menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
15 oktober 2020

KNMT-campagne: 'Tijdig in gesprek gaan met ontevreden patiënt kan procedures voorkomen'

Als een tandarts in een vroeg stadium weet of een patiënt tevreden of ontevreden is over zijn behandeling, is een klachtprocedure mogelijk te vermijden. Om tandartsen daarbij te helpen is beroepsorganisatie KNMT het project ‘Klacht, Compliment? Kans!’ gestart.
KNMT-campagne: 'Tijdig in gesprek gaan met ontevreden patiënt kan procedures voorkomen'

Het KNMT-project ‘Klacht, Compliment? Kans!’ biedt de tandarts een aantal praktische handvatten - met een toolkit, studiepakket en cursussen - om tijdig te achterhalen hoe een patiënt zijn bezoek aan de praktijk heeft ervaren en hoe de tandarts hiermee om kan gaan.


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Het project sluit aan bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), die voorschrijft dat onvrede van de patiënt laagdrempelig in de praktijk dient te worden aangepakt. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) benadrukt de noodzaak hiervan, om klachtenprocedures in de mindzorg te voorkomen kunnen voorkomen.

 

Tevreden of juist niet?

De beroepsorganisatie biedt een online-toolkit met poster, webbanners en een wachtkamerscherm die zorgverleners kunnen downloaden of bestellen. De materialen roepen patiënten op om hun tevredenheid of ontevredenheid te melden bij de balie of via de website van de praktijk. Bij het ledenmagazine NT van oktober is een exemplaar van de poster bijgevoegd.

 

Links: KNMT,  Klacht, Compliment? Kans! en  KNMT-project helpt om tijdig in gesprek te gaan met (on)tevreden patiënt MedischOndernemen,  Ruim 70 procent tevreden met mondgezondheid , 4 maart 2020

Beeld: KNMT ‘Klacht, Compliment? Kans!’
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen