menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
1 oktober 2019

Hoe houd ik grip op mijn verzuim?

Een zieke werknemer brengt voor een werkgever hoge kosten met zich mee. De loonkosten van de werknemer lopen niet alleen door, maar hij zal ook begeleid moeten worden en er moet gezorgd worden voor vervanging. Het is daarom van groot belang om de kosten van verzuim zoveel mogelijk te beperken. Wat komt er allemaal kijken bij verzuim? Door Rien van Koeveringe, Van Ree HR Consultants.
Hoe houd ik grip op mijn verzuim?

Loondoorbetaling bij ziekte

Nederland kent strenge regels voor de loondoorbetaling aan zieke werknemers. Werkgevers moeten het loon van een zieke werknemer de eerste twee jaar doorbetalen. Daarnaast dient de werkgever zich aan veel verplichtingen te houden die voortkomen uit de Wet verbetering poortwachter. Veel kleine werkgevers voelen zich daarom onzeker over dit onderwerp.

 

Ziekteverzuimverzekering

Het merendeel van de werkgevers verzekert zich tegen de financiële risico’s van de verplichte loondoorbetaling. Bij organisaties met minder dan zeven werknemers heeft zelfs 75% een verzuimverzekering. Omdat de kosten van een zieke werknemer hoog zijn, is het verstandig een verzekering af te sluiten.

 

Verzuim-ontzorg-verzekering

Per 1 januari 2020 zal de verzuim-ontzorg-verzekering een feit zijn. Het voordeel daarvan is dat de verzekering poortwachterproof is. Dat wil zeggen dat, als de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts en verzekeraar opvolgt, de verzekeraar een eventuele loonsanctie vergoedt. De loonsanctie houdt in dat een werkgever langer dan twee jaar dient door te betalen. Onderdeel van de verzekering is verder dat de verzekeraar alle zaken rondom re-integratie, verzuimbegeleiding en casemanagement uit handen neemt. Bij verzuim hoeft u als werkgever dus niet meer alle re-integratiediensten zelf te regelen.  

 

Verzuimbeleid

Niet elk bedrijf heeft een verzuimbeleid, maar een goed verzuimbeleid kan helpen uw verzuim te verlagen. In een verzuimbeleid staat hoe uw organisatie omgaat met verzuim. De te volgen stappen bij een ziekmelding (het verzuimprotocol) en de rechten en verplichtingen van u als werkgever en van uw werknemer.

 

Verzuimprotocol

Is één van uw werknemers ziek? Ook al is het één dag, dan zijn er een aantal stappen die u verplicht moet doorlopen. Zet deze stappen op papier, zodat u niets vergeet en het voor iedereen duidelijk is. Bij wie, hoe en voor welke tijd moet uw werknemer zich ziek melden? Welke informatie heeft u nodig bij een ziekmelding? Hoe werkt het met een ziekmelding en vakantie? Dit en meer neemt u op in het verzuimprotocol.

 

Verzuimanalyse

Met een verzuimanalyse kunt u nagaan hoe het met het verzuim binnen uw organisatie is gesteld en hoe u het verzuimbeleid kunt optimaliseren. De analyse brengt in beeld welke problematieken er binnen uw organisatie zijn op het gebied van verzuim: per individu én organisatiebreed. Waarvoor uw werknemers zich ziek melden, hoe vaak en hoe lang bepalen uiteindelijk of een combinatie van individuele begeleiding en organisatiebrede verandering noodzakelijk is.

 

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Met een actuele RI&E vermindert u proactief de risico’s binnen uw bedrijf en kunt u verzuim voorkomen. Elk bedrijf met personeel is verplicht om via een RI&E te inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Vervolgens moet men hierop maatregelen nemen. Zo’n verplichting kan aanvoelen als een last, maar een RI&E kan u ook veel opleveren.

 

Negen tips om verzuim te verlagen

1. Houd vinger aan de pols;

2. Zorg voor een gezonde werkplek;

3. Voorkom stress en overbelasting;

4. Houd de sfeer prettig;

5. Monitor het verzuim;

6. Bewaak re-integratie;

7. Wees flexibel;

8. Bied opleidingen;

9. Geef het goede voorbeeld.

 

Uit het bovenstaande blijkt dat aandacht voor verzuim loont. Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met één van onze HR-consultants:  www.vanreehrconsultants.nl

Geschreven door Rien van Koeveringe, Van Ree HR Consultants.
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Betrokken partijen: Van Ree Accountants
Gerelateerde artikelen
Open modal