menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 augustus 2019

Beste Praktijken: Huisartsenpraktijk Het Klooster in Hoogeveen

Henk Kuiper (58 jaar) is mede-eigenaar van huisartsenpraktijk Het Klooster in Hoogeveen. Kuiper besteedt veel tijd aan de samenwerking tussen en met zijn medewerkers. Daarnaast zoekt hij samenwerking met andere partijen om zo goed mogelijke zorg te kunnen leveren. In zijn praktijk draait alles om de zorg voor de patiënten, veelal ouderen met een chronische ziekte.
Beste Praktijken: Huisartsenpraktijk Het Klooster in Hoogeveen Huisartsenpraktijk Het Klooster

Huisarts Henk Kuiper zet binnen Hoogeveen een nieuwe praktijk op vanwege ruimtegebrek in zijn oude praktijk. Hij komt terecht bij Het Klooster, een monumentaal gebouw van 1200m2. Kuiper huurt de eerste verdieping, een ruimte van 315m2. De praktijkruimte biedt plaats aan maximaal 5.500 patiënten. Kuiper: ‘Dit is de ideale praktijkomvang voor een efficiënte bedrijfsvoering. Bij deze omvang heb je geen extra manager nodig, er is weinig overleg en er zijn weinig extra kosten. Dat is een bekend gegeven.’

 

Zijn patiënten

Onder de patiënten van Kuiper zijn veel chronisch zieke patiënten. Daarnaast valt 64 procent van zijn patiënten in de categorie met een lage Sociaal Economische Status (SES), tegenover 16,5 procent in de rest van Nederland. Om zijn patiënten goede zorg te leveren, moeten patiëntgegevens voor meerdere partijen inzichtelijk zijn, aldus Kuiper. Als bestuurslid van de huisartsendienst maakt hij namelijk vaak situaties mee van zwakke patiënten met gecompliceerde problematiek, waarbij de arts niet over de volledige informatie beschikt om snel beslissingen te kunnen nemen.

 

Delen van patiëntinformatie

Kuiper streeft naar het delen van patiëntinformatie met de juiste partijen: ‘Hierdoor kun je in een vroeg stadium bijsturen zonder dat een crisissituatie in een opname uitloopt. Het leidt tot verhoging van de efficiëntie in de bedrijfsvoering. Door gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in dit proces wordt het werk voor alle partijen leuker.’ Hij is voor gezamenlijke dossiervorming waarbij elke zorgpartij zijn eigen deel bijdraagt.

 

In de samenwerking is een thuiszorgorganisatie een belangrijke partij voor Kuiper. In haar inspanning om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, mist de thuiszorg echter informatie van de huisarts. Op zijn beurt mist de huisarts bij crises informatie van de thuiszorg om hiermee te kunnen bijsturen. Beide partijen kunnen elkaar versterken door gemeenschappelijke beslissingen op basis van gedeelde patiëntgegevens te nemen. Kuiper: ‘Met BIG-geregistreerde verpleegkundigen van thuiszorg moet dit te realiseren zijn’. Inmiddels heeft zorgverzekeraar Achmea het project waarbij patiëntinformatie gedeeld wordt, goedgekeurd.

 

De wijkverpleegkundige leest en schrijft direct in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS), kan zelf interventies voorstellen en de gezondheidstoestand van de patiënt monitoren. De wijkverpleegkundige wordt medebehandelaar en hierdoor ook direct betrokken bij beleid en uitvoering. Hoewel de huisarts altijd zijn goedkeuring moet geven, hoeft deze niet altijd zelf aanwezig te zijn.

 

   

 

Scholing van de medewerkers

Medewerkers van Kuiper zijn voor hem erg belangrijk. Hij bouwt aan een team dat met enthousiasme kwalitatief goed werk verricht en zaken die fout gaan in alle openheid met elkaar bespreekt. Plezier in het werk en een transparante werkomgeving zijn voor hem een speerpunt.

 

Ook hecht hij veel waarde aan de bewaking van een interne kwaliteitsstructuur en geeft hij elke medewerker patiënt overstijgende (management)taken. Daarnaast bezoeken zij kwetsbare ouderen, nemen anamneses af (bewuste, systematische en doelgerichte gegevensverzameling t.b.v. het verpleegkundig proces) en noteren mantelzorgscores (scores op vragenlijsten over de belasting van mantelzorgers).

 

Voor patiënten die telefonisch contact opnemen, is het prettig dat zij assistentes spreken, die ook op huisbezoek zijn geweest. Kuiper schenkt hen vertrouwen en komt bij onzekerheid altijd even meekijken. De complexe zaken doet de Physician Assistant. Verder organiseert Kuiper elk (half)jaar een praktijkdag om nieuwe inzichten in de samenwerking te ontwikkelen.

 

Zijn ambitie

De zelfstandigheid van de patiënt staat voor Kuiper voorop. De huisarts adviseert de patiënt over een gezonde leefstijl op maat met oog voor diens capaciteiten. Hij wil in samenwerking met de overheid komen tot een goed preventiebeleid. Ook wil hij in zijn pand nascholingen voor de assistentes en lezingen voor patiënten organiseren.

 

Daarnaast ziet Kuiper ontwikkelingen op het gebied van e-health.  Via  Ksyos  gebruikt hij samen met de Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) een e-health applicatie ten behoeve van patiënten met psychische klachten. Kuiper: ‘Het gebruik van e-health kan mensen stimuleren tot goede zelfzorg, maar daar ligt ook een taak voor de zorgverlener.’ 

 

8 tips van huisarts Henk Kuiper:

•   Stop veel tijd in het ondernemerschap, daarmee leg je de basis van je bedrijfsvoering.

•   Weet wat de agenda is van degene met wie je over samenwerking in de anderhalvelijnszorg om tafel zit.

•   Weet wat je elkaar kunt bieden en in welke situatie.

•   Wees je bewust van negatieve beeldvorming, zodat collega’s je niet als concurrent gaan zien.

•   Betrek juist je collega’s in de ontwikkelingen.

•   Spreek je bedrijfsplan goed door met de mede-eigenaar en zorg dat het klopt. Ondersteun elkaar hierin.

•   Verwacht niet dat het werk om vijf uur al af is.

•   Probeer cashflowproblemen te ondervangen door een persoonlijke lening, die geeft gunstigere voorwaarden dan de rekening courant.

 

'Beste Praktijken': over het starten van een gezondheidscentrum

Uit: Wilma Wolf e.a., ‘Beste praktijken. Innovatieve zorgprofessionals aan het woord’. Dit artikel is een bewerking van het interview met Henk Kuiper. Hanzehogeschool Groningen/MedischOndernemen Zwolle, 2018. Bestel het boek op:  www.medischondernemen.nl/beste-praktijken

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
Huisarts Patiëntgegevens
Gerelateerde artikelen
Meest gelezen
Open modal