw bezittingen minus uw schulden als u boven het heffingsvrij vermogen komt. Kort zal ik eerst ingaan op wat er onder bezittingen en schulden wordt verstaan, wat het heffingsvrij vermogen is en hoeveel belasting u verschuldigd bent als u meer vermogen heeft dan het heffingsvrij vermogen.

 

Bezittingen

Bezittingen die in box 3 belast zijn, betreffen bezittingen die normaal gesproken rendement opleveren. U kunt dan denken aan uw bank- en spaartegoeden, aandelen en obligaties, een tweede woning of andere onroerende zaken. Onder de bezittingen die in box 3 belast zijn valt niet uw eigen woning; deze wordt belast in box 1. Roerende zaken die u zelf gebruikt, zoals uw caravan, uw auto, uw boot of sieraden zijn vrijgesteld en dus niet belast in box 3.

 

Schulden

Wanneer u schulden heeft, mogen deze in mindering gebracht worden op uw belaste bezittingen. Dit kunnen leningen zijn die u bent aangegaan voor uw tweede woning, overige onroerende zaken of bijvoorbeeld aandelen. Het kunnen echter ook schulden zijn (consumptief krediet) voor vrijgestelde bezittingen, zoals schulden voor uw boot of caravan. Schulden die betrekking hebben op uw eigen woning of op aandelen in uw eigen BV mogen niet in aanmerking worden genomen in box 3. Belastingschulden kunnen onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Er geldt een drempel voor de aftrek van schulden van € 2.900. Heeft u een fiscaal partner, dan is deze drempel € 5.800.

 

Heffingsvrij vermogen

Over een deel van uw vermogen betaalt u geen belasting. Dit is het heffingsvrij vermogen. Voor zowel 2013 als 2014 bedraagt dit heffingsvrij vermogen € 21.139. Heeft u een fiscaal partner, dan bedraagt het heffingsvrij vermogen € 42.278. Belastingplichtigen die aan het eind van het jaar de AOW-gerechtigde leeftijd  hebben, hebben een extra heffingsvrij vermogen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 

Belasting

Als uw vermogen hoger is dan het heffingsvrij vermogen, bent u de zogenaamde vermogensrendementsheffing verschuldigd. Hierbij gaat de wetgever uit van een forfaitair rendement van 4%. Dit betekent dat niet de werkelijke inkomsten worden belast, maar dat er wordt uit gegaan van een fictief rendement van 4%. Over deze 4% is 30% belasting verschuldigd. Per saldo is er dus sprake van een belastingdruk van 1,2%.

 

Voor de berekening van box 3 is er één peildatum waarop uw vermogen bepaald wordt, namelijk 1 januari van het betreffende jaar.

 

Mogelijkheden tot besparing

U betaalt natuurlijk graag zo min mogelijk belasting. Enkel besparingsmogelijkheden stippen wij voor u aan.

 

-          Als u een BV heeft en een dividenduitkering overweegt, dan is het raadzaam om dit net na de peildatum te doen. Voor 2014 kan de situatie anders zijn omdat er in dit jaar eenmalig een lager dividendbelastingpercentage geldt van 22%.

-          Heeft u kinderen of andere personen die u goed gezind bent en overweegt u een schenking? Dan kunt u dit het beste net vóór de peildatum doen.

-          Heeft u belastingschulden? Overweegt u dan om deze vóór de peildatum te betalen.

-          Voor beleggingen in erkende groenfondsen (de zogenaamde groene beleggingen) geldt een extra heffingsvrij vermogen van € 56.420 in 2014 (voor fiscaal partners € 112.840) en een extra heffingskorting van 0,7% van de waarde van de groene beleggingen.

 

Opgelet: betaal niet meer belasting dan verwacht

Er zijn enkele oorzaken waardoor de kans bestaat dat u meer belasting moet betalen dan u mogelijk verwacht.

 

Vermogensbeheer

U betaalt meer belasting als u bijvoorbeeld actiever handelt dan dat bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Volgens de wetgever is dat bijvoorbeeld het geval als u onroerende zaken geschikt maakt voor verkoop of als u met voorkennis handelstransacties verricht. U bent dan geen belasting verschuldigd in box 3 maar in box 1, waarbij de inkomsten verminderd met de kosten worden belast tegen het progressieve tarief (maximaal 52%).

 

Vermogen ter beschikking stellen

Het kan ook zijn dat u geld leent aan uw BV of aan verbonden personen (zoals uw fiscaal partner of uw minderjarig kind). Dit vermogen is dan niet in box 3 belast, maar het saldo van inkomsten en kosten is belast in box 1.

 

Vermogen verplaatsen

Zoals eerder vermeld, geldt er één peildatum die bepalend is voor de hoogte van het belast vermogen, te weten 1 januari van het betreffende belastingjaar. Wellicht rijst de gedachte om net vóór deze peildatum geld over te maken naar uw onderneming en dit na de peildatum weer terug te storten naar privé. De wetgever heeft hier een stokje voor gestoken. Wanneer hier sprake van is, dan wordt dit alsnog ook belast in box 3.

 

In dit artikel heb ik u een beeld willen geven over de wijze waarop het vermogen in box 3 belast wordt. Er valt nog veel meer te zeggen over bijvoorbeeld vrijstellingen en keuzes die u kunt maken om belasting te besparen. Overleg het eens met uw belastingadviseur.

 

C. Jansen RB MB
Master belastingadviseur 

Van Ree accountants

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.
Hoe wordt uw vermogen belast?

Meer artikelen met dit thema

De belangrijkste gevolgen van de Miljoenennota 2022: Dit merkt u er als zorgverlener van

16 nov om 13:30 uurtimer4 min
Al voor de uitbraak van de pandemie luidden ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen de noodklok vanwege…
Lees verder »

Van Marle Advies: ‘Duurzame relaties onderhouden is onze kracht’

14 okt om 09:10 uurtimer5 min
Voor medici zitten er vele voordelen verbonden aan een goed doorgedachte financiële planning met het oog op de…
Lees verder »

Noord Negentig: Adviseurs die toezien op een financieel gezonde praktijk

7 okt om 11:45 uurtimer4 min
Noord Negentig is een maatschap met accountants, belastingadviseurs en fiscaal juristen. ‘Persoonlijk contact met…
Lees verder »

Eerste lijn verontrust over doorzetten regeling Jaarverantwoording

6 okt om 14:08 uurtimer5 min
Minister De Jonge (VWS) wil de regeling Jaarverantwoording van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)…
Lees verder »

De Eerstelijnscoalitie is verontwaardigd over administratieve verplichtingen bij jaarverslag

9 sep om 14:00 uurtimer4 min
De Eerstelijnscoalitie, een brede coalitie van beroepsorganisaties, reageert verontwaardigd over de afwijzende…
Lees verder »

Intelly. Hét alternatief voor factoring

20 apr om 16:48 uurtimer3 min
Als mondzorgspecialist wilt u bezig zijn met uw passie. Helaas komt er ook een hoop administratie bij kijken om uw…
Lees verder »

Zorgsector: Eerste lijn moet meer worden ingezet bij preventie

23 mrt om 19:16 uurtimer4 min
De zorgsector mist in de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' de rol van de eerste lijn bij de inzet op (…
Lees verder »

Nieuwe wet moet financiering van preventie makkelijker maken

4 mrt om 13:08 uurtimer3 min
Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking over de verschillende zorgdomeinen te stimuleren (Wet…
Lees verder »