menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
13 februari 2020

Geert van Baggem (De Fysioo) over ‘covering bases’: ‘Ken je stakeholders en versterk elkaar’

Geert van Baggem, praktijkhouder bij De Fysioo in de regio Nijmegen, verzorgt bij Fysiopraktijk Anno Nu op 7 maart, een workshop over ‘een goede basis onder de fysiopraktijk’. ‘Weet welke stakeholders er zijn en verdiep je daarin. Hoe kun je elkaar versterken?’
Geert van Baggem (De Fysioo) over ‘covering bases’: ‘Ken je stakeholders en versterk elkaar’

Geert van Baggem begon in 2004 met De Fysioo als solopraktijk in Beuningen. Inmiddels runt hij de praktijk met zes vestigingen, samen met twee maten en 40 medewerkers. ‘De praktijk groeide vrij snel, zodat we nu zes locaties hebben in Nijmegen, Land van Maas en Waal en Beuningen. Alle collega’s hebben eigen specialisaties en werken ook samen met andere disciplines.’

 

‘Covering bases’

Als een van de drie praktijkeigenaars regelt Van Baggem de contracten met de zorgverzekeraars, beheert personeelszaken en onderhoudt contacten met de zorgsector. ‘Ik volg wat er gebeurt in de zorg, bij verzekeraars, overheid, beroepsorganisaties en de politiek. Op al die facetten proberen we ons beleid als praktijk te baseren. Vandaar de term: ‘covering bases’. Dat betekent zoiets als ‘heb je overal aan gedacht?’’

 

In het huidige zorglandschap is het namelijk onontbeerlijk om alle partijen te kennen, betoogt Van Baggem. ‘Dat is nodig om te bepalen welke acties je kunt ondernemen. Weet wat er politiek gebeurt, wat de marktontwikkelingen zijn. Om alle kansen te benutten is het van belang dat je voeling hebt met veel facetten. Daar ontbreekt het in veel praktijken aan: men is zich niet altijd bewust van de mogelijkheden buiten het vak fysiotherapie. In mijn workshop in Fysiopraktijk Anno Nu gaan we die mogelijkheden verkennen. Leer van elkaar welke kansen er zijn.’

 

Fysiofitness en Seniorensport

‘Een van de dingen dat ik nog als eenmanspraktijk heb opgezet, is het Fysiofitness-concept . Dat was toen nog uniek en volgens sommigen te commercieel. Zulke concepten zijn toch belangrijk, hoewel we er helemaal geen grote bedragen mee verdienen. Het maakt wel dat je je clientèle meer te bieden hebt, je technisch meer kunt doen en mensen bij je praktijk betrokken houdt. Er is bijvoorbeeld een grote groep voor Seniorensport. Als mensen een nieuwe heup of knie nodig hebben, dan komen ze ook weer bij ons revalideren. En stromen weer door naar het sportaanbod.’

 

‘Covering bases’ begint in de ogen van Van Baggem bij kennis van de patiënt en demografisch onderzoek. ‘Patiënten worden steeds mondiger en zoeken steeds vaker zelf dingen online. Sta open voor die ontwikkelingen en de behoeften van patiënten. We hebben alle masteropleidingen in huis en kijken naar doelgroepen. Ik ben zelf gespecialiseerd in hart- en longrevalidatie, en dat is een hele grote doelgroep die we kunnen bedienen. Zo is elke therapeut bij ons gespecialiseerd om elke patiënt die de praktijk benadert ook wat bieden.’

 

Verrassende resultaten

Demografisch data-onderzoek en oriëntatie in de wijk kan tot verrassende resultaten leiden. ‘Zo zijn we in een nieuw wijkcentrum gestart in het Waterkwartier , een oude stadsbuurt. Het beeld bestond dat het vooral een vergrijzende buurt is. Bij ons demografisch onderzoek kwamen we tot de conclusie dat er de komende jaren veel nieuwbouw komt en nieuwe scholen. We kozen er daarom voor daar een kinderfysiotherapeut neer te zetten. Het bleek een schot in de roos, vanwege de ontwikkeling die de wijk doormaakt.’

 

Belangrijke stakeholders in de eerste en tweede lijn zijn daarbij huisartsen en specialisten. ‘Voor patiënten en verwijzers hebben we een neuro-geriatrieteam opgericht, met specialisten op het gebied van neurologie en geriatrie, die samenwerken met ergotherapeuten, diëtisten en zo nodig psychologen. Dat beantwoordt aan de vraag van verwijzers om de integrale aanpak vorm te geven. Patiënten zijn blij omdat ze de juiste aandacht krijgen voor de specifieke hulpvraag en verwijzers zien dit graag omdat we alles onder één dak aanbieden.’

 

Schaalvergroting

Cruciale stakeholders zijn uiteraard de zorgverzekeraars. Schaalvergroting en samenwerking tussen praktijken is daarbij essentieel, stelt Van Baggem. ‘In Nijmegen zijn we aangesloten bij de Coöperatie Fysiotherapie Nijmegen. Voordeel van een coöperatie is dat je taken kunt verdelen en mensen vrij kunt maken om gesprekken te voeren. Dat maakt het makkelijker om met een verzekeraar om tafel te gaan qua schaalgrootte en belastbaarheid van de betrokkenen. Zelfs als grote praktijk is dat niet te dragen en dan heb je die samenwerking wel nodig.’

 

' In de Fysioo-praktijken krijgen collega’s uren om zulke activiteiten uit te voeren', vervolgt Van Baggem. ‘We proberen de collega’s buiten de vakinhoudelijke bekwaamheid ook in te zetten op hun andere interessegebieden. Zo hebben we een collega die uren heeft voor de aanvraag van subsidie. Een ander houdt zich bezig met HKZ-kwaliteitsmanagement. Zo houd je ook enthousiaste en betrokken collega’s.’

 

Kijk om je heen

De vraag ‘hoe benut je alle kansen’ wordt door elke praktijk anders beantwoord, denkt Van Baggem.  ‘Zoek je collega’s op en maak gebruik van elkaars kennis en deskundigheid. Bij vier van de vijf ideeën zeg je misschien dat het niets voor je is, maar als een nieuw idee aansluit bij je praktijksituatie dan is dat waardevol.’ Fysio’s kunnen nog wel wat ondernemender zijn, stelt Van Baggem met zoveel woorden. ‘We zijn vaak vakidioten, maar we vergeten wel eens meer te doen en om ons heen te kijken. Wat kunnen we nog meer benutten om onze praktijk tot een succes te maken en patiënten meer te faciliteren?’

 

Meer informatie over Fysiopraktijk Anno Nu, op 7 maart in Gebouw ’t Hart te Utrecht,  vindt u hier:  Fysiopraktijkannonu.nl

Foto: Geert van Baggem
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal