menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
17 juni 2019

Aanscherping WGBO

De Eerste Kamer is deze maand akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De Tweede Kamer stemde in april van dit jaar al in met het voorstel. Hieronder zetten we, met dank aan de KNMT, de belangrijkste veranderingen voor tandartsen op een rijtje.
Aanscherping WGBO

Bewaartermijn tandheelkundig dossier verlengd

Het tandheelkundig dossier wordt door de wijziging van de WGBO bewaard voor 20 jaar, terwijl dit voor de wijziging 15 jaar was. De termijn van 20 jaar geldt vanaf het moment dat de laatste wijziging in het dossier wordt aangebracht.

 

Nabestaanden krijgen inzagerecht in tandheelkundig dossier

Nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers krijgen inzagerecht in het dossier van overleden patiënten. De voorwaarden worden nog uitgewerkt. De nabestaanden hebben recht op inzage in het dossier als:

  • patiënten toestemming geven en deze toestemming is vastgelegd
  • zorgaanbieders aangeven dat er sprake is van een incident op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Nabestaanden zwaarwegende belangen hebben, die mogelijk worden geschaad en waarbij inzage of afschrift van gegevens uit het dossier noodzakelijk is voor behartiging van dit belang

Informatieplicht voor zorgverleners wordt aangescherpt

De informatieplicht voor zorgverleners wordt aangescherpt, waarbij ‘shared decision making’ wordt toegevoegd aan deze plicht. Dit houdt in dat overleg tussen patiënt en zorgverlener moet plaatsvinden. Hieronder valt ook het patiëntendossier, waarin de tandarts de behandeling van de patiënt bijhoudt. Door de wijziging van de WGBO voldoet de herziene praktijkrichtlijn patiëntendossier aan de richtlijnen van de wet Algemene gegevensbescherming (AVG).  De richtlijn wordt waar nodig inhoudelijk aangepast en de inwerkingtreding van deze richtlijn wordt nog bekendgemaakt.

 

Bron: KNMT, Eerste Kamer stemt in met wijzigingen WGBO

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal