menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
7 november 2019

Mondzorg vreest gevolgen wetsvoorstel ‘Bevorderen contracteren’

Minister Hugo de Jonge (VWS) komt dit jaar met het wetsvoorstel ‘Bevorderen contracteren’, om de mogelijkheid te krijgen te bepalen welke vergoeding patiënten krijgen voor de nota van niet-gecontracteerde zorgaanbieders. KNMT en ANT, de beroepsorganisaties in de mondzorg, vrezen dat het voorstel leidt tot grote kortingen op de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.
Mondzorg vreest gevolgen wetsvoorstel ‘Bevorderen contracteren’

In het wetsvoorstel krijgt de overheid de mogelijkheid om voor bepaalde sectoren de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg uit de basisverzekering te maximeren. De kamerbrief die minister De Jonge op 25 oktober verstuurde, beschrijft de problemen met de niet-contracteerde wijkverpleging en thuiszorg en de extra kosten die daarmee samenhangen. Recent bleek in de wijkverpleging dat bij zorg zonder contract met de verzekeraar in 2018 het aantal verleende uren hulp per cliënt per maand 2,7 keer zo hoog lag als bij gecontracteerde zorg. De kosten kwamen hierdoor ongeveer twee keer zo hoog uit.

 

Mondzorg aanbieders vaak zonder contract

In de mondzorg hebben veruit de meeste zorgaanbieders geen overeenkomst met de zorgverzekeraar. Verzekeraars hanteren in de mondzorg van uit de basisverzekering steeds meer de zogenoemde ‘restitutiekorting’, waarbij patiënten slechts een gedeelte van de nota vergoed krijgen als zij naar een ongecontracteerde tandarts gaan. ‘Die vergoeding ligt nu, vanwege jurisprudentie daarover, nog op ca. 75% van het tarief dat gecontracteerde zorgaanbieders van de verzekeraar ontvangen. Het overige deel komt voor rekening van de patiënt’ , aldus de ANT.

 

‘60% of 40% minder vergoed’

De inhoud van het wetsvoorstel is nog niet bekend, maar de beroepsorganisaties sluiten niet uit dat het vergaande gevolgen kan hebben. ‘Doel van het voorstel is het aandeel ongecontracteerde zorg terugdringen. In theorie zou de minister dus kunnen bepalen dat patiënten die naar een ongecontracteerde tandarts gaan bijvoorbeeld 60%, 40% of zelfs minder vergoed kunnen krijgen.’


De ANT vreest dat patiënten minder snel voor ongecontracteerde tandartsen zullen kiezen. ‘Want het niet tekenen van de overeenkomst is bij een lagere vergoeding voor de patiënt minder aantrekkelijk en dat betekent een minder goede onderhandelingspositie tegenover de verzekeraar.’

 

‘Aantasting vrije artsenkeuze’

De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SHVA) vreest dat het wetsvoorstel de vrije artsenkeuze in Nederland aantast. De stichting schreef een brandbrief aan de Raad van State, die over het wetsvoorstel nog een advies aan de minister moet uitbrengen.

 

Seminar

Advocatenkantoor Eldermans Geerts organiseert op 22 november een seminar over de verschillen tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. Bij het seminar komen vagen aan bod als:

•             wat zijn de mogelijkheden voor de minister om niet-gecontracteerde zorg tegen te gaan?;

•             wat zijn de voor- en nadelen en aan welke verplichtingen moet u voldoen als niet gecontracteerde zorgaanbieder;

•             welke praktische informatie is nodig om een keuze te maken om wel of geen contractuele relatie aan te gaan?

•             wanneer mag een verzekeraar een restitutiekorting toepassen en wanneer niet?

 

Links: ANT, Wetswijziging niet-gecontracteerde zorg: Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de tandarts, KNMT, Politiek wil meer gecontracteerde zorg in basisverzekering, Eldermans Geerts, Zorgseminar: Gecontracteerd of niet gecontracteerd werken in de zorg, AD, Zorgverleners vrezen einde vrije artsenkeuze door nieuwe zorgwet

Foto: Hugo de Jonge
Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen
Open modal