menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
10 september 2020

‘Nationale vragenlijst’ peilt de ‘organisatiefitheid en vitaliteit’ van fysiopraktijken

Hoe staat het met de ‘organisatiefitheid en vitaliteit’ van eerstelijns fysiopraktijken? Dat is de centrale vraag achter de ‘nationale vragenlijst’ voor praktijkhouders van fysiopraktijken. De online vragenlijst wordt vandaag gelanceerd met medewerking van onder meer beroepsorganisaties KNGF, VvAA en Keurmerk Fysiotherapie. Onderzoeker Rutger IJntema vertelt over de aanleiding tot de vragenlijst. 'Ook internationaal is deze vraag onderbelicht.'
‘Nationale vragenlijst’ peilt de ‘organisatiefitheid en vitaliteit’ van fysiopraktijken

Voor zijn promotie doet Rutger IJntema -zelf fysiotherapeut én bedrijfskundige - onderzoek naar het managen van eerstelijns fysiotherapiepraktijken in een veranderende gezondheidszorgmarkt. ‘Hoe kan de fysiotherapiepraktijk in de eerstelijn vitaal en fit blijven in een veranderende markt? Die vraag stellen we aan de praktijkhouders, directeuren, de maatschappen. Wat doen praktijken om goed te blijven presteren? Juist over die vraag is niet zo veel bekend in de wetenschappelijke literatuur.’

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de lectoraten Innovatie van Beweegzorg en Financieel-Economische Innovatie van Hogeschool Utrecht. De Vrije Universiteit Amsterdam is betrokken vanuit de faculteit Management- en Organisatiestudies.

 

Ga hier naar de ‘Nationale vragenlijst’ voor eerstelijns fysiopraktijken >>

 

‘Over hoe het is gesteld met de vakbekwaamheid en patiëntentevredenheid van praktijken kun je wél een indicatie krijgen, bijvoorbeeld als je kijkt naar de registers van Pluspraktijken van de KNGF en de stichting Keurmerk Fysiotherapie. In die registers staat alleen niet hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van praktijken. Wat doet een eerstelijnspraktijk om daarbij  goede resultaten te bereiken?’

 

‘The end of physiotherapy’

IJntema schetst de grote veranderingen waaraan de fysiotherapie de laatste decennia blootstaat. ‘Dave Nichols heeft het over ‘The end of physiotherapy’ en hij kijkt daarbij naar de Angelsaksische landen. Van oudsher beschermden en betaalden de overheden de fysiotherapie, maar sinds de jaren zeventig is er al een liberalisering te zien, ook in Nederland. De verantwoordelijkheid komt steeds meer te liggen bij de patiënten zelf.’

 

‘In de vergoedingssystemen komt de keuze bij de consument te liggen, wat te zien is aan de verschuiving van de basis- naar aanvullende verzekeringen. Fysiopraktijken moeten zich steeds meer gedragen als een business. De paradox daarbij is dat fysio’s alle patiënten willen helpen, maar als praktijk ook zelf overeind moeten blijven om goede zorg te blijven leveren.’

 

‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’

‘Daarnaast zijn er beleidsveranderingen als ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Dat betekent dat praktijken moeten bijdragen aan zorg tegen zo laag mogelijke kosten met een zo hoog mogelijke kwaliteit. Tegelijk wordt gevraagd dat praktijken zowel patiëntgericht, wijkgericht als regionaal moeten werken. Fysio’s moeten wijkgericht en lokaal opereren, terwijl de beloningssystemen nog steeds hoofdzakelijk landelijk zijn ingericht. Beloning vindt plaats op basis van gemiddelden, waarbij de lokale patiëntenpopulatie heel erg kan afwijken. Als een behandelindex afwijkt van de landelijke norm, moet de praktijk zich verantwoorden.’

 

Ook is de uitdaging dat de huidige economie als geheel ook vitaal dient te blijven, betoogt IJntema. ‘Bedrijven en werknemers moeten ook fit blijven en de fysiotherapie kan daar op ingaan, met andere verdienmodellen die daarbij horen. De klant is dan een bedrijf, wat betekent dat een praktijk een heel ander aanbod moet ontwikkelen. Daarnaast groeit de rol van fysiotherapeuten bij preventie, leefstijl en fitheid. Qua vergoeding zijn daarbij nog maar de eerste stappen gezet. Ook daar zijn aanpassingen nodig om goed te scoren op vakinhoudelijke kwaliteit, patiënttevredenheid en financiële gezondheid.’

 

Zijn de gevolgen van de coronacrisis ook aanleiding voor deze vragenlijst?
‘Een aantal vragen gaan over de periode van de lockdown. We zijn benieuwd of de ene praktijk dat anders heeft opgevangen dan de andere. Wat kunnen we daarvan leren? We willen ook kijken hoe ze het voor de coronacrisis deden. Welke doelstellingen hadden ze ervoor en erna en hoe is het gegaan?’


Heeft u de indruk dat de branche die vitaliteit in huis heeft?
‘Dat weten we niet. Het is niet bekend wat praktijken doen om fit en vitaal te blijven. In de wetenschap, ook internationaal is die vraag onderbelicht. Dat is boeiend en verbazend, er zijn immers ongelooflijk veel eerstelijnspraktijken.’

 

Gezocht: deelnemers aan nationale vragenlijst praktijkhouders eerstelijns fysiotherapiepraktijk

Ben je praktijkhouder van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk? Op dit moment wordt belangrijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het managen van een eerstelijns fysiotherapiepraktijk in een veranderende gezondheidszorgmarkt. Voor dit onderzoek worden deelnemers gezocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit Amsterdam en wordt aanbevolen door het KNGF. Het invullen van de online vragenlijst kost ongeveer 15 minuten. Gegevens worden geanonimiseerd. De resultaten worden gedeeld met de beroepsgroep, gepubliceerd in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift en verwerkt in scholing. Meer informatie en meedoen

Geplaatst door: Martin Zuithof Martin Zuithof
Hoofdredacteur
Gerelateerde artikelen