Kwaliteitsjaarverslag niet meer verplicht

donderdag 21 januari 2016
timer 2 min
Met de invoering van de Wkkgz hoeven alleen praktijken met een WTZi-erkenning nog een jaarverantwoording in te leveren. Dit betekent echter niet dat u geen kwaliteitsbeleid hoeft te voeren.

Per 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. Welke invloed heeft dit nu op het kwaliteitsjaarverslag?

 

Formele verplichting vervallen

Met de invoering van de Wkkgz zijn de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) komen te vervallen, hiermee is ook de wettelijke verplichting tot het opstellen van een kwaliteitsjaarverslag en een klachtenjaarverslag formeel komen te vervallen. Een administratieve lastenverlichting dus.

 

WTZi-erkenning? Jaarverantwoording verplicht!

Elke zorginstelling met een WTZi-erkenning moet via DigiMV een jaarverantwoording indienen. Huisartsen, tandartsen, diëtisten en andere vrijgevestigde zorgverleners vallen normaal gesproken niet onder deze verantwoordingsplicht. Er zijn echter praktijken die in het verleden een WTZi-erkenning hebben verkregen omdat zij bijvoorbeeld medisch specialistische zorg, prenatale zorg,  kraamzorg of revalidatiezorg leveren dan wel als trombosedienst functioneren. Deze praktijken moeten nog steeds hun jaarverantwoording indienen.

 

Maar….

Artikel 7 van de Wkkgz stelt: De zorgaanbieder draagt zorg voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. In het algemeen wordt hier de PDCA-cyclus mee bedoeld:

  • Kwaliteitsbeleid en –doelstellingen vormen de basis voor de zorgverlening (Plan)
  • De zorg wordt op de best mogelijke manier uitgevoerd (Do)
  • De resultaten van de zorg worden gemeten en geanalyseerd (Check)
  • Via periodieke evaluaties worden plannen en werkmethoden verbeterd (Act)  

Het kwaliteitsjaarverslag vormt in deze cyclus het middel om evaluatie en verbetering aantoonbaar te maken. Stoppen met het kwaliteitsjaarverslag heeft als consequentie dat er een ander evaluatiemiddel voor in de plaats moet komen. Gecertificeerde zorginstellingen doen dit bijvoorbeeld middels de directie- of systeembeoordeling. ISO 9001:2015 en de nieuwe HKZ-normen die binnenkort uitkomen geven hier handvatten voor.

 

Conclusie

De Wkkgz levert voor veel praktijken een administratieve lastenverlichting op. Praktijken en zorginstellingen met een WTZi-erkenning zullen echter nog steeds een jaarverantwoording via DigiMV moeten indienen. Maar de belangrijkste constatering is misschien nog wel dat zorgaanbieders moeten zorgen voor systematische bewaking, beheersing en verbetering van de zorg. Hiervoor moet een evaluatiemiddel voor het kwaliteitsbeleid behouden blijven om van een werkend kwaliteitsysteem te kunnen spreken. En laat dit nou net een onderdeel zijn waar de IGZ ook op let.    

 

Nina Holtkamp en Marcel Vos, adviseurs bij Vos Advies

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Liquiditeitsvoordeel door te investeren in 2023

20 mrt om 10:45 uurtimer4 min
Investeert u dit jaar in een nieuw bedrijfsmiddel? Dan kunt u mogelijk 50% van de aanschaffings- of…
Lees verder »
flash_onNieuws

Grote wijziging in zzp-regime op komst?

9 mrt om 16:00 uurtimer3 min
Veel zzp-modelovereenkomsten, een gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) uit 2016,…
Lees verder »

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Nog nauwelijks bekend bij praktijkhouders

19 jan om 12:30 uurtimer5 min
Een jaar geleden trad de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Tijd om de balans op te maken. In…
Lees verder »

Praktijkhouder pleit voor betere regulering tarieven fysiotherapie: ‘Maak een plan van aanpak met deskundigen’

13 jan om 10:30 uurtimer5 min
Ton Regeer, praktijkhouder in ’s Gravenzande en Monster, betoogt dat zorgverzekeraars totaal geen reële indexering…
Lees verder »

De impact van de Wet Toetreding Zorgaanbieders: Regel de Wtza op tijd

9 jan om 14:50 uurtimer4 min
Sinds 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Hierdoor wil de Inspectie…
Lees verder »
person_outlineBlog

Hoe privé zijn de schulden van uw werknemer?

5 dec 2022 timer3 min
Als uw werknemer te maken krijgt met een deurwaarder vanwege onbetaalde rekeningen, dan kan er beslag worden…
Lees verder »

Als medisch specialist een hypotheek afsluiten

28 nov 2022 timer3 min

U heeft besloten om een nieuw huis te kopen. Er zijn echter momenten dat u behoefte heeft aan…

Lees verder »
flash_onNieuws

‘Enorme stap’ naar een nieuwe CAO in de fysiotherapie

24 nov 2022 timer3 min
De CAO-onderhandelingscommissies van Werkgeversvereniging Fysiotherapie (WVF) en Fysiovakbond FDV hebben op 21…
Lees verder »