menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
4 november 2020

Adriaan van Engelen (MPZ): ‘Investeren in duurzaamheid is kwaliteitsslag voor je praktijk’

Adriaan van Engelen, directeur van het Milieuplatform Zorgsector (MPZ), ziet een kentering als het gaat om duurzaamheid in de zorg. ‘Het bewustzijn dat we iets moeten doen, groeit sterk.’ Het streven is om de eerste lijn te ontzorgen. Er komen energiecoaches die praktijkhouders gaan adviseren over het verduurzamen van hun praktijk en de bedrijfsvoering.
Adriaan van Engelen (MPZ): ‘Investeren in duurzaamheid is kwaliteitsslag voor je praktijk’
Het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) is de branchevereniging van 175 intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid. In projectgroepen werkt de vereniging aan kennisuitwisseling en -opbouw voor een duurzame bedrijfsvoering.
 
Adriaan van Engelen: ‘De eerste lijn is lastiger bereikbaar, omdat het gaat om artsen die kleinschalig georganiseerd zijn. De Rebel Group heeft onlangs onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat een groep van 500 artsen uit de eerste lijn, circa 10%, vindt dat er iets moet gebeuren. Dat is een goed signaal, die groep hebben we nodig, een kritische massa om de energietransitie in gang te zetten.’ (Lees ook:  'Onderzoek 'Verduurzaming in de eerstelijnszorg: 'Er kan meer dan nu wordt gedaan' .)

 

‘Bewustzijn groeit sterk’

‘Uiteraard houdt de coronacrisis iedereen bezig. Maar er is een kentering gaande als het gaat om duurzaamheid in de zorg. Het bewustzijn dat we iets moeten doen groeit sterk. Artsen zijn ook burgers. Vrijwel elke avond zien we op televisie de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering of we lezen erover in de krant. Daar is nu veel meer aandacht voor. Of denk aan de boodschap dat het gas in Groningen opraakt en dat we van het gas af moeten. Doorgaan op de oude voet, dat kan niet meer. Hoe langer we wachten met maatregelen, hoe duurder het wordt om in te grijpen’, vervolgt Van Engelen.
 
Adriaan van Engelen is een van de keynote-sprekers tijdens de online dag van de Praktijkhouder Duurzaamheid in de eerste lijn op 17 november. 
Meer weten over duurzaamheid in de eerste lijn? Of over hoe u uw praktijk kunt verduurzamen? Neem dan gratis deel aan deze dag. Lees meer en schrijf u in >>
 

Ontzorgen

Waar moet ik beginnen? Hoe pak ik het aan? Zorgverleners in de eerste lijn hebben behoefte aan laagdrempelige informatie. ‘Op internet is veel te vinden, maar het vereist actief zoekgedrag’, beaamt Van Engelen. 'Wij willen de eerste lijn graag ontzorgen. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV ), het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) en het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg  willen we aan de slag om alle kennis toegankelijk te maken. De LHV en het NHG kunnen hun leden daarover informeren.’

 

Provincie zet energiecoaches in

Het streven is dat volgend voorjaar energiecoaches aan de slag gaan om praktijkhouders in de eerste lijn te helpen bij het verduurzamen van hun praktijk en bedrijfsvoering. ‘De provincies krijgen hiervoor financiering van het rijk en starten een programma op. Als het gaat om kleine aanpassingen aan een bestaand pand kan een energiecoach direct een collectieve aanbieding doen, verwacht ik. Bij nieuwbouw kan LHV Bouwadvies worden ingeschakeld voor een goed duurzaam advies’, vertelt Van Engelen.
 

Gezonde leefomgeving

‘De eerst stap is het creëren van bewustwording. Steeds weer het verhaal vertellen over het waarom van het nemen van duurzame maatregelen. Dan kunnen we samen een grote slag slaan. Juist van artsen mogen we verwachten dat zij zich inzetten voor duurzaamheid. Een gezonde leefomgeving heeft immers grote impact op de gezondheid van iedereen’, benadrukt Van Engelen. Hij wijst op recente cijfers: 20% van de covid-19 overledenen heeft als mede doodsoorzaak het gebrek aan schone lucht. Hij vindt het positief dat er nu een discussie op gang komt over de vraag:  werken we voor welvaart of welzijn? ‘Preventieve gezondheidszorg staat nog in de kinderschoenen.’
 
Van Engelen komt met nog een ander cijfer op de proppen: ‘Van het wegverkeer is 10% zorggerelateerd. Dit zijn medewerkers die naar hun werk gaan of het betreft het transport van allerlei hulpmiddelen.  Ook daar liggen kansen om naar alternatieve mogelijkheden van vervoer te zoeken, zoals elektrisch rijden. Huisartsen kunnen daar hun eigen keuze in maken.’
 

Milieuthermometer

In de tweede lijn wordt al een tijd een milieuthermometer als 'routekaart naar duurzaamheid' gebruikt. Het is een criteriumlijst die je kunt aflopen en waarmee je een keurmerk kunt halen. Het gaat om nuttige maatregelen rond energie, water en inkoop die weinig kosten en veel besparen. Van Engelen verwacht dat een vergelijkbaar hulpmiddel komende winter nog voor de eerste lijn zal verschijnen. MPZ overlegt dit programma momenteel met de LHV en het NHG en het doel is dan de kennis via alle stakeholders bij de eerstelijnszorg te introduceren.
 

Kwaliteitsslag

Zijn advies aan praktijkhouders: ‘Wees je ervan bewust dat het zinvol is om tijd en aandacht te besteden aan duurzaamheid. Het is een kwaliteitsslag voor je praktijk. Pak je het nu aan, dan ben je goedkoper uit. Wijs iemand aan in de praktijk die zaken gaat uitzoeken en een plan maakt. Zorg voor efficiënte en effectieve investeringen, die komen de praktijk ten goede. Wil je dat mensen gezonder gaan leven? Dan hoort daar ook een gezonde en dus duurzame leefomgeving bij.’
 
Online dag van de Praktijkhouder Duurzaamheid in de eerste lijn op 17 november
Wilt u meer weten over duurzaamheid in de eerste lijn? Of over hoe u uw praktijk en bedrijfsvoering kunt verduurzamen? Neem dan gratis deel aan deze dag. Lees meer en schrijf u in >>
 
Adriaan van Engelen: 'Bij een gezonde leefstijl hoort een gezonde leefomgeving.'
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen