Gabie Bouman (KNMT) bij Mondzorgpraktijk Anno Nu: ‘De Wtza brengt veel nieuwe verplichtingen met zich mee’

woensdag 17 november 2021
timer 5 min
Mr. Gabie Bouman (KNMT)

Mr. Gabie Bouman: ‘Ik help u graag goed voorbereid 2022 in en zie u graag tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu’ (Foto: KNMT)

Tijdens het congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 5 februari vertelt Gabie Bouman (KNMT) over de verplichtingen die de nieuwe Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) met zich meebrengt. De Wtza treedt op 1 januari 2022 in werking en vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). De nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen.

De Wet Toetreding Zorgaanbieders legt nieuwe verplichtingen op aan zorgaanbieders, vertelt mr. Gabie Bouman, jurist bij de KNMT. Het doel van de Wtza is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van zorg.  Tijdens de sessie op Mondzorgpraktijk Anno Nu zal ze uitgebreid stilstaan bij die nieuwe regels, de consequenties voor praktijkhouders en zzp’ers en de gevolgen voor kleine en grote praktijken. Ook zal ze vertellen hoe de KNMT samen met andere eerstelijnsorganisaties de lobby op dit dossier gevoerd heeft en over welke onderwerpen de lobby nog loopt. 

Onderdelen

Belangrijke onderdelen van de Wet Toetreding Zorgaanbieders zijn:

  • de meldplicht,

  • de vergunningsplicht,

  • de eisen rondom bestuursstructuur,

  • de jaarverantwoording.

Mr. Gabie Bouman over haar workshop tijdens Mondzorgpraktijk Anno Nu

Meldplicht

Zorgaanbieders dienen zich vanaf 1 januari 2022 voorafgaand een de zorgverlening te melden via toetredingzorgaanbieders.nl. ‘Deze meldplicht gaat gelden voor alle zorgaanbieders’, vertelt Bouman. ‘Zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders dienen zich te melden. Dit melden gebeurt middels het invullen van een vragenlijst in een digitaal portaal. Sta je echter als zorgaanbieder vóór 1 januari 2022 in het Landelijk Register Zorgaanbieders, dan geldt de meldplicht niet. Is dat niet het geval, dan dien je je vóór 1 juli 2022 aan te melden.’

Vergunningsplicht

Ook de vergunningsplicht geldt voor zowel bestaande als voor nieuwe zorgaanbieders. Praktijken met meer dan tien zorgverleners dienen een vergunning aan te vragen via toetredingzorgaanbieders.nl. ‘Voor bestaande mondzorgaanbieders geldt een termijn van twee jaar na inwerkingtreding van de wet, waarbinnen de vergunning aangevraagd dient te zijn. Een mondzorgaanbieder die op of na 1 januari 2022 begint met zorgverlening en vergunningsplichtig is, moet voor het verlenen van die zorg over een Wtza-vergunning beschikken.’

Bij de vergunningsplicht wordt de zorgaanbieder onder meer getoetst aan eisen als rechtmatig declareren, het leveren van goede zorg en het hebben van een interne procedure voor het omgaan met (signalen van) incidenten. 

Bestuursstructuur

Ook stelt de Wtza eisen aan de bestuursstructuur van de praktijk. Praktijken met meer dan 25 zorgverleners zijn verplicht een interne, onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit minstens drie natuurlijke personen, aldus Bouman. Bestaande zorgaanbieders dienen binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza de bestuursstructuur volgens de eisen uit die wet te hebben ingericht.

Jaarverantwoordingsplicht

In de Wtza is een openbare jaarverantwoordingsplicht opgenomen die geldt voor alle zorgaanbieders. Zij worden verplicht vóór 1 juni 2023 verantwoording af te leggen over het boekjaar 2022. Naast het aanleveren van de financiële gegevens dienen zorgaanbieders ook een lange vragenlijst in te vullen over onder meer de organisatiestructuur, het patiëntenbestand en de personeelssamenstelling.

Belangenbehartiging

De Wtza brengt veel nieuwe verplichtingen met zich mee met als gevolg dat (nieuwe) mondzorgaanbieders opgezadeld worden met in de ogen van de KNMT disproportionele administratieve en financiële lasten. ‘Deze wegen niet op tegen de doelen die de overheid met de Wtza nastreeft’, stelt Bouman. Samen met een grote groep eerstelijnsorganisaties, verenigd in de Eerstelijnscoalitie, heeft de KNMT vanaf het begin van het wetgevingstraject (2017) de belangen van de achterban behartigd. De beroepsorganisatie sprak zich met succes uit tegen de opstapeling van administratieve en financiële lasten.  

Gabie Bouman: ‘Zo is onder meer de accountantsverklaring, die onderdeel is van de jaarverantwoordingsplicht, geschrapt voor zorgaanbieders met een netto-omzet tot 12 miljoen euro. Verder geldt de meldplicht alleen voor zorgaanbieders die niet in het LRZa staan. Ook is de getalsgrens voor een verplichte interne toezichthouder verhoogd naar 25 medewerkers en zijn de jaarverantwoordingseisen voor eenmanszaken in verband met de privacy versimpeld. De KNMT blijft zich inzetten voor verbetering van de wetgeving en monitort nauwgezet hoe de nieuwe regels in de praktijk uitpakken.'

Meer weten?

Mondzorgpraktijk Anno Nu vindt plaats op 5 februari in Utrecht. Gabie Bouman verzorgt verschillende sessies: Wat u moet weten van de nieuwe wet Wtza. Het congres is ook online bij te wonen! Kijk voor alle sessies op: Mondzorgpraktijk Anno Nu. En meld u aan!

Wordt op dit terrein vanuit de IQual nascholing nog iets ondernomen?

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.

Meer artikelen met dit thema

Sigrid Kaag, minister van Financiën (Foto: Shutterstock)
person_outlineBlog

Voorjaarsnota 2022: dynamiek voor de zorgondernemer

9 jun om 15:00 uurtimer4 min
Jaarlijks informeert de minister van Financiën de Tweede Kamer via de Voorjaarsnota en de Najaarsnota over de…
Lees verder »

Juridische en fiscale actualiteiten in één uur: Fiscale prioriteiten en Wtza

16 mrt om 17:00 uurtimer2 min
In samenwerking met Visser & Visser Accountants en Belastingadviseurs organiseert MedischOndernemen op…
Lees verder »
Wolter Brands
flash_onNieuws

‘Verduurzamen van mondzorgpraktijk’ nieuw speerpunt van KNMT

10 mrt om 16:00 uurtimer4 min
KNMT-voorzitter Wolter Brands belicht in het ledenmagazine NT/Dentz de speerpunten van de vereniging voor 2022.…
Lees verder »
person_outlineBlog

Wtza: dit zijn de financiële veranderingen voor zorgaanbieders

23 feb om 10:30 uurtimer4 min
Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Een wetswijziging die een…
Lees verder »
E-health bij de tandarts
flash_onNieuws

Mr. Shirin Slabbers (VvAA) over ‘Uh E-health!?’: ‘Breng regels en risico’s in kaart’

17 feb om 14:40 uurtimer5 min
‘Uh E-health!?’ heet de workshop van Shirin Slabbers tijdens het online congres Mondzorgpraktijk Anno Nu op 5…
Lees verder »

Samenwerken vanuit de maatschap. Wat zijn de aandachtspunten?

3 feb om 13:41 uur
Zorgaanbieders willen meer en efficiënter met elkaar samenwerken. Veel praktijken worden groter en uitgebreid met…
Lees verder »

Fiscale aspecten van de samenwerking tussen praktijkmanager en praktijkhouder

23 dec 2021

Als een praktijkmanager voorafgaand aan een praktijkovername in loondienst treedt, zijn de fiscaal-juridische…

Lees verder »
Shirin Slabbers: ‘Er zijn allerlei wetten waar je mee te maken krijgt als je een e-health-toepassing invoert.’ (Foto: VvAA)
mic_external_onInterview

Mr. Shirin Slabbers (VvAA) over e-health in de mondzorg: ‘Regel de juridische kant goed, voorkom claims en boetes’

8 dec 2021 timer5 min
‘Uh E-health!?’ heet de workshop die gezondheidsrechtspecialist Shirin Slabbers verzorgt tijdens het online…
Lees verder »