menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
25 september 2015

De VAR wordt afgeschaft: Kom in actie!

Den Haag heeft in al haar wijsheid besloten de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) met ingang van 1 januari 2016 af te schaffen. Er komt een nieuw systeem. Wat betekent dit voor u?
De VAR wordt afgeschaft: Kom in actie!

Misbruik

Eerst een kleine terugblik. In het verleden is veel misbruik geweest met de VAR. Met name in de bouw en in de thuiszorg was nogal wat schijnzelfstandigheid en dit heeft geleid tot schrijnende situaties. Daarom heeft de regering besloten hierop in te grijpen en het systeem van de VAR af te schaffen.

 

Zelf ben ik in al die jaren geen misbruik van de VAR in de medische wereld tegengekomen. Ik heb diverse boekenonderzoeken van de belastingdienst meegemaakt, zowel bij de praktijkhouder, als bij de praktijkmedewerker. De VAR heeft bij mijn cliënten nooit tot problemen geleid. Jammer voor de medische wereld dat het systeem wordt afgeschaft, want het functioneerde goed. Maar het is niet anders. Wij moeten het ermee doen.

 

Win-winsituatie

Praktijkhouders en praktijkmedewerkers gebruiken vaak de overeenkomst van opdracht om te komen tot een VAR. Meestal is dan sprake van een win-winsituatie. De praktijkhouder heeft niet te maken met een beknellende arbeidsovereenkomst. De praktijkmedewerker wil niet in gezagsverhouding werken en wil gebruik maken van de fiscale regelingen. Vele (tand)artsen in Nederland werken op basis van de overeenkomst van opdracht. Dit werkt dus goed en velen zitten daarom niet te wachten op een ingrijpende wijziging in de onderlinge arbeidsrelatie.

 

Nieuwe regels

De nieuwe regels komen in hoofdlijnen op het volgende neer:

1. In de komende maanden zal naar alle waarschijnlijkheid een zogenaamde standaardovereenkomst van opdracht voor de zorg worden gepubliceerd. De belastingdienst zal deze standaardovereenkomst de komende maanden gaan controleren en goedkeuren.

2. Als u deze standaardovereenkomst wilt gaan hanteren, dan hoeft u de overeenkomst niet aan de belastingdienst ter goedkeuring voor te leggen. De overeenkomst zal natuurlijk wel ingevuld en ondertekend moeten worden.

3. Gaat u de standaardovereenkomst aanpassen of een ander model hanteren, dan dient de overeenkomst wel aan de belastingdienst ter goedkeuring worden voorgelegd. De belastingdienst zal binnen zes weken op het verzoek reageren.

4. De in de overeenkomst vastgelegde afspraken moeten integraal worden nagekomen en de belastingdienst gaat hier ook achteraf op controleren. Wat wordt bijvoorbeeld nu in de praktijk gedaan als bijvoorbeeld een patiënt terugkomt met een vulling, die niet goed is gelegd? Voor wiens rekening komen de uiteindelijke kosten?

5. Als de belastingdienst achteraf vast stelt dat de overeenkomst niet is nagekomen dan kan de belastingdienst loonbelasting en sociale verzekeringspremies gaan naheffen. Dit met hoge boetes.

 

Wat moet u doen?

Als u medewerkers hebt binnen uw praktijk die nu werken op basis van de overeenkomst van opdracht of u werkt zelf op basis van de overeenkomst van opdracht, kom dan in het derde of vierde kwartaal 2015 in actie:

• Overleg eerst met de praktijkmedewerker of met de praktijkhouder of u de huidige overeenkomst wilt voorzetten of dat u de nieuwe standaardovereenkomst wilt hanteren. Om alvast een vergelijking te kunnen maken, adviseren we tandartsen om alvast standaardovereenkomst van de KNMT te downloaden en deze naast uw huidige overeenkomst te leggen. Wij verwachten namelijk dat de standaardovereenkomst van de KNMT door de belastingdienst zal worden goedgekeurd. Maar niets is nog zeker, helaas.

• Wilt u de huidige overeenkomst blijven voortzetten? Neem dan contact op met de belastingdienst en leg deze daar ter goedkeuring voor.

• Wilt u als tandarts de huidige standaardovereenkomst van de KNMT gebruiken? Wees dan alert op de berichtgeving. Zodra duidelijk is dat de belastingdienst de standaardovereenkomst heeft goedgekeurd, kunt u de overeenkomst met elkaar invullen en ondertekenen.

• Wilt u een geheel eigen overeenkomst opstellen? Neem ook dan contact op met de belastingdienst voor 1 januari 2016. De belastingdienst zal ook deze overeenkomst controleren.

 

Nakoming van de overeenkomst is in dit hele verhaal essentieel. Dit bekent dat u mogelijk uw praktijkorganisatie op de nieuwe overeenkomst moet aanpassen. Zo verwacht ik dat de niet ontvangen omzet en/of de gederfde omzet als gevolg van garantiewerkzaamheden straks duidelijk geregistreerd moeten worden. Dat betekent: extra administratiewerk.

 

Is er nu zoveel nieuws? Ik vind het voor de mondzorg op zich wel meevallen. De kern van de arbeidsrelatie tussen de praktijkhouder en de praktijkmedewerker verandert niet. Wel moet er een nieuwe overeenkomst komen én naleving van de overeenkomst wordt essentieel. Er ontstaat dus meer rechtsonzekerheid.

 

Is er een alternatief? Ja, dat is er in de vorm van een variantmaatschap. De praktijkhouder en de tandartsmedewerker gaan dan een maatschap aan waarbij de praktijkhouder alleen het gebruik en genot van zijn praktijk in de maatschap inbrengt. In het volgende blog kom ik hierop terug.

 

Heeft u vragen over de afschaffing van de VAR? Of wilt u er met ons over sparren? Bel 033-4641333.

 

Rob Vink

Accountant Administratieconsulent

VIER Accountants en Belastingadviseurs

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Betrokken partijen: VIER Accountants en Belastingadviseurs
Gerelateerde artikelen