menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
16 september 2020

Kabinet investeert extra geld in zorg

Het kabinet trekt dit en volgend jaar 6,7 miljard euro uit voor het beheersen van de coronacrisis. Ook gaat er extra geld naar het aantrekkelijke maken van werken in de zorg. De focus komt op preventie en gezondheid, een betere organisatie van de zorg en meer ruimte voor vernieuwing en werkplezier. Komend jaar is er 92,7 miljard euro beschikbaar voor de zorg.
Kabinet investeert extra geld in zorg
Het kabinet maakt het tijdelijke actieprogramma Werken in de Zorg structureel en verhoogt het budget volgend jaar met 20 miljoen euro. Vanaf 2023 maakt het kabinet er jaarlijks 130 miljoen euro voor vrij. Dit budget is ook voor verbeteringen van arbeidscontracten, het creëren van meer loopbaanmogelijkheden voor zorgpersoneel en meer zeggenschap voor professionals.
 

Bonus voor zorgmedewerkers

Om zorgpersoneel te behouden, besloot het kabinet eerder extra geld aan zorgmedewerkers te geven: dit jaar netto 1000 euro en volgend jaar netto 500 euro. Dat kost de schatkist 2,16 miljard euro. Een speciale commissie van de Sociaal Economische Raad (SER) gaat de knelpunten in de arbeidsmarkt analyseren, vooral in de huishoudelijke hulp, bij de verzorgenden en verpleegkundigen. Die verkenning moet 1 april klaar zijn.
 

Juiste Zorg op Juiste Plek

Het kabinet wil dat in 2030 zorg voor minimaal de helft in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) wordt georganiseerd. Die beweging bevordert de gezondheid en vergroot de kwaliteit van leven, staat in de begroting 2021. Daarvoor is het wel noodzakelijk om samen met betrokken zorgpartijen ook de zorgopleidingen te vernieuwen.
 

Geneeskundeopleiding

Daar wordt aan gewerkt, bijvoorbeeld in het nieuwe raamplan voor de geneeskundeopleiding. Daarin is veel meer aandacht voor de rol van de arts in het bevorderen en beschermen van gezondheid. Zo wordt in het meerjarige project Opleiden 2025, waar de Federatie van Medisch Specialisten het voortouw heeft, de beweging van de Juiste Zorg Op de Juiste Plek opgenomen in de medisch-specialistische vervolgopleidingen.
 

Hoofdlijnenakkoord

Het kabinet houdt vast aan de Hoofdlijnenakkoorden, omdat ze “een belangrijke bijdrage leveren aan het beheersen van de zorguitgaven”. Volgend jaar mag het volume van medisch-specialistische zorg maximaal 0,3 procent toenemen en in de ggz maximaal 0,9 procent. Voor de huisartsen is dat drie procent en de wijkverpleging mag 2,4 procent groeien. 'Het is zaak dit voor de tweede helft van de looptijd van de hoofdlijnenakkoorden met volle kracht voort te zetten,' schrijft het kabinet in de begroting van VWS voor volgend jaar.

 

Virus onder controle houden

Het kabinet zet ook in het komende jaar in op het onder controle houden van het virus. Voor meer testcapaciteit is tot nu toe 650 miljoen euro uitgetrokken en komt komend jaar 350 miljoen euro beschikbaar. Er wordt 305 miljoen euro geïnvesteerd in meer IC-capaciteit. Voor vaccinontwikkeling is 700 miljoen euro gereserveerd.

 

Extra aandacht voor preventie

Met extra aandacht voor preventie kan niet alleen de gezondheid van mensen worden verbeterd, maar kunnen ook zorgkosten worden voorkomen. In 2021 is 12 miljoen euro extra beschikbaar om - vooral via gemeenten en lokale organisaties - het realiseren van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord te versnellen. In 2022 stijgt dit naar 16 miljoen euro extra.
 

Discussienota

Het kabinet wil ook naar de toekomst de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid borgen en komt in het najaar met een discussienotitie hiervoor. De contouren hiervan zijn: meer focus op preventie en gezondheid, organisatie en regie en meer ruimte voor ruimte voor vernieuwing en werkplezier.
 

Reacties

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 vindt de plannen van het kabinet voor de zorg niet genoeg, zegt ze in een reactie op de Troonrede. 'De voorgestelde plannen van het kabinet zijn niet vooruitstrevend. Ze bieden geen structurele oplossingen. De personeelstekorten lopen op, de werkdruk is al lang veel te hoog, er wordt te weinig geluisterd naar verpleegkundigen en verzorgenden en het salaris staat al lang niet meer in verhouding tot de zwaarte en de risico’s van het vak', aldus voorzitter Stella Salden.
 

Structurele oplossingen

Ook andere organisaties, zoals Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse GGZ, pleiten voor structurele oplossingen. 'De druk op onze gezondheidszorg zal de komende jaren vooral toenemen door meer vraag naar zorg, oplopende personeelstekorten en groeiende economische onzekerheid', voorspelt Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 'Zorgverzekeraars roepen een volgend kabinet op om, samen met de zorgsector, kritisch te kijken naar welke zorg echt nodig is en daarbij slimme keuzes te maken. Om de druk op de zorg te verminderen, moet geïnvesteerd worden in onder meer preventie, maatschappelijke ondersteuning, digitale zorg en arbeidsbesparende technologie. Dit zien we deels ook terug in de Miljoenennota.'
 
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen