Fiscale aspecten van de samenwerking tussen praktijkmanager en praktijkhouder

donderdag 23 december 2021

Foto: Shutterstock

Als een praktijkmanager voorafgaand aan een praktijkovername in loondienst treedt, zijn de fiscaal-juridische aspecten helder. Vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is het toepassen van tijdelijke contracten vaak wenselijk. Wat moet er geregeld worden als de praktijkmanager als zzp’er werkt? Door Remko van de Craats, Van Ree Accountants.

Overeenkomst

Meer aandacht vraagt de samenwerking waarbij niet wordt gekozen voor een dienstverband maar waarin de praktijkmanager zich als zelfstandige profileert. Hierbij ontbreekt dan het werkgeversgezag. Het onderscheid tussen een medewerker en zelfstandige is van belang voor het arbeidsrecht, de belastingen en de verzekeringen.

Duidelijk moet zijn dat op basis van de contractuele bepalingen in de overeenkomst de praktijkmanager als zelfstandige optreedt en partijen derhalve geen arbeidsovereenkomst wensen aan te gaan. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat achteraf met de Belastingdienst discussie ontstaat over de mogelijke aanwezigheid van een dienstverband. Dit kan leiden tot forse naheffingsaanslagen voor de loonheffingen.

Samenwerkingsovereenkomsten

In overleg met brancheorganisaties zijn hiervoor Model Samenwerkingsovereenkomsten opgesteld waarin de aanwezigheid van een (fictieve) dienstbetrekking wordt uitgesloten. Van groot belang is voor de praktijk dat partijen ook daadwerkelijk volgens de contractuele bepalingen van de overeenkomst samenwerken en dit regelmatig toetsen.

Uit een uitspraak van de Hoge Raad in 2020 valt af te leiden dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van een dienstbetrekking, in beginsel de partijbedoelingen niet langer doorslaggevend van aard zijn. Dit leidt in de praktijk tot onduidelijkheid omdat in door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten juist wel wordt ingezet op de intentie van partijen. Het is vooralsnog onduidelijk of en zo ja, welke gevolgen de politiek verbindt aan de uitspraak van de Hoge Raad. Voor de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA) geldt een handhavingsmoratorium. Het is daarom raadzaam dat partijen blijven samenwerken op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

BTW

Een aandachtspunt bij samenwerking is de BTW. De vraag is of diensten zijn onderworpen aan de heffing van btw dan wel dat een beroep kan worden gedaan op de btw-vrijstelling voor medische diensten. Belangrijk is dat partijen afspraken hieromtrent goed vastleggen in de onderliggende overeenkomst.

Hierbij is voor de praktijk van belang het standpunt van de staatssecretaris zoals verwoord in zijn brief met kenmerk DGB/2014/3652U. De staatssecretaris onderkent namelijk dat ZZP-ers die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten, aanspraak kunnen maken op de vrijstelling voor medische diensten als de door hen verrichtte diensten vallen binnen de werkzaamheden als individuele Wet BIG-beroepsbeoefenaar óf naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormen van de aangeboden vrijgestelde medische verzorging.

Van Ree Accountants en Belastingadviseurs BV
Maarsbergseweg 20
3956 KW Leersum
(0343) 41 59 40
rvdcraats@vanreeacc.nl
www.vanreeaccountants.nl

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Sophie Brühl, oprichter van Buurtdokters. Foto: Claudia Kamergorodski
flash_onNieuws

Buurtzorg Nederland investeert in Buurtdokters: ‘Iedereen is gebaat bij vaste huisarts, ook wijkverpleging’

29 mrt om 13:50 uurtimer3 min
Buurtdokters en Buurtzorg Nederland gaan samenwerken. Ook krijgt Buurtdokters van Buurtzorg een financiële…
Lees verder »
person_outlineBlog

Succesfactoren regionale samenwerking in de zorg

21 mrt om 15:03 uurtimer4 min
In een samenleving waar de zorg en zorgverleners steeds meer onder druk komen te staan, is het noodzakelijk dat we…
Lees verder »
flash_onNieuws

Grote wijziging in zzp-regime op komst?

9 mrt om 16:00 uurtimer3 min
Veel zzp-modelovereenkomsten, een gevolg van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) uit 2016,…
Lees verder »

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Nog nauwelijks bekend bij praktijkhouders

19 jan om 12:30 uurtimer5 min
Een jaar geleden trad de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Tijd om de balans op te maken. In…
Lees verder »

De impact van de Wet Toetreding Zorgaanbieders: Regel de Wtza op tijd

9 jan om 14:50 uurtimer4 min
Sinds 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Hierdoor wil de Inspectie…
Lees verder »

Samenwerken in de eerste lijn: Welke strategische acties staan er bij u op de agenda?

13 dec 2022 timer6 min
Goede, toegankelijke en betaalbare zorg vinden we in Nederland belangrijk. In het recent gesloten Integraal…
Lees verder »
Spoedpost en HAP
flash_onNieuws

LHV-ledenvergadering neemt Actieplan ANW aan

1 dec 2022 timer3 min
Het Actieplan ANW, met de toelichting daarop en zonder verplichte aansluitovereenkomst, is door afgevaardigde…
Lees verder »
person_outlineBlog

Samenwerken? Veel leuker is het als er synergie ontstaat

1 dec 2022 timer3 min
Het leven is al druk genoeg, dus in onze samenwerkingen gaan we vaak voor de weg van de minste weerstand. We…
Lees verder »