menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
29 april 2020

De impact van de coronacrisis op pensioenfondsen voor apothekers

“Pensioenfondsen maken dramatische val”. Zo luidde de titel van het artikel dat Trouw op 1 april publiceerde. Dat we midden in een crisis zitten moge duidelijk zijn. Dat het onvermijdelijk is dat de gevolgen van COVID-19 ook op lange termijn te zien zullen zijn, ook. Een van de financiële velden waarin de klap voor apothekers voelbaar kan zijn, is het pensioen.
De impact van de coronacrisis op pensioenfondsen voor apothekers

Om een beeld te krijgen van gevolgen die de crisis kan hebben op het pensioen van apotheken, is inzicht in de huidige positie van het pensioenfonds nodig. Daarom nemen we het beleid, de beleggingen en beleidsdekkingsgraad van diverse pensioenfondsen onder de loep.

 

Het beleid van SPOA

Allereerst, wat is het beleid van Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA)? SPOA hanteert een behoorlijk risicovol beleid. Dit leidt in gunstige tijden tot meer toezeggingen, maar ook tot het doorvoeren van meer kortingen. Dat zien we terug in de praktijk: SPOA voerde de afgelopen jaren vaak kortingen door. Dit deed het pensioenfonds niet alleen tijdens crisis, maar óók in gunstige tijden. Dat biedt geen positief perspectief voor deze crisis. Daarnaast wordt een pensioenfonds met een risicovol beleid in tijden van crisis doorgaans harder getroffen dan de fondsen met een conservatieve aanpak. SPOA kan daarom ook nu een flinke klap verwachten.

                       

Lees hier meer over het verschil tussen de pensioenfondsen voor huisartsen en apothekers


De beleidsdekkingsgraad van SPOA

Een sterke dekkingsgraad zou de eerste klap van een crisis kunnen opvangen. Helaas stond SPOA er voor de crisis al niet goed voor. De beleidsdekkingsgraad van SPOA, ofwel het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden, was in december 2019 94,7% . Dit is nipt boven de wettelijk gestelde norm van 90% en ruim onder de 105% die De Nederlandsche Bank het pensioenfonds stelt als ondergrens voor verplicht korten. 

 

 

Wanneer we de beleidsdekkingsgraad van SPOA vergelijken met het grotere PFZW (99,2% in december 2019) staat SPOA er iets minder goed voor. In vergelijking met SPT (111%) en SPH (134,5%) stond SPOA er in december 2019 ronduit slecht voor. Als de dalende trend van SPOA’s beleidsdekkingsgraad zich voortzet, zal het in combinatie met de coronacrisis niet lang duren voordat SPOA in zwaar weer belandt.

 

Beleggingen van SPOA

Wanneer we de beleggingsportefeuille van SPOA bekijken, zien we dat 29,5% van de portefeuille in 2018 bestond uit aandelen. In crisisperioden zijn dit de beleggingen die het snelst en hardst getroffen worden. Ook zal de coronacrisis de 1,5% vastgoedbeleggingen niet onaangeroerd laten. Wanneer we ervan uitgaan dat de beleggingsportefeuille van SPOA er nu hetzelfde uitziet, zal bijna ⅓ van SPOA’s totale beleggingsportefeuille geraakt zal worden. Ten opzichte van de beleggingsportefeuilles van SPT (20% aandelen) en SPH (19,7% aandelen), waarbij zo’n ⅕ van de portefeuille risico loopt, is dat behoorlijk. Daartegenover staat dat de 62% vastrentende waarden, de 6,5% market neutral beleggingen en 0,5% liquide middelen in deze periode een minder groot risico vormen.

 

De beleggingsportefeuille van SPOA in 2018

 

Opvallend is dat in 2018 aandelen een kleiner deel uitmaakten van SPOA’s beleggingsportefeuille in vergelijking met 2017 en dat vastrentende waarden juist een groter aandeel kregen. Hiermee lijkt SPOA in te zetten op een minder risicovol beleggingsbeleid. Hoewel het waarschijnlijk is dat het fonds alsnog flink geraakt wordt, zal deze wending in het beleid zijn vruchten afwerpen.

 

Verwachte impact op het pensioenfonds voor apotheken

Of het afbouwen van beleggingsrisico SPOA gaat redden, is maar de vraag. SPOA stond er qua beleidsdekkingsgraad al niet goed voor voordat COVID-19 om de hoek kwam kijken. Ook nu de coronacrisis huishoudt, lijkt het toch nog progressieve beleid van SPOA het pensioenfonds tegen te staan. De beleidsdekkingsgraad is nog steeds onder de 105% die de Nederlandsche Bank als norm stelt, wat wederom tot korten zal leiden. Dit geeft geen positief beeld voor apothekers die hun pensioen bij SPOA hebben. 

 

Wordt jouw praktijk getroffen door de coronacrisis? Lees dan hier van welke ondersteuning u gebruik kunt maken.


Link: Trouw, Pensioenfondsen maken een dramatische val in maart

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen