menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
24 juni 2019

(Ont)regel de (mond)zorg: negen paarse krokodillen die 'onder het mes' kunnen

De Nederlandse samenleving kent veel wetten en regels, maar ze zijn niet allemaal nodig. De zorg, waaronder tandartsenpraktijken, telt ook veel voorbeelden van paarse krokodillen. Het initiatief ‘(Ont)regel de (mond)zorg’ van medici, paramedici en Vereniging VvAA beoordeelt in samenwerking met overheid en verzekeraars waar de regeldruk in de zorg kan worden verminderd.
(Ont)regel de (mond)zorg: negen paarse krokodillen die 'onder het mes' kunnen

Tandartsen zijn recent op initiatief van de KNMT bij ‘Ontregel de zorg’ aangehaakt. In drie sessies formuleerden zij samen met onder meer de overheid en verzekeraars speerpunten, die de regeldruk kunnen verminderen. Tijdens de sessies is een groot aantal overbodige regels en wetten geschrapt of aangepast. De regels en wetten zijn beoordeeld op basis van noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid. Alleen wetten die aan alle drie de factoren voldoen, blijven bestaan. De rest wordt geschrapt of verbeterd. Ook kreeg de KNMT het verzoek van haar leden om een aantal eigen algemene praktijkrichtlijnen onder de loep te nemen.

 

Negen onderwerpen van de 'schrapagenda' van de mondzorg

De tandheelkunde telt in elk geval negen 'paarse krokodillen' die dit en komend jaar 'onder het mes kunnen' om het leven als tandarts te vergemakkelijken. Deze negen punten vormen de ‘schrapagenda’ voor de mondzorg. Onder andere beroepsorganisaties, overheid, verzekeraars en Patiëntenfederatie Nederland werken samen om dit voor elkaar te krijgen. Dit zullen niet de laatste onderwerpen zijn, die de mondzorg in het kader van ‘ontbureaucratiseren’ zal aanpakken. Volgens tandartsen kunnen er nog wel meer paarse krokodillen geschrapt worden. 

 

1.       Het proces van machtigingsaanvragen bij verzekeraars

Het proces, waarbij tandartsen vooraf een machtiging aanvragen voor vergoeding van bijzondere tandheelkunde uit het basispakket, wordt gestroomlijnd.

 

2.       Het aanvragen van machtigingen voor OPT’s bij kinderen

Het aantal uitgevoerde orthopantomogrammen (OPT’s), röntgenfoto’s van de gehele kaak, bij kinderen is significant gedaald. Het aanvragen van machtigingsaanvragen voor OPT’s bij kinderen worden daarom heroverwogen. Dit geldt in feite voor alle machtigingsaanvragen.


3.       Het contact tussen tandartsen en zorgverzekeraars bij onjuiste declaraties wordt verbeterd

De declaratie van patiënten, die hun factuur van de tandarts declareren bij hun zorgverzekeraar, kan vanwege een onjuistheid worden afgekeurd. De afwijzingsbrief gaat naar de patiënt, maar door de privacywetgeving krijgt de tandarts geen afschrift. Zorgverzekeraars en tandartsen zoeken naar een manier, waarop de tandarts adequaat op de hoogte worden gesteld van een afwijzing. Daarnaast wordt de toon van de afwijzingsbrief vriendelijker geformuleerd.


4.       De publicatie van de prijslijst voor tandtechniek wordt vereenvoudigd

Op dit moment verplicht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tandartsen om patiënten in hun praktijk of op hun website te informeren over materiaal- en techniekkosten. Maar de publicatie van prijslijs is vaak omslachtig, reden waarom er nu wordt bekeken hoe dit kan worden vereenvoudigd.


5.       Verduidelijken dat de risico-inventarisatie en evaluatie niet verplicht jaarlijks hoeft te worden ingevuld

Tandartsen moeten verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren door de Arbowet. Veel tandartsen zijn van mening dat dit jaarlijks moet, terwijl de noodzaak tot invullen alleen bij veranderingen nodig is. Dit dient via verschillende kanalen duidelijker te worden gecommuniceerd.


6.       De inhoud van de algemene praktijkrichtlijnen van de KNMT wordt verder gestroomlijnd

De KNMT heeft dertien algemene praktijkrichtlijnen geformuleerd, die tandartsen een handvat bieden om aan wettelijke eisen te voldoen. Het onderscheid tussen verplichte praktijkrichtlijnen en suggesties wordt verduidelijkt.


7.       We stoppen met het opgeven van de reden bij restauratie en kronen

Tandartsen denken dat zij verplicht redenen moeten opgeven bij restauraties, kronen en röntgenfoto’s. Dit geldt alleen bij röntgenfoto’s en wordt verduidelijkt en vereenvoudigd.


8.       Het aantal verplichte invulvelden in het patiëntendossier wordt geminimaliseerd

Het KNMT-richtlijn Patiëntendossier beschrijft wat minimaal in het dossier moet worden opgenomen. In de software hoeft alleen aanvullende, niet verplichte, informatie te worden opgenomen. Er wordt verduidelijkt welke invulvelden verplicht zijn en welke optioneel.


9.       De expiratiedatum bij het stickeren van steriele instrumenten wordt verruimd

De Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken beveelt aan om instrumenten na hersterilisatie opnieuw te verpakken en de houdbaarheidsdatum erop te zetten. De houdbaarheid van instrumenten ligt op een jaar, waardoor de expiratiedatum voor tandheelkundig instrumentarium wordt verruimd van drie tot zes maanden naar één jaar.

 

Bron: KNMT, Weg met de paarse krokodillen: (ont)regel de (mond)zorg!

Beeld: Henk Vrieselaar, 'Desperate doctor sits at desk and is overwhelmed and threatened by bureaucratic purple crocodiles' (Shutterstock 1213845001)
Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal