menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
18 mei 2017

Innovatie in de fysiotherapie: Praktijk Fysiotherapie Zesgehuchten

Kirsten Baane (Fydee Nederland) komt bij veel innoverende fysiopraktijken over de vloer. Omdat iedereen van elkaar kan leren en de samenwerking in de eerstelijnszorg steeds meer omarmd wordt, deelt zij graag inspirerende verhalen. Deze maand interviewt Kirsten praktijkeigenaren Evelien Mulder en Femke Berkelmans van fysiotherapie Zesgehuchten.
Innovatie in de fysiotherapie: Praktijk Fysiotherapie Zesgehuchten

Mulder en Berkelmans hebben in hun praktijk in Geldrop een programma opgezet voor ‘fittere’ Parkinsonpatiënten die het relatief kort of in milde vorm hebben. Het doel is hen langer mobiel en daarmee thuis te houden.

 

Kunnen jullie meer vertellen over het programma voor Parkinsonpatiënten?

“Wij zijn in het najaar van 2012 naar Oslo geweest en hebben een LSVT Global BIG-cursus gevolgd en zijn als eerste fysiotherapeuten in Nederland gecertificeerd. LSVT BIG is behandelmethode die helemaal gericht is op het behandelen van Parkinsonpatiënten door middel van oefeningen die ze zelfstandig kunnen uitvoeren. Het programma gaat uit van neuroplasticiteit van de hersenen. Dit is het vermogen van de hersenen om te veranderen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring. Om dat te bewerkstelligen bij Parkinsonpatiënten moeten de bewegingen intensief zijn en vaak herhaald worden. Door de intensiteit en vele herhalingen worden de hersenen geprikkeld zich aan te passen. Je gaat hierbij uit van interne cueing, oftewel zelf voelen dat je niet groot genoeg beweegt zonder iemand anders nodig te hebben of een spiegel.”

 

Hoe gaat het precies in z’n werk?

“Parkinsonpatiënten voelen vaak niet meer hoe groot of -eerder juist- klein hun bewegingen zijn geworden. In een intensief programma van 4 weken laten wij ze hier bewust van worden door iedere week 4 dagen achter elkaar actief deze bewegingen te oefenen. Er wordt een uur per dag getraind in de praktijk en op dezelfde dag moeten deze oefeningen thuis nog een keer herhaald worden. Er is een functionele oefening die voor iedere patiënt gelijk is, namelijk opstaan/zitten. A ndere functionele oefeningen zijn per patiënt verschillend, afhankelijk van de problemen die men ervaart. We hebben een dvd gemaakt waarop we de oefeningen voor doen, zodat patiënten goed zien hoe het uitgevoerd moet worden.

 

Na het intensieve vier-weken-traject kan er een keer per maand deelgenomen worden aan een groepssessie. Deze groepssessie zorgt ervoor dat wij het verloop goed in de gaten kunnen houden en heeft tevens een belangrijk sociaal aspect.”

 

Welke andere zorgdisciplines zijn betrokken?

“Wij krijgen veel doorverwijzingen van neurologen omdat zij weten dat het programma goed werkt. Ook verwijzen Parkinsonverpleegkundigen naar ons door en krijgen wij verzoeken van collega-fysiotherapeuten. Ons programma is ook bekend bij Parkinsoncafe’s. De behandeling wordt uitgevoerd door onszelf.” 

 

Hoe kijken zorgverzekeraars naar dit initiatief? Wordt het ook beloond?

“De zorgverzekeraar weet niet dat wij dit programma aanbieden en dit wordt dus ook niet extra vergoed. Zorgverzekeraars kennen ook geen behandelingen van een uur, dus hier leggen wij ook echt in bij. Er zou door de zorgverzekeraar meer gekeken moeten worden naar dit soort (bewezen effectieve) therapievormen om vervolgens ons en de patiënt de te vrijheid geven om hiermee, met vergoeding, aan de slag te kunnen.”

 

Komt er ook eHealth aan te pas ?

“Jazeker. Het programma krijgt steeds meer bekendheid, ook in andere regio’s. De eerste keer dat een patiënt uit een hele andere regio vroeg of wij hem konden behandelen, zijn er maanden overheen gegaan voor wij hiermee om konden gaan en hebben wij zelfs nog overleg gehad met LsVT Global. Wij vonden het niet kunnen om de patiënt vier dagen in de week helemaal naar ons toe te laten komen en speelden met het idee om sessies via Skype te organiseren maar we wilden natuurlijk niet dat dit afbreuk zou doen aan het behandelresultaat. Uiteindelijk is het een mix geworden van live behandelingen en behandelingen via Skype. Deze case is zeer succesvol verlopen en dit heeft ervoor gezorgd dat de praktijk hier nu vaker gebruik van wil maken.

 

Hoe zijn de resultaten tot nu toe?

“Wat het meeste naar voren komt, is dat de patiënten ervaren dat ze dingen kunnen die ze van tevoren niet verwacht hadden. Bewegen op intensief niveau maakt een stukje geluksgevoel. Daarnaast is het ook fijn om zelf actief iets positiefs te kunnen bijdragen aan het fitter en gezonder blijven.”

 

Hoe kijk je naar doelmatige zorg?

“Positief! Niet behandelen om het behandelen, maar om een bepaald doel na te streven. Onze behandelindex is heel goed, ook met onze Parkinsonpatiënten. Na het programma hebben ze heel weinig hulp nodig.”

 

En hoe kijk je naar interdisciplinair en multidisciplinair samenwerken?

“In de praktijk zien wij alle patiënten met Parkinson. We hebben er bewust voor gekozen om de BIG-patiënten altijd samen te begeleiden. Na elke sessie bespreken we kort met elkaar de bijzonderheden. Samen zie je meer dan alleen. De korte lijnen met de neuroloog, Parkinsonverpleegkundigen, ergotherapeuten, diëtisten en psychologen zijn zeer prettig en effectief. We overleggen regelmatig.”

 

Kirsten Baane    
Operationeel directeur van Fydee Nederland, kwaliteits- en ondernemersnetwerk binnen de fysiotherapie en eigenaar van ZorgPromotor.

Geplaatst door: Susanne Morren Susanne Morren
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal