menu
Medisch Ondernemen
lid worden inloggen
6 juli 2020

Coöperaties van fysio’s: netwerken in tijden van corona én daarna

Pieter Flaton (Fysiogroep Haaglanden) en Alex Hoen (Coöperatie Fysiotherapeuten Midden Holland) deelden tijdens de online Dag van de Praktijkhouder (27 juni) hun ervaringen met de oprichting van een coöperatie. Ook bespraken ze de effecten en structurele kansen die coöperaties voor fysiotherapeuten bieden.
Coöperaties van fysio’s: netwerken in tijden van corona én daarna

Fysiogroep Haaglanden

Pieter Flaton vertelt dat Fysiogroep Haaglanden is opgericht als inhoudelijk netwerk met een reeks meetings per jaar, waarin leden casuïstiek bespreken en elkaar intervisie bieden. De coöperatie telt twintig leden.

 

‘Je houdt je eigen identiteit als praktijk, maar op bepaalde onderwerpen merk je dat je dingen kunt delen in het netwerk. De coöperatie biedt samenwerking met behoud van je eigen identiteit. Denk aan gezamenlijke inkoop, strategische samenwerking met een huisartsencoöperatie of met trauma-artsen.’


'Niet zonder netwerk'

Flaton denkt dat fysiotherapeuten niet zonder samenwerking in netwerken kunnen. ‘De ontwikkelingen gaan zo hard: er wordt gestuurd op regionale samenwerking, de Juiste Zorg op de Juiste Plek, deelname aan een traumanetwerk. Met een club van 20 fysio’s hebben we gekeken naar de samenwerking met traumachirurgen. Daarbij bleek dat iedereen anders opereert. De chirurgen willen dan wel weten dat er met het netwerk afspraken te maken zijn.’

 

'Kennis delen'

Tijdens de coronacrisis zochten de deelnemers elkaar op om kennis te delen. ‘We hebben een geheel nieuw netwerk opgebouwd. Als bestuur hielden we wekelijkse zoom-sessies en we gingen ook bijpraten met de leden. Verder onderhielden we contact met de Actiegroep Fysiotherapie en de KNGF. Voor velen was de coöperatie een vast punt, met wekelijkse sessies en dat gaf rust. We hebben mensen van het KNGF en zorgverzekeraar Menzis gevraagd om bij meetings mee te praten. Omdat dat zo’n succes was, hebben we de meetings ook opengesteld voor externen en niet-leden. We wilden een verbindende rol spelen in de crisis. Uiteindelijk kregen we ook themabijeenkomsten met mensen als Guido van Woerkom, een longarts, een professor Immunologie.’

Coöperatie Fysiotherapeuten Midden Holland

Ook Alex Hoen, betrokken bij Coöperatie Fysiotherapeuten Midden Holland , signaleