menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
30 oktober 2019

Minister Bruins wil meer regie patiënt over eigen dossier

Cruciale medische gegevens moeten beter beschikbaar komen voor artsen als een patiënt buiten bewustzijn op de eerste hulp belandt. Patiënten krijgen daarom de kans vooraf te registreren dat zij in noodgevallen toestemming geven voor het delen van deze gegevens. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil dat iedereen de regie krijgt over zijn eigen patiëntendossier.
Minister Bruins wil meer regie patiënt over eigen dossier Foto: Shutterstock

Al jaren is gebrekkige uitwisseling van medische gegevens een probleem in de zorg. Mensen moeten vaak meerdere keren hun verhaal vertellen en dat leidt tot meer werk voor zorgverleners. Gegevens worden opnieuw ingevoerd, onderzoeken herhaald en vermijdbare fouten gemaakt.

 

Regie over eigen patiëntendossier

Het invoeren van een landelijk elektronisch patiëntendossier stuitte op privacy bezwaren, maar het huidige kabinet wil de discussie vlot trekken, signaleert de Volkskrant. Het kabinet wil dat iedereen binnenkort de regie krijgt over zijn eigen patiëntendossier en zelf de keuze maakt voor het uitwisselen van zijn gegevens. Op dit moment hebben al ruim dertien miljoen Nederlanders een keuze gemaakt. De vier miljoen Nederlanders die dit nog niet hebben gedaan, kunnen dat in contact met een arts alsnog beslissen.

 

Derde mogelijkheid

Bij acute noodzorg, wanneer patiënten niet aanspreekbaar zijn, leidt de regie over het eigen patiëntendossier nog tot problemen. Daarom wil minister Bruins een derde mogelijkheid toevoegen. Naast het wel of geen toestemming geven voor het delen van alle medische gegevens, kan een patiënt een set basisgegevens ter beschikking stellen voor deze acute noodgevallen. Het gaat om gegevens die nodig zijn voor ongeplande zorg, aldus Bruins. Wanneer niet duidelijk is of een patiënt onder behandeling staat voor bijvoorbeeld hartklachten, kan dat namelijk voor complicaties zorgen.

 

Inzien van digitaal medisch dossier

Ondanks de ‘ondergang’ van het landelijke patiëntendossier is de ontwikkeling op regionaal niveau doorgegaan. Minister Bruins hoopt in de loop van volgend jaar zover te zijn dat patiënten het recht krijgen om hun medisch dossier digitaal in te zien. Zo kan de patiënt zien wat in het dossier staat en wie het ingezien heeft. Om misverstanden te voorkomen wil Bruins standaarden vastleggen voor de gegevensopslag en -uitwisseling. Zo hebben sommige afkortingen nu verschillende betekenissen. ‘Die spraakverwarring moeten we voorkomen’, aldus Bruins.

 

Terugdringen ziekenhuisopnames door medicatiefouten

‘Jaarlijks komen ruim 27 duizend mensen in het ziekenhuis vanwege medicatiefouten. Goede digitale dossiers en gegevensuitwisseling kan dit aantal terugdringen. Het overtikken van gegevens door de verpleging is niet meer nodig, wat zorgt voor veel tijdswinst. Tachtig procent van de medisch specialisten verwacht dat het sterk bijdraagt aan de patiëntveiligheid', aldus Bruins in de Volkskrant.

 

Link:  Patiënten krijgen meer regie over eigen dossier 

Foto: Shutterstock
Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen
Open modal