menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
25 augustus 2020

Leidraad helpt huisartsen bij vormgeven regionale samenwerking

Veel kwesties in de huisartsenzorg kunnen beter op regionale schaal geregeld worden. De huisartsenkoepels LHV en InEen hebben samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een leidraad gemaakt waarmee ze de regionale samenwerking tussen huisartsenorganisaties en zorgverzekeraars en de contractering een impuls willen geven.
Leidraad helpt huisartsen bij vormgeven regionale samenwerking
In de leidraad staan de uitgangspunten voor een regionale huisartsenorganisatie, het opstellen van een regiobeeld en regioplan en de daarbij behorende (financiële) afspraken in de contracten.

 

Gezamenlijke visie

De eerste lijn staat voor grote opgaven, zoals de werkdruk, problemen met doorverwijzing en het tekort op de arbeidsmarkt. De oplossing wordt gezocht in meer regionale samenwerking. LHV, NHG en InEen geven richting aan die samenwerking met de gezamenlijke ‘Visie regionale samenwerking en organisatievorming in de huisartsenzorg’ en de ‘Bouwstenen voor structurele samenwerking in de regio’. Door goede afspraken op regionaal niveau krijgen huisartsen betere ondersteuning bij de knelpunten en het vernieuwen van de zorg. Daarnaast vormen ze ‘één aanspreekbare partij’ in de regio’s ook in de contractering met zorgverzekeraars.
 
 

Regiobeeld en regioplan

De start van de samenwerking is het samen opstellen van een regiobeeld en daarna een regioplan. Een gedeeld beeld hebben van de regio is onmisbaar om samen als zorg- en welzijnaanbieders een goed aanbod van zorg en ondersteuning te organiseren dat aansluit bij de behoefte en wensen van de mensen in de regio.
Wat wordt verstaan onder een regio? Een gebied van 50 duizend tot 200 duizend inwoners, of een ‘natuurlijke regio’, afgebakend door gemeentegrenzen of het adherentiegebied van een ziekenhuis.

 

Betere contractafspraken

In de leidraad staat wat er nodig is om tot goede samenwerking te komen, zoals duidelijke afspraken wie voor welke zorg verantwoordelijk is binnen een gebied. Ook staat op een rijtje wat er in een regiobeeld- en plan kan en moet staan, zoals data over de patiëntaantallen, betrokken zorgorganisaties en hoe de zorgvraag in een gebied eruitziet. Een regioplan dat zorgaanbieders samen met zorgverzekeraars opstellen, leidt tot betere en soepelere contractafspraken, verwachten LHV, NHG en InEen.
 

Leiderschap

LHV, InEen en ZN beschrijven in de leidraad succesfactoren, belemmeringen en randvoorwaarden om tot gezamenlijk gedragen activiteiten in de regio te komen. Een heldere governance-structuur, mandaat gebaseerd op vertrouwen en leiderschap zijn bijvoorbeeld belangrijke succesfactoren voor de ontwikkeling van een sterke gemandateerde regionale huisartsenorganisatie.
 

Goede voorbeelden

Ook aan de kant van de zorgverzekeraar zijn dit onmisbare elementen. Hoe ruimer het mandaat van de inkoper, hoe sneller er oplossingen worden bedacht en afspraken worden gemaakt. De leidraad bevat verschillende goede voorbeelden van regioplannen, brengt mogelijke belemmeringen in beeld en geeft tips om hiermee om te gaan.
 
Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Corina de Feijter Corina de Feijter
Redacteur
Gerelateerde artikelen