menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
2 november 2020

De prachtige praktijk van Impuls Fysiotherapie: Een nieuw gezondheidscentrum aan de Waddenkust

Impuls Fysiotherapie is een van de eigenaren van een gezondheidscentrum in het voormalige gemeentehuis van het Friese Sint Annaparochie. Praktijkhouders Alle Sterk en Lyze Feitsma zijn erg enthousiast over de stap die ze in 2018 hebben gezet. ‘Er ontstaat kruisbestuiving tussen de zorgverleners. Je treft elkaar in het pand en dat is super.’
De prachtige praktijk van Impuls Fysiotherapie: Een nieuw gezondheidscentrum aan de Waddenkust

Impuls Fysiotherapie is gevestigd in Sint Annaparochie, een dorp vlakbij de Waddenkust, ten noorden van Leeuwarden. Door een gemeentelijke herindeling kwam in 2018 het voormalige gemeentehuis in het dorp leeg te staan. Praktijkhouder Alle Sterk (fysiotherapeut) vertelt dat hij en zijn partner Lyze Feitsma (oefentherapeute Cesar), na een zoektocht naar een geschikte locatie wel te porren waren om het gemeentehuis te verbouwen tot een gezondheidscentrum. Ze staken daarvoor met succes hun nek uit.

 

Alle Sterk: ‘Onze praktijk groeide snel, nadat we in 2009 van start gingen. We wilden ons op één plek vestigen waar ook een permanente oefenzaal mogelijk was. De gemeente dacht met ons mee over andere huisvesting en wees op locaties op het industrieterrein. Wij wilden juist in de dorpskern blijven. Op een zeker moment tipte men ons dat de gemeentelijke herindeling betekende dat het gemeentehuis vrij kwam. Toen we dat bekeken zagen we dat dat veel te groot voor ons alleen was, en namen we contact op met de huisartsen.’

 

De huisartsen, van hun kant, aarzelden aanvankelijk omdat hun pensioen in zicht kwam, maar zagen toch de voordelen en besloten mede-eigenaar te worden. Inmiddels zijn er twee huisartsenpraktijken in het centrum gevestigd, met in totaal vijf huisartsen. Verder huren een reeks paramedici ruimtes in het pand: er zijn twee diëtistenpraktijken, een logopediepraktijk, een verloskundige, een podoloog, een personal trainer, een mondhygiënist en bovendien twee thuiszorgorganisaties.

 

 

 

‘Patiënten waarderen ons netwerk’

Die huurders zijn nodig om het pand rendabel te maken, vertelt Sterk. ‘Met de verhuur gaat het goed, maar we hebben wel even wakker gelegen van de coronacrisis. Onze praktijk moest zes weken dicht, waarbij de kosten doorgingen en de lonen doorbetaald moest worden. Als fysiotherapiepraktijken leken we aanvankelijk buiten alle regelingen te vallen. Uiteindelijk hebben we gelukkig gebruik kunnen maken van een continuïteitsbijdrage van de zorgverzekeraars.’

 

Ondanks de tegenvaller van de coronacrisis, groeien de praktijken in het centrum nog steeds, schetst Sterk. ‘We kunnen hier meer zorg bieden. Er ontstaat kruisbestuiving tussen de zorgverleners, je treft elkaar in het pand, lijntjes zijn kort en dat is super. De praktijken staan ­­­­­ erg open voor samenwerking. We sparren onderling vaak. Klanten waarderen het dat je werkt met een netwerk om je heen.’

 

 

‘Verder trainen en sporten’

Sint Annaparochie heeft een centrumfunctie in de regio ten noorden van Leeuwarden en beschikt over een hoog niveau aan voorzieningen, vertelt Sterk. ‘Het inkomen is iets lager dan het landelijk gemiddelde, maar er is weinig leegstand in woningen. Er is een nieuwbouwwijk die steeds verder bewoond wordt. We zitten hier dicht bij Franeker en Leeuwarden en het is een aantrekkelijk gebied, met veel ruimte.’


Ook de praktijk van Impuls groeide. Dankzij de verhuizing naar het nieuwe gezondheidscentrum beschikken fysiotherapeuten nu over twee oefenruimtes: een ruimte met fitnesstoestellen en een ruimte voor groepslessen als spinning, yoga en TRX-training. ‘Na de revalidatie geven mensen tegenwoordig vaak aan dat ze willen blijven trainen. We kunnen ze nu een abonnement aanbieden om verder te sporten. We werken daarbij met kleine groepen en altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut. Onze abonnementen liggen wat hoger dan bij de gemiddelde sportschool, maar vanwege de begeleiding hebben veel mensen dat ervoor over.’

 

 

 

‘Niet afzonderlijk het wiel uitvinden’

Impuls Fysiotherapie heeft gemiddeld een jonge patiëntenpopulatie, met als specialistische pijlers manuele therapie, sportfysiotherapie en orofaciale fysiotherapie (behandeling van klachten in het hoofd-halsgebied). ‘We hebben drie manueeltherapeuten die veel rug- en  nekklachten behandelen. Drie collega’s zijn actief in de sportwereld en behandelen veel sport-gerelateerde klachten. Zelf ben ik naast manueel therapeut ook orofaciaal fysiotherapeut. De patiënten komen uit de hele provincie, met problemen als kaakklachten, kaakoperaties, hoofdpijn, duizeligheid, aangezichtsklachten. Binnen onze praktijk werk ik op dit gebied veel samen met een collega die gespecialiseerd is in hoofdpijn- en duizeligheidsklachten.'

 

Alle Sterk heeft samenwerking hoog in het vaandel staan, ook binnen de fysiotherapie, zegt hij. In onze visie bereik je samen meer, maar dan moeten die anderen daar wel voor open staan. Je hoeft niet allemaal afzonderlijk het wiel uit te vinden. In 2009 sloten we ons al aan bij FysioNetwerk Friesland, waarbij we destijds met veertien praktijken samenwerkten op vele fronten. Ook met praktijken in naburige gemeenten werken we veel samen. Als je van elkaar weet wat je in huis hebt, kun je gericht naar elkaar doorverwijzen.'

 

Verder onderhoudt Sterk nauw contact met de orofaciaal therapeuten in Leeuwarden. ‘We houden een keer per maand een gezamenlijk spreekuur bij het Centrum Bijzondere Tandheelkunde in Leeuwarden, waar we samen complexe casussen beoordelen, samen met een tandarts-gnatholoog, We willen niet ieder op een eiland zitten, maar samen optrekken.’

 

 

 

‘Dicht bij het ideale plaatje’

De visie op de eigen toekomst? ‘Waar we nu staan als praktijk, komt dicht bij het ideaalplaatje’, zegt Sterk. ‘We hadden dit niet durven dromen, toen we onze eerste stappen zetten op zoek naar andere huisvesting. We gaan bezig met zorgplannen en training voor specifieke doelgroepen als diabetes en hartfalen. Daar moet je mensen wel voor opleiden en dat doen nu twee collega’s.’

 

In het gezondheidscentrum organiseert Impuls ieder half jaar een huurdersoverleg. ‘We houden dan een brainstormsessie om te bespreken hoe we meer voor elkaar kunnen betekenen en de zorg kunnen verbeteren. Er komen vaak leuke dingen uit. Daarnaast zijn er ook informele momenten die we ook benutten. Binnen het centrum kan iedereen zich ook weer op zijn eigen eilandje terugtrekken, maar samen bereik je meer. Daarin proberen we elkaar scherp te houden.’

Foto's: Gezondheidscentrum in Sint Annaparochie, de oefenruimte, balie en wachtkamer van Impuls, het team van Fysiotherapie Impuls/Foto's Impuls
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen