Fiscale aspecten van de samenwerking tussen praktijkmanager en praktijkhouder

donderdag 23 december 2021

Foto: Shutterstock

Als een praktijkmanager voorafgaand aan een praktijkovername in loondienst treedt, zijn de fiscaal-juridische aspecten helder. Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is het toepassen van tijdelijke contracten vaak wenselijk. Wat moet er geregeld worden als de praktijkmanager als zzp’er werkt? Door Remko van de Craats, Van Ree Accountants.

Overeenkomst

Meer aandacht vraagt de samenwerking waarbij niet wordt gekozen voor een dienstverband maar waarin de praktijkmanager zich als zelfstandige profileert. Hierbij ontbreekt dan het werkgeversgezag. Het onderscheid tussen een medewerker en zelfstandige is van belang voor het arbeidsrecht, de belastingen en de verzekeringen.

Duidelijk moet zijn dat op basis van de contractuele bepalingen in de overeenkomst de praktijkmanager als zelfstandige optreedt en partijen derhalve geen arbeidsovereenkomst wensen aan te gaan. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat achteraf met de Belastingdienst discussie ontstaat over de mogelijke aanwezigheid van een dienstverband. Dit kan leiden tot forse naheffingsaanslagen voor de loonheffingen.

Samenwerkingsovereenkomsten

In overleg met brancheorganisaties zijn hiervoor Model Samenwerkingsovereenkomsten opgesteld waarin de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking wordt uitgesloten. Van groot belang is voor de praktijk dat partijen ook daadwerkelijk volgens de contractuele bepalingen van de overeenkomst samenwerken en dit regelmatig toetsen.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad in 2020 valt af te leiden dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, in beginsel de partijbedoelingen niet langer doorslaggevend van aard zijn. Dit leidt in de praktijk tot onduidelijkheid omdat in door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten juist wel wordt ingezet op de intentie van partijen. Het is vooralsnog onduidelijk of en zo ja, welke gevolgen de politiek verbindt aan de uitspraak van de Hoge Raad. Voor de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) geldt een handhavingsmoratorium. Het is daarom raadzaam dat partijen blijven samenwerken op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

BTW

Een aandachtspunt bij samenwerking is de BTW. De vraag is of diensten zijn onderworpen aan de heffing van btw dan wel dat een beroep kan worden gedaan op de btw-vrijstelling voor medische diensten. Belangrijk is dat partijen afspraken hieromtrent goed vastleggen in de onderliggende overeenkomst.

Hierbij is voor de praktijk van belang het standpunt van de staatssecretaris zoals verwoord in zijn brief met kenmerk DGB/2014/3652U. De staatssecretaris onderkent namelijk dat ZZP-ers die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten, aanspraak kunnen maken op de vrijstelling voor medische diensten als de door hen verrichtte diensten vallen binnen de werkzaamheden als individuele Wet BIG-beroepsbeoefenaar óf naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van de aangeboden vrijgestelde medische verzorging.

Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV
Maarsbergseweg 20
3956 KW Leersum
(0343) 41 59 40
rvdcraats@vanreeacc.nl
www.vanreeaccountants.nl

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

flash_onNieuws

Veel kritiek op aangekondigde zzp-wet Vbar

24 nov om 11:27 uurtimer3 min

De internetconsultatie over het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (…

Lees verder »
Spencer Buitink Belastingadviseur VvAA
mic_external_onInterview

Persoonlijk advies in 'de fiscale kamer’ bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘Goed moment om stil te staan bij fiscale veranderingen’

17 nov om 13:00 uurtimer4 min

Spencer Buitink, belastingadviseur bij VvAA, geeft bij Mondzorgpraktijk Anno Nu op 9 december in ‘de fiscale…

Lees verder »
all_inclusiveAchtergrondartikel

Een-op-een speedconsults bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘Werkgeversadvies - voor al uw arbeidsrechtelijke vragen’

15 nov om 11:54 uurtimer4 min

Als praktijkhouder van een mondzorgpraktijk draagt u niet alleen de verantwoordelijkheid voor patiëntenzorg,…

Lees verder »

Huisartsen in de 'lead': samenwerking tussen zorg en sociaal domein onder de regie van de huisarts?

10 nov om 11:00 uurtimer3 min

In het nieuwe MedischOndernemen magazine een opmerkelijk interview met Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ…

Lees verder »
flash_onNieuws

Eerstelijnscoalitie over jaarverantwoording: Breid de pauzeknop uit naar alle aanbieders

9 nov om 14:33 uurtimer3 min

De Eerstelijnscoalitie dringt erop aan om de pauzeknop voor de jaarverantwoording uit te breiden naar alle…

Lees verder »
flash_onNieuws

Zorgbranche stelt maatregel tegen schijnzelfstandigheid zzp'ers uit

9 nov om 14:30 uurtimer3 min

De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) stellen de implementatie van strengere eisen om schijnzelfstandigheid van zzp…

Lees verder »
mic_external_onInterview

Pim Valentijn, keynote Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Netwerkzorg is het nieuwe businessmodel voor de fysiotherapie’

3 nov om 15:00 uurtimer6 min

Pim Valentijn begon als fysiotherapeut en is tegenwoordig managing director bij onderzoeks-…

Lees verder »