menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
1 februari 2018

Meer digitale regie voor reumapatiënt

Reumazorg Zuidwest Nederland (RZWN) zet met de invoering van een complete Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) als één van de eerste reguliere zorgaanbieders een flinke stap naar grotere regie voor de patiënt en shared decision making.
Meer digitale regie voor reumapatiënt

De digitale gezondheidsomgeving moet bovendien maatwerk en samenwerking binnen de gehele reumaketen vergemakkelijken. “Als je kijkt naar de toekomst, dan zal de patiënt steeds meer de regie voeren over het zorgproces, dus ook over zijn eigen data en digitaal dossier”, zegt Josien Veris, lid raad van bestuur van RZWN. “De patiënt participeert steeds meer. Met de invoering van een PGO sorteren we voor op die ontwikkeling.  Eigenlijk is het een perfect instrument voor shared decision making.”

 

Compleet dossier voor alle zorgverleners

Anders dan een patiëntenportaal, dat alleen door de betrokken zorgaanbieder geleverde informatie bevat, biedt een PGO een compleet dossier, waarin alle zorgverleners, uiteenlopend van ziekenhuizen, behandelcentra, huisarts, paramedici tot apotheken, informatie kunnen delen met de patiënt en elkaar. Dit past volgens Veris uitstekend bij de integrale aanpak van RZWN, dat vanuit tien specialistische reumacentra zorg en ondersteuning aan 12.000 patiënten biedt. “Wij gaan er vanuit dat de ziekte een klein onderdeel van het leven moet zijn en niet het leven moet bepalen. Dat betekent dat je medicamenteus het goede geeft, maar ook dat je patiënten leert de ziekte een plek te geven in het leven. Helaas houdt heel veel zorg op bij de muren van de instelling. Wij zijn van mening dat je moet zorgen dat de zorg een continu geheel is.”

 

“Waar nodig willen we extra ondersteuning bieden bij het omgaan met de ziekte. Daarbij is het van belang om te zorgen voor de patiënt als geheel. We willen de patiënt ook zien in zijn hoedanigheid van werknemer, moeder, mantelzorger of sporter. Met het oog hierop hebben we bijvoorbeeld al projecten lopen die aansluiten bij de Wmo. Het mooie van deze PGO is dat het naast medische ook sociale modules bevat.” Behalve als verzamelplaats voor patiëntinformatie en digitaal draaipunt in de zorg ziet RZWN de nieuwe PGO ook als een kwaliteitsinstrument waarmee uitkomsten, zoals de patiënt die ervaart kunnen worden gemeten en vastgelegd. Daarnaast biedt het ondersteuning voor reguliere spreekuren. “Patiënt en zorgverlener kunnen zich via de PGO beter voorbereiden op het spreekuur.”

Bron: Skipr
Geplaatst door: Janneke Olthof Janneke Olthof
Redactie
Gerelateerde artikelen