menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
29 oktober 2020

Bonus voor zorgprofessionals

Waarschijnlijk is het u al bekend dat het kabinet zijn waardering uit wil spreken naar de zorgprofessionals die een bijzondere bijdrage hebben geleverd tijdens de uitbraak van COVID-19. Hiervoor heeft het kabinet een subsidieregeling bonus voor zorgprofessionals beschikbaar gesteld. Als zorgaanbieder kunt u mogelijk gebruik maken van deze regeling.
Bonus voor zorgprofessionals

Wat houdt de subsidieregeling in?

Deze subsidie is bedoeld voor zorgprofessionals die zich in de periode van 1 maart tot 1 september 2020, direct of indirect, hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. De bonus bedraagt € 1.000,- netto. 
 

Wie komt in aanmerking?

De zorgprofessionals die in aanmerking komen kunnen in twee groepen worden verdeeld. De eerste groep zijn de professionals die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19. De tweede groep professionals heeft bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Hierbij kan gedacht worden aan medewerkers die geen vakantie of verlof hebben kunnen opnemen als gevolg van de COVID-19 uitbraak of meer uren hebben gewerkt, omdat bijvoorbeeld collega’s ziek zijn geworden. Maar ook professionals die door middel van preventie ervoor hebben gezorgd dat het COVID-19 virus niet verder is verspreid, zoals bijvoorbeeld bron- en contactonderzoek.

Om voor een bonus in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen u en de werknemer of inhuur van derden (uitzendovereenkomst of zzp’er). Zorgprofessionals die tweemaal het modaal inkomen verdienen komen niet in aanmerking voor deze bonus. 
 

Van subsidieaanvraag tot vaststelling

Uiterlijk 29 oktober 2020 moet de aanvraag zijn ingediend bij de Rijksoverheid. De zorgaanbieder moet ten minste twee werknemers in loondienst hebben gehad in de periode 1 maart tot 1 september 2020 en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een SBI-code die is opgenomen in de subsidieregeling. Uiterlijk binnen dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag volgt een besluit over de subsidieverlening, waarna zo spoedig mogelijk een voorschot wordt uitgekeerd van 100% van het bedrag van de subsidieverlening. 
 
Voor de volledigheid hieronder nog een overzicht van de procedure vanaf aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
 
 

WKR en eindheffing

De bonus moet worden opgenomen in de werkkostenregeling (WKR) en dus worden aangewezen als eindheffingsbestandsdeel, zodat dit voor de zorgprofessional geen gevolgen heeft voor bijvoorbeeld huur- of kinderopvangtoeslag. In de mogelijke extra kosten voor werkgevers is door de rijksoverheid voorzien en wordt voor vaste werknemers 80% extra uitgekeerd en voor zelfstandigen 75%. Bij de definitieve subsidievaststelling wordt beoordeeld of deze extra vergoeding nodig is geweest. Het is dan ook van belang het moment van uitbetalen en de overige besteding van de vrije ruimte in de WKR goed op elkaar af te stemmen.
 

Uitbetaling bonus

U mag de bonus alvast uitbetalen in afwachting van de toekenning van de subsidie. U mag ook het besluit afwachten en na bevestiging van de toekenning de bonus uitkeren aan de zorgprofessionals. Wel moet dan de bonus uiterlijk binnen vijf maanden na de toekenning uitbetaald zijn. 
Een mooie waardering voor uw werknemers die u geen extra geld kost.
 
Uiteraard kan Visser & Visser met u meedenken of uw werknemers in aanmerking komen, kunnen wij de aanvraag voor u uit handen nemen en kunnen we u helpen bij het bepalen van de juiste toepassing van deze bonus in relatie tot de WKR. 
 
 
Visser & Visser Zorg
 
 
 
Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Betrokken partijen: Visser & Visser

Lees meer over:
Coronacrisis Financieel Subsidie
Gerelateerde artikelen