menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
3 februari 2016

Afschaffing VAR per 1 mei 2016

Gisteren is de Eerste Kamer met een ruime meerderheid akkoord gegaan met de afschaffing van de VAR. Per 1 mei 2016 wordt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties van kracht.
Afschaffing VAR per 1 mei 2016

Vorige week, tijdens het debat over de afschaffing van de VAR en de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), werd al duidelijk dat de meerderheid van de Eerste Kamer het wetsvoorstel van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën steunde. Gisteren stemden VVD, PvdA, CDA, PVV, SP, 50plus en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) voor het wetsvoorstel.

 

Modelovereenkomsten

Per 1 mei gaat de wet DBA in en is de VAR-verklaring niet meer geldig. De VAR vrijwaarde de opdrachtgever van het betalen van loonheffing en sociale premies. Na invoering van de wet beoordeelt de belastingdienst achteraf of er wel of niet sprake was van een dienstverband en kan er eventueel een naheffing komen. Door te werken met en volgens door de belastingdienst goedgekeurde modelcontracten kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer aantonen dat ze geen werknemersrelatie hebben. Er is al een flink aantal modelovereenkomsten door de belastingdienst goedgekeurd, ook voor de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld voor  huisartsen en    tandartsen. De Wet DBA werd al in de zomer door de Tweede Kamer goedgekeurd.

 

Overgangsperiode

Op 1 mei 2016 gaat de wet in en is de VAR niet meer geldig. Dit betekent dat een VAR vanaf deze datum geen vrijwaring van loonheffing meer kan garanderen. In de periode tot 1 mei 2017 wordt de wet echter niet ‘repressief’ gehandhaafd. Dat betekent dat de Belastingdienst er in beginsel geen conclusies aan verbindt als partijen zaken nog onvoldoende op orde hebben.  

 

Protest

Op 2 februari stuurde VvAA nog een brief aan de Eerste Kamer om te protesteren tegen het wetsvoorstel. De ledenorganisatie van zorgprofessionals vindt dat de DBA het kind met het badwater weggooit. De VAR heeft weliswaar in een aantal branches tot misstanden geleid, maar dat is geen reden om het hele systeem overboord te gooien. "Onder het mom van een ogenschijnlijke verbetering wordt het probleem van de overheid, gebrek aan capaciteit in de handhaving van de huidige wetgeving, gedropt bij opdrachtgever en opdrachtnemer.  In de zorg zal het risico van naheffingen leiden tot terughoudendheid bij praktijken en zorginstellingen om zzp'ers in te schakelen, verwacht de VvAA. .Zzp-zorgprofessionals vervullen volgens de VvAA een belangrijke 'smeeroliefunctie' om de continuïteit van zorg te garanderen.

 

In het eerste magazine van MedischOndernemen van dit jaar, dat 19 februari verschijnt, vindt u meer informatie over de DBA en wat die voor u betekent.  

 

Geplaatst door: Maaike Heijltjes Maaike Heijltjes
hoofdredacteur

Lees meer over:
VAR-verklaring
Gerelateerde artikelen