menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
1 juli 2019

Minister Bruins: 'Mondzorg voor volwassenen niet in basisverzekering'

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wil mondzorg voor volwassenen niet opnemen in de basisverzekering. Dit blijkt uit de antwoorden van Bruins op vragen van SP-kamerlid Henk van Gerven. Bruins is het niet eens met de opvatting dat mondzorg minder toegankelijk is dan andere vormen van zorg en dat iedereen via de basisverzekering toegang moet hebben tot de tandarts.
Minister Bruins: 'Mondzorg voor volwassenen niet in basisverzekering'

Van Gerven kwam met de vragen naar aanleiding van een bericht van Dokters van de Wereld, meldt de KNMT. Dokters van de Wereld stelde dat de tandarts onbetaalbaar is voor ruim half miljoen mensen in Nederland. Deze schatting is gebaseerd op beschikbare gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC), Vektis Intelligence Zorgverzekeraars en een onderzoek onder ruim 3000 Nederlanders dat begin 2019 in opdracht van Dokters van de Wereld is uitgevoerd.

 

Ruim 80 procent Nederlanders minstens één keer per jaar naar tandarts

Een van de redenen om mondzorg niet in de basisverzekering onder te brengen, is dat nu meer mensen naar de tandarts gaan dan toen het ziekenfonds nog bestond. Dat zegt Bruins naar aanleiding van de vragen van Van Gerven in een brief aan de Kamer.  Uit cijfers van het CBS blijkt dat 80,3 procent van de Nederlanders minimaal één keer per jaar naar de tandarts gingen in 2018. Bruins betoogt dat dit percentage in de praktijk hoger ligt, omdat baby’s en mensen met een kunstgebit ook meetellen bij deze cijfers. In de tijd dat het ziekenfonds nog bestond, lag dit percentage op 71,3 procent  (1990) en 74,6 procent (1995). Daarnaast vindt de minister dat cijfers geen uitsluitsel geven over de vraag of mensen om financiële redenen al dan niet naar de tandarts gaan.

 

Volwassenen hebben eigen verantwoordelijkheid

Verder is Bruins het niet eens met de stelling dat mondzorg minder toegankelijk is dan andere vormen van zorg. ‘Volwassenen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid voor de verzorging van hun gebit. Daarbij hoort dat zij regelmatig naar de tandarts gaan. Die eigen verantwoordelijkheid was ook de onderliggende gedachte bij de beslissing in 1995 om een groot deel van de tandheelkundige zorg voor volwassenen uit het ziekenfondspakket te verwijderen’, stelt de minister.

 

Bijna twee miljard aan extra uitgaven

Een andere reden om mondzorg niet in de basisverzekering op te nemen is financieel van aard. Bruins geeft aan dat bij de opname van mondzorg in de basisverzekering, de uitgaven met bijna twee miljard euro zullen toenemen. Hierdoor stijgt de premie per verzekerde per jaar met ongeveer 150 euro, becijfert de minister.

 

‘De Mond Niet Vergeten’

Beroepsverenigng KNMT zegt zich te herkennen in de antwoorden van minister Bruins op de vragen van Van Gerven. Wel vindt de KNMT het belangrijk dat kwetsbare groepen die nu buiten de boot vallen, via specifieke maatregelen worden gestimuleerd de tandarts te bezoeken. Zo blijkt uit cijfers van het CBS dat het aantal tandartsbezoeken bij 75-plussers sterk daalt ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. De toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stuurde in 2016 het plan ' Mondzorg bij kwetsbare ouderen' naar de kamer. Ook steunt Bruins het project ‘ De Mond Niet Vergeten’. Met dit project wordt gewerkt aan het verbeteren van de mondzorg van 100.000 kwetsbare ouderen die thuis wonen.

 

Bronnen: KNMT, Minister Bruins: ‘Mondzorg voor volwassenen niet in de basisverzekering’, Minister Bruins (Medische Zorg), brief Betreft Kamervragen' Mondzorg bij kwetsbare ouderen ' en  De Mond Niet Vergeten

Geplaatst door: Lisanne Blitterswijk Lisanne Blitterswijk
Redacteur

Lees meer over:
Tandarts Basispakket Mondzorg
Gerelateerde artikelen
Open modal