Nieuw recht voor de maatschap - zou het er van komen?

donderdag 26 september 2019
timer 3 min
De maatschap wordt veel gebruikt voor samenwerkingsverbanden in de medische sector. De maatschap is een zogenaamde personenvennootschap. Een voorbeeld van een andere, bekende personenvennootschap is de vennootschap onder firma. Het verschil: de maatschap is een samenwerkingsvorm voor beroepsbeoefenaren, de vennootschap onder firma is een samenwerkingsvorm voor het uitoefenen van een bedrijf.

De wettelijke regeling voor de personenvennootschappen dateert uit 1838. Sindsdien is er weinig veranderd. Ja, u leest het goed, dit recht is bijna 200 jaar oud! Dat is in uw sector heel anders. Kunt u zich nog iets voorstellen bij de medische zorg anno 1838? Hoog tijd dus om de wettelijke regeling voor de personenvennootschappen op de operatietafel te leggen en het niet langer, zoals in het verleden, te laten bij wat plastische chirurgie.

 

Nieuw wetsvoorstel

In 1972 en in de periode 2002-2011 zijn er pogingen gedaan om de wettelijke regeling voor de personenvennootschappen te moderniseren. Maar deze pogingen zijn gestrand. Nu is er een nieuw wetsvoorstel en dat ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Het valt op dat het verschil tussen de maatschap en de vennootschap onder firma verdwijnt. Straks is er alleen nog de vennootschap. Een beetje apart is wel dat de nieuwe vennootschap niet alleen vennootschap mag worden genoemd, maar dat ook de oude aanduidingen maatschap en vennootschap onder firma gebruikt mogen blijven worden.

 

De belangrijkste vernieuwing: de vennootschap is een rechtspersoon. Dat betekent dat de vennootschap zelf eigenaar is van haar vermogen. Ook kan de vennootschap bijvoorbeeld een praktijkpand op naam krijgen. De rechtspersoonlijkheid maakt ook de verkoop van de vennootschap en de toetreding van nieuwe vennoten veel eenvoudiger. En bij dat alles zou de fiscale transparantie behouden blijven. De vennootschap wordt zelf niet belastingplichtig, maar de winst wordt, net als nu het geval is, toegerekend aan en belast bij de vennoten.

 

Aansprakelijkheid

Het wetsvoorstel voorziet ook in een nieuwe regeling voor de aansprakelijkheid. Dat kan ook niet anders. Als de vennootschap rechtspersoonlijkheid krijgt, ontstaat er qua aansprakelijkheid een nieuwe situatie. De vennootschap is dan contractspartij. En dus is de vennootschap aansprakelijk zou je zeggen. Zover wil de wetgever echter niet gaan. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap als deze de schulden zelf niet kan voldoen. Een schuldeiser moet dus eerst de vennootschap aanspreken. Pas als aannemelijk is dat deze de schulden niet kan voldoen, kan een schuldeiser iedere vennoot voor de gehele schuld aanspreken. Verder is een vennoot aan wie uitdrukkelijk de uitvoering van een opdracht is toevertrouwd, naast de vennootschap, aansprakelijk voor een aan die vennoot toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

 

De nieuwe aansprakelijkheidsregeling verschilt wezenlijk van het huidige recht. Daarin is de maatschap niet aansprakelijk, maar is iedere vennoot aansprakelijk voor de schulden die hij zelf aangaat en voor een evenredig deel voor de schulden van de maatschap. Zal het wetsvoorstel het gaan halen? Dat is afwachten. De internetconsultatie is op 31 mei gesloten en sindsdien is het stil. Maar: vol verwachting klopt ons hart!

Geschreven door: Wim Boerman, juridisch adviseur bij Van Ree Finance Consultants | Foto: Shutterstock

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Stimuleringssubsidie voor opleiden VS en PA in huisartsenzorg verlengd

25 nov om 13:27 uurtimer3 min
Taakherschikking is een manier om de huisartsenzorg toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te borgen…
Lees verder »

Protocollen maken lui!

23 nov om 12:00 uurtimer3 min
Wie o wie heeft toch bedacht dat het werken met protocollen het medicijn is tegen zelfdenkende assistentes. Als we…
Lees verder »

Gabie Bouman (KNMT) bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘De Wtza brengt veel nieuwe verplichtingen met zich mee’

17 nov om 14:40 uurtimer4 min
Tijdens het congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 11 december vertelt Gabie Bouman (KNMT) over de verplichtingen die…
Lees verder »

De belangrijkste gevolgen van de Miljoenennota 2022: Dit merkt u er als zorgverlener van

16 nov om 13:30 uurtimer4 min
Al voor de uitbraak van de pandemie luidden ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen de noodklok vanwege…
Lees verder »

Gezamenlijke Limburgse huisartsen protesteren tegen nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

29 okt om 14:17 uurtimer2 min
Limburgse huisartsen tekenen collectief protest aan tegen de voorgenomen inwerkingtreding van de nieuwe Wet…
Lees verder »

Michel Fortman (VvAA) over ziekteverzuim: ‘Sociaal contact met werknemer tijdens verzuim is heel belangrijk’

25 okt om 19:10 uurtimer4 min
Wat kun je het beste doen als een medewerker ziek is? Hoe kun je ziekteverzuim voorkomen? Michel Fortman,…
Lees verder »

Lukas Heijdt over ‘botsende generaties’ in de mondzorg: ‘Het kan echt stormen op de werkvloer’

14 okt om 13:00 uurtimer5 min
Lukas Heijdt is psycholoog en coach, en werkt bij Generatie Storm, een bureau dat organisaties en praktijken wil ‘…
Lees verder »

Van Marle Advies: ‘Duurzame relaties onderhouden is onze kracht’

14 okt om 09:10 uurtimer5 min
Voor medici zitten er vele voordelen verbonden aan een goed doorgedachte financiële planning met het oog op de…
Lees verder »