menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 juli 2019

Actiegroep Paramedici: ‘Wij hopen op meer vertrouwen in de zorgverlener’

Samen met duizend zorgverleners voerde de Actiegroep Paramedici begin juli actie in Den Haag. De actiegroep van fysio-, ergo- en oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten protesteerde tegen grote regeldruk, lage tarieven en ‘zorgverzekeraars die op de stoel van de behandelaar gaan zitten’. Fysiotherapeut Brenda van Gent en ergotherapeut Steven Baldee leggen uit waarom de beroepsgroepen samen demonstreerden.
Actiegroep Paramedici: ‘Wij hopen op meer vertrouwen in de zorgverlener’

Hoe merkbaar zijn de pijnpunten in de praktijk?

Brenda van Gent: ‘Alle beroepsgroepen ervaren regeldruk. Zorgverzekeraars en de politiek nemen plaats in de behandelkamer. Zij verwarren kwaliteit met doelmatigheid. Wij moeten kwaliteit leveren, maar moeten tegelijk zo min mogelijk behandelen. De kwaliteit gaat ten koste van die doelmatigheid. Wij willen de autonomie terug in onze eigen behandelkamer. Daarnaast ervaren wij ook veel administratieve druk. Wij moeten aan veel regels voldoen voor een niet kostendekkend tarief.'

 

'Innovatie, vernieuwing, scholing en het aantrekken van nieuwe medewerkers is gewoon niet mogelijk met het huidige tarief. Per beroepsgroep verschilt of de zorg betaald wordt vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. Zo wordt fysiotherapie verzekerd vanuit de aanvullende verzekering, waardoor zorgverzekeraars veel te zeggen hebben en de politiek minder.

 

Steven Baldee: ’Ergotherapie wordt wel vergoed vanuit de basisverzekering. Voor ergotherapie geldt dat het vak vaak breder is dan mensen denken. Dit maakt onze behandelingen ook breder dan aangenomen wordt. Het gevolg hiervan is dat ergotherapeuten veel werk doen, dat voor veertig procent niet uitbetaald wordt.’

Brenda van Gent: ‘De minister wil met het initiatief ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ zorg van de tweedelijn naar de eerstelijn overhevelen, omdat dat goedkoper en effectiever zou zijn. Daarmee worden de pijnpunten alleen maar erger. Hoe meer patiënten je naar de eerstelijn stuurt, hoe zwaarder de mensen in de eerstelijn het krijgen. Wij steunen het initiatief, maar het moet wel gefaciliteerd worden om zorg te kunnen blijven leveren.’

 

Hoe moeten die punten worden opgelost?

Baldee: ‘Er is toegezegd dat in juli 2019 een kostprijsonderzoek plaatsvindt. Ik hoop dat de uitkomsten daarvan ten harte genomen worden en dat zorgverzekeraars zich houden aan de uitkomsten. Het onderzoek gaat aantonen wat een behandeling van bijvoorbeeld fysiotherapie kost en hopelijk worden die kosten dan ook vergoed. Voor ergotherapie is al in 2014 gebleken dat het kostenbesparend werkt. In onderzoek uit 2014 bleek dat ergotherapie jaarlijks tot 236 miljoen euro kan besparen, doordat mensen bijvoorbeeld langer thuis kunnen blijven wonen. In 2018 heeft ergotherapie 49 miljoen gekost, dus al zouden de zorgkosten voor ergotherapie stijgen vanwege een hoger tarief, dan nog besparen we de maatschappij veel geld.’

 

Van Gent: ‘Voor de regeldruk is vorig jaar al een akkoord afgesloten. Maar de radartjes draaien langzaam in de politiek. Er wordt veel in gang gezet, maar op de werkvloer merken wij hier nog niets van. Hopelijk wordt dit komend jaar merkbaar en vallen veel onnodige regels weg. De actiegroepen hopen dat er meer vertrouwen in de zorgverleners komt.’

 

Hoe verliep de actie in Den Haag?

Baldee: ‘Het doel van de actie in Den Haag was om aandacht te vragen voor de positie van de paramedische zorg. Wij wilden duidelijk maken dat de continuïteit van de zorg in gevaar is. Dit signaal wilden wij voornamelijk afgeven aan de Kamerleden en minister’.

Van Gent: ‘Wij hebben ons met vijf eerstelijns beroepsgroepen verzameld om aan de politiek kenbaar te maken dat zorgverleners in de eerstelijn het op dit moment heel moeilijk hebben. Wij voorzien in de toekomst dan ook veel problemen voor zorgverleners en patiënten.’

 

Baldee: ‘De minister verwees in het algemeen overleg op 3 juli naar bestuurlijke afspraken, die in mei zijn gemaakt. De noodzaak om deze afspraken uit te voeren is duidelijk geworden. Toch geven de uitspraken van de minister geen voldoening.’

Van Gent: ‘Verder is er nog een klein succesje geboekt na woensdag. Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft een motie ingediend om voor chronische patiënten de eerste twintig fysiotherapiebehandelingen naar de basisverzekering te zetten. Deze motie is aangenomen en wordt onderzocht. Verder hebben Kamerleden toegezegd druk te willen blijven zetten’.

Baldee en Van Gent beschouwen hun actie in Den Haag als succesvol. Van Gent: ‘Ik heb een kleurrijke menigte gezien met veel samenhorigheid, die hun geluid goed hebben laten horen aan de politiek in Den Haag.’

 

Het is nog nooit eerder vertoond dat vijf beroepsgroepen op deze manier samenwerken. Gaan jullie hiermee door?

Van Gent: ‘De actiegroep Fysiotherapie komt rond oktober weer in actie rond zorgverzekeraars. Fysio’s voelen een groot machtsverschil tussen zorgverzekeraars en praktijken.’ Baldee: ‘Dit is pas het begin, nu gaat het balletje rollen.’

Foto: DOK30 Communicatie
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal