menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
11 januari 2017

Deel contracten zorginkoop geüniformeerd

Zorgverzekeraars, huisartsen en zorggroepen hebben de algemene bepalingen in de overeenkomsten voor een belangrijk deel geüniformeerd. Het gaat onder meer over beschikbaarheid, bereikbaarheid en controles. Het gebruik van deze bepalingen moet de contractering eenvoudiger en eenduidiger maken.
Deel contracten zorginkoop geüniformeerd

De afspraken gelden voor de contracten van 2018 en waar mogelijk ook voor 2017.

 

De betrokken partijen hebben gezamenlijk de contracten beoordeeld. Vervolgens zijn de algemene bepalingen zo veel mogelijk geüniformeerd. Dit was één van de afspraken uit ‘Het Roer Gaat Om’: de samenwerking en gelijkwaardigheid tussen huisartsen en zorgverzekeraars verbeteren. De uniformering zorgt er ook voor dat het contracteringsproces gestroomlijnder verloopt.

 

Lokale afspraken mogelijk

In de contracten van 2018 worden er uniforme bepalingen opgenomen die bijvoorbeeld gaan over beschikbaarheid en bereikbaarheid, continuïteit van zorg, controle en fraudebestrijding. Er is afgesproken dat er in de contracten voldoende ruimte blijft voor regionale of lokale afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgverlener. Ook is overeengekomen dat huisartsen en zorgverzekeraars komend jaar gaan kijken naar andere aandachtspunten, zoals het declaratie- en controleproces en financiële en kwalitatieve verantwoording in de ketenzorg.


De uniforme bepalingen worden door alle zorgverzekeraars (m.u.v. DSW) overgenomen en toegevoegd aan de contracten voor 2018 (en waar nog mogelijk voor 2017). Huisartsen en zorggroepen/gezondheidscentra die ketenzorg aanbieden, zien dit dus terug in hun overeenkomst of in het contracteringsportaal van de preferente zorgverzekeraar.

bron: LHV
Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie

Lees meer over:
Contract Zorginkoop
Gerelateerde artikelen