menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
24 april 2019

Brenda van Gent (Actiegroep Fysiotherapie): ‘Snel verbeteringen nodig in werkklimaat van fysio's’

Fysiotherapeute Brenda van Gent nam eind 2017 met collega Marcel Pool het initiatief tot de Actiegroep Fysiotherapie. Ze begonnen de actiegroep omdat volgens hen het leed in de fysiotherapie groot is. Van Gent reageert op het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars voor 2020 en de uitkomsten van de Monitor Paramedische Zorg. ‘Het tarief van fysiotherapie is al veertien jaar bevroren. Met de actiegroep willen wij de regeldruk verminderen en de tarieven repareren tot kostendekkend niveau.’
Brenda van Gent (Actiegroep Fysiotherapie): ‘Snel verbeteringen nodig in werkklimaat van fysio's’ Brenda van Gent en Marcel Pool van de Actiegroep Fysiotherapie

Wat blijkt uit de Monitor Paramedische Zorg?

Van Gent: ‘Het positieve dat naar voren komt uit de Monitor Paramedische Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de erkenning voor het achterblijvende tarief voor paramedische zorgverleners. Het is nu onduidelijk hoe de tarieven opgebouwd zijn en wij snappen het zelf ook niet precies. Het advies van het NZa is dat zorgverzekeraars transparanter worden in de opbouw van hun tarieven. Verder komt de uitstroom van zorgaanbieders in de monitor naar voren. De bevolking vergrijst en daardoor neemt de zorgvraag toe. Daarnaast blijkt dat de behandelindex geen kwaliteitsindicator is, maar dat deze wel wordt gebruikt om te indexeren. Al met al geeft de monitor aanzet tot een eerlijke beloning om de juiste zorg te kunnen leveren.’

 

Er zijn op dit moment geen indicatoren om kwaliteit aan te meten. Wat zijn volgens u goede indicatoren voor kwaliteit?

‘Als ik het antwoord hierop weet dan kan ik veel geld verdienen, maar die indicatoren zijn niet bekend. De monitor geeft het advies dat wij vanuit onze eigen achterban kwaliteitsindicatoren moeten maken. Wij vinden dat wij kwaliteit leveren door nascholing, accreditatie, de basisopleiding en daarnaast zijn wij BIG-geregistreerd. De zorgverzekeraars willen graag aantoonbare kwaliteit in de behandelingen voor hun zorginkoop. Maar het aantonen van kwaliteit bij een behandeling is helaas niet mogelijk. Het is niet meetbaar te maken.’

 

Is het dan wel reëel om de beroepsgroep zelf de kwaliteit te laten bepalen? 

‘Daar zijn wij wel positief over. Wij hebben het namelijk in eigen beheer. Het is veel vervelender als een zorgverzekeraar de kwaliteit bepaalt. Het is goed dat de kwaliteit bepaald wordt door de beroepsgroep. Je moet iemand anders niet op de stoel van de fysiotherapeut laten zitten.’

 

Sommige verzekeraars zetten stapjes in de goede richting wanneer gekeken wordt naar het inkoopbeleid zorgverzekeraars 2020. Welke stappen zijn dit?

‘Uit het inkoopbeleid komt juist naar voren dat de zorgverzekeraars niet onze kant op bewegen. Ze zetten wel hele kleine stappen onze kant op, die eerder van ons afgepakt waren. Het inkoopbeleid van nu is een herhaling van het inkoopbeleid 2019, waarbij nog geen rekening gehouden is met de monitor. NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben gezegd in de contractering voor 2020 rekening te houden met de uitkomsten van de monitor. De contractvoorstellen zijn pas medio juli bekend en ter inzage voor de beroepsverenigingen. Op dit moment is nog niet bekend hoe de zorgverzekeraars er precies rekening mee gaan houden, dus moeten we afwachten.’

 

‘Een goede stap is dat de respons-eis voor het patiënttevredenheidsonderzoek niet meer verplicht is. Eerst was het zo dat zorgverleners niet alleen verplicht waren om een patiënttevredenheidsonderzoek af te nemen, maar ook om een verplicht responspercentage te halen. De zorgverleners moesten achter patiënten aan mailen om aan de responspercentage te voldoen. Als niet aan de respons-eis werd voldaan, werd een boetebedrag gerekend over het voorgaande jaar. Vervolgens kreeg je het jaar daarop een contract met een lager tarief aangeboden. Een andere stap in de goede richting is dat de indexering transparanter wordt.’

 

Zou fysiotherapie in het basispakket moeten?

‘Fysiotherapie zit al in het basispakket met bepaalde aandoeningen, zoals COPD, artrose en urine incontinentie. Het nadeel hiervan is dat het eigen risico aangesproken wordt. Ik weet niet of fysiotherapie in het basispakket een voordeel is. Wij als actiegroep Fysiotherapie maken ons hier niet hard voor, omdat er geen eenduidig antwoord is. Het gevaar is wel dat fysiotherapie een luxeproduct wordt wanneer het niet in het basispakket komt. Mensen met weinig geld zullen niet voor een aanvullend pakket kiezen en dus ook niet voor fysiotherapie-behandelingen. Hierdoor komt de zorg wel in het geding.’

 

Van Gent geeft aan dat er snel verbeteringen in het werkklimaat voor fysiotherapeuten nodig zijn. ‘Het werkklimaat is op dit moment zo onaangenaam dat bijna elke beroepsgroep meer verdient. Hierdoor gaan veel fysiotherapeuten in op aanbiedingen buiten hun praktijk en verlaten zij het vak. Gemiddeld blijft een fysiotherapeut 12 jaar werkzaam en stroomt daarna uit. De enige realistische oplossing om deze uitstroom tegen te gaan, is om te zorgen voor een gezond werkklimaat met minder regeldruk en een kostendekkend tarief. Om dit te bereiken gaan wij op 3 juli in Den Haag demonstreren. Wij vragen de politiek om aandacht voor de financiën en werkdruk van fysiotherapeuten. Daarnaast willen wij bijdragen aan ‘De juiste zorg op de juiste plek’, dat geïnitieerd is door het ministerie van VWS. Maar het is daarbij wel belangrijk dat de minister ervoor zorgt dat degenen die al op de juiste plek aan het werk zijn ook kunnen blijven functioneren.’

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal