Gabie Bouman (KNMT) bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘De Wtza brengt veel nieuwe verplichtingen met zich mee’

woensdag 17 november 2021
timer 5 min
Mr. Gabie Bouman (KNMT)

Mr. Gabie Bouman: ‘Ik help u graag goed voorbereid 2022 in en zie u graag tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu’ (Foto: KNMT)

Tijdens het congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 5 februari vertelt Gabie Bouman (KNMT) over de verplichtingen die de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) met zich meebrengt. De Wtza treedt op 1 januari 2022 in werking en vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen.

De Wet Toetreding Zorgaanbieders legt nieuwe verplichtingen op aan zorgaanbieders, vertelt mr. Gabie Bouman, jurist bij de KNMT. Het doel van de Wtza is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van zorg.  Tijdens de sessie op Mondzorgpraktijk Anno Nu zal ze uitgebreid stilstaan bij die nieuwe regels, de consequenties voor praktijkhouders en zzp’ers en de gevolgen voor kleine en grote praktijken. Ook zal ze vertellen hoe de KNMT samen met andere eerstelijnsorganisaties de lobby op dit dossier gevoerd heeft en over welke onderwerpen de lobby nog loopt. 

Onderdelen

Belangrijke onderdelen van de Wet Toetreding Zorgaanbieders zijn:

  • de meldplicht,

  • de vergunningsplicht,

  • de eisen rondom bestuursstructuur,

  • de jaarverantwoording.

Mr. Gabie Bouman over haar workshop tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu

Meldplicht

Zorgaanbieders dienen zich vanaf 1 januari 2022 voorafgaand een de zorgverlening te melden via toetredingzorgaanbieders.nl. ‘Deze meldplicht gaat gelden voor alle zorgaanbieders’, vertelt Bouman. ‘Zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders dienen zich te melden. Dit melden gebeurt middels het invullen van een vragenlijst in een digitaal portaal. Sta je echter als zorgaanbieder vóór 1 januari 2022 in het Landelijk Register Zorgaanbieders, dan geldt de meldplicht niet. Is dat niet het geval, dan dien je je vóór 1 juli 2022 aan te melden.’

Vergunningsplicht

Ook de vergunningsplicht geldt voor zowel bestaande als voor nieuwe zorgaanbieders. Praktijken met meer dan tien zorgverleners dienen een vergunning aan te vragen via toetredingzorgaanbieders.nl. ‘Voor bestaande mondzorgaanbieders geldt een termijn van twee jaar na inwerkingtreding van de wet, waarbinnen de vergunning aangevraagd dient te zijn. Een mondzorgaanbieder die op of na 1 januari 2022 begint met zorgverlening en vergunningsplichtig is, moet voor het verlenen van die zorg over een Wtza-vergunning beschikken.’

Bij de vergunningsplicht wordt de zorgaanbieder onder meer getoetst aan eisen als rechtmatig declareren, het leveren van goede zorg en het hebben van een interne procedure voor het omgaan met (signalen van) incidenten. 

Bestuursstructuur

Ook stelt de Wtza eisen aan de bestuursstructuur van de praktijk. Praktijken met meer dan 25 zorgverleners zijn verplicht een interne, onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit minstens drie natuurlijke personen, aldus Bouman. Bestaande zorgaanbieders dienen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza de bestuursstructuur volgens de eisen uit die wet te hebben ingericht.

Jaarverantwoordingsplicht

In de Wtza is een openbare jaarverantwoordingsplicht opgenomen die geldt voor alle zorgaanbieders. Zij worden verplicht vóór 1 juni 2023 verantwoording af te leggen over het boekjaar 2022. Naast het aanleveren van de financiële gegevens dienen zorgaanbieders ook een lange vragenlijst in te vullen over onder meer de organisatiestructuur, het patiëntenbestand en de personeelssamenstelling.

