Fiscale aspecten van de samenwerking tussen praktijkmanager en praktijkhouder

donderdag 23 december 2021

Foto: Shutterstock

Als een praktijkmanager voorafgaand aan een praktijkovername in loondienst treedt, zijn de fiscaal-juridische aspecten helder. Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is het toepassen van tijdelijke contracten vaak wenselijk. Wat moet er geregeld worden als de praktijkmanager als zzp’er werkt? Door Remko van de Craats, Van Ree Accountants.

Overeenkomst

Meer aandacht vraagt de samenwerking waarbij niet wordt gekozen voor een dienstverband maar waarin de praktijkmanager zich als zelfstandige profileert. Hierbij ontbreekt dan het werkgeversgezag. Het onderscheid tussen een medewerker en zelfstandige is van belang voor het arbeidsrecht, de belastingen en de verzekeringen.

Duidelijk moet zijn dat op basis van de contractuele bepalingen in de overeenkomst de praktijkmanager als zelfstandige optreedt en partijen derhalve geen arbeidsovereenkomst wensen aan te gaan. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat achteraf met de Belastingdienst discussie ontstaat over de mogelijke aanwezigheid van een dienstverband. Dit kan leiden tot forse naheffingsaanslagen voor de loonheffingen.

Samenwerkingsovereenkomsten

In overleg met brancheorganisaties zijn hiervoor Model Samenwerkingsovereenkomsten opgesteld waarin de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking wordt uitgesloten. Van groot belang is voor de praktijk dat partijen ook daadwerkelijk volgens de contractuele bepalingen van de overeenkomst samenwerken en dit regelmatig toetsen.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad in 2020 valt af te leiden dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, in beginsel de partijbedoelingen niet langer doorslaggevend van aard zijn. Dit leidt in de praktijk tot onduidelijkheid omdat in door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten juist wel wordt ingezet op de intentie van partijen. Het is vooralsnog onduidelijk of en zo ja, welke gevolgen de politiek verbindt aan de uitspraak van de Hoge Raad. Voor de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) geldt een handhavingsmoratorium. Het is daarom raadzaam dat partijen blijven samenwerken op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

BTW

Een aandachtspunt bij samenwerking is de BTW. De vraag is of diensten zijn onderworpen aan de heffing van btw dan wel dat een beroep kan worden gedaan op de btw-vrijstelling voor medische diensten. Belangrijk is dat partijen afspraken hieromtrent goed vastleggen in de onderliggende overeenkomst.

Hierbij is voor de praktijk van belang het standpunt van de staatssecretaris zoals verwoord in zijn brief met kenmerk DGB/2014/3652U. De staatssecretaris onderkent namelijk dat ZZP-ers die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten, aanspraak kunnen maken op de vrijstelling voor medische diensten als de door hen verrichtte diensten vallen binnen de werkzaamheden als individuele Wet BIG-beroepsbeoefenaar óf naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van de aangeboden vrijgestelde medische verzorging.

Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV
Maarsbergseweg 20
3956 KW Leersum
(0343) 41 59 40
rvdcraats@vanreeacc.nl
www.vanreeaccountants.nl

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

all_inclusiveAchtergrondartikel

Een kleine survivalgids voor leidinggevenden: Zo maak je als manager het verschil

13 jan om 11:44 uurtimer4 min
Meer dan ooit vraagt deze tijd van jou als leidinggevende in een medische praktijk dat je een bekwaam, duidelijk…
Lees verder »
Anoeska Mosterdijk: ‘Misschien moeten we stimuleren dat beroepsgroepen zich ook sterker regionaal kunnen organiseren.’ (Foto: Claudia Kamergorodski)
mic_external_onInterview

Anoeska Mosterdijk (InEen): ‘Samenwerken lukt pas als je elkaar echt als gelijkwaardig ziet’

16 dec 2021 timer4 min
Anoeska Mosterdijk is inmiddels zes jaar directeur bij InEen, de landelijke organisatie voor de eerste lijn. Hoe…
Lees verder »
flash_onNieuws

Samenwerken: voorwaarde voor succes fysiotherapie in veranderende zorgmarkt

15 dec 2021 timer5 min
Rutger IJntema, directeur-bestuurder bij het Innovatie Platform Fysiotherapie, gaat in twee artikelen in op…
Lees verder »
Shirin Slabbers: ‘Er zijn allerlei wetten waar je mee te maken krijgt als je een e-health-toepassing invoert.’ (Foto: VvAA)
mic_external_onInterview

Mr. Shirin Slabbers (VvAA) over e-health in de mondzorg: ‘Regel de juridische kant goed, voorkom claims en boetes’

8 dec 2021 timer5 min
‘Uh E-health!?’ heet de workshop die gezondheidsrechtspecialist Shirin Slabbers verzorgt tijdens het congres…
Lees verder »
Maaike van der Mee
person_outlineBlog

Protocollen maken lui!

23 nov 2021 timer3 min
Wie o wie heeft toch bedacht dat het werken met protocollen het medicijn is tegen zelfdenkende assistentes. Als we…
Lees verder »
Poeya Mohtadili. Foto: Claudia Kamergorodski
person_outlineBlog

Op weg naar cocreatie van zorgverlener én zorgvrager

18 nov 2021 timer3 min
Regelmatig komen collega’s van de praktijk gefrustreerd en ietwat geagiteerd naar me toe: ‘Poeya, ik heb alles…
Lees verder »
Mr. Gabie Bouman (KNMT)
mic_external_onInterview

Gabie Bouman (KNMT) bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘De Wtza brengt veel nieuwe verplichtingen met zich mee’

17 nov 2021 timer4 min
Tijdens het congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 5 februari vertelt Gabie Bouman (KNMT) over de verplichtingen die…
Lees verder »
Minister Wobke Hoekstra tijdens Prinsjesdag
person_outlineBlog

De belangrijkste gevolgen van de Miljoenennota 2022: Dit merkt u er als zorgverlener van

16 nov 2021 timer4 min
Al voor de uitbraak van de pandemie luidden ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen de noodklok vanwege…
Lees verder »