Belangenbehartiging

De Wtza brengt veel nieuwe verplichtingen met zich mee met als gevolg dat (nieuwe) mondzorgaanbieders opgezadeld worden met in de ogen van de KNMT disproportionele administratieve en financiële lasten. ‘Deze wegen niet op tegen de doelen die de overheid met de Wtza nastreeft’, stelt Bouman. Samen met een grote groep eerstelijnsorganisaties, verenigd in de Eerstelijnscoalitie, heeft de KNMT vanaf het begin van het wetgevingstraject (2017) de belangen van de achterban behartigd. De beroepsorganisatie sprak zich met succes uit tegen de opstapeling van administratieve en financiële lasten.  

Gabie Bouman: ‘Zo is onder meer de accountantsverklaring, die onderdeel is van de jaarverantwoordingsplicht, geschrapt voor zorgaanbieders met een netto-omzet tot 12 miljoen euro. Verder geldt de meldplicht alleen voor zorgaanbieders die niet in het LRZa staan. Ook is de getalsgrens voor een verplichte interne toezichthouder verhoogd naar 25 medewerkers en zijn de jaarverantwoordingseisen voor eenmanszaken in verband met de privacy versimpeld. De KNMT blijft zich inzetten voor verbetering van de wetgeving en monitort nauwgezet hoe de nieuwe regels in de praktijk uitpakken.'

Meer weten?

Mondzorgpraktijk Anno Nu vindt plaats op 5 februari in Utrecht. Gabie Bouman verzorgt verschillende sessies: Wat u moet weten van de nieuwe wet Wtza. Het congres is ook online bij te wonen! Kijk voor alle sessies op: Mondzorgpraktijk Anno Nu. En meld u aan!

Wordt op dit terrein vanuit de IQual nascholing nog iets ondernomen?

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Nog nauwelijks bekend bij praktijkhouders

19 jan om 12:30 uurtimer5 min
Een jaar geleden trad de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Tijd om de balans op te maken. In…
Lees verder »

De impact van de Wet Toetreding Zorgaanbieders: Regel de Wtza op tijd

9 jan om 14:50 uurtimer4 min
Sinds 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Hierdoor wil de Inspectie…
Lees verder »
flash_onNieuws

VvAA en accountants willen ‘structurele oplossing’ jaarverantwoording Wmg

15 nov 2022 timer3 min
Zorgaanbieders die over het boekjaar 2022 voor het eerst een openbare jaarverantwoording volgens de Wet…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Arie Kreule bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Grip op de Wtza: een praktische check!’

7 nov 2022 timer4 min
Arie Kreule is jurist ondernemingsrecht bij VvAA. Hij verzorgt de parallelsessie ‘Grip op de Wtza: een praktische…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Sule Karagan bij Fysiopraktijk Anno Nu: ‘Arbeidsvoorwaarden moeten transparanter en voorspelbaarder’

3 nov 2022 timer5 min
De nieuwe Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden brengt veel nieuwe verplichtingen voor…
Lees verder »
mic_external_onInterview

Joke Luitwieler bij Mondzorgpraktijk Anno Nu over klachten voorkomen: ‘Maak de behandeling zo makkelijk mogelijk en leg elke stap uit’

27 okt 2022 timer5 min
Hoe kunnen klachten tegen tandartsen worden voorkomen en welke impact heeft een officiële klacht op de praktijk?…
Lees verder »
Jean Paul van Bemmel (Foto: VvAA)
mic_external_onInterview

1-op-1 speedconsults bij Fysiopraktijk Anno Nu op 26 november: ‘Werkgeversadvies: variabele beloning, doe ik het goed?’

18 okt 2022 timer4 min
De afgelopen jaren was er veel discussie over de variabele beloning in de eerstelijns fysiotherapie. De Wet…
Lees verder »

Prinsjesdagbijeenkomst: de fiscale gevolgen voor de zorg

14 sep 2022 timer5 min
Dinsdag 20 september was het weer zo ver. Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de fiscale plannen voor 2023.…
Lees verder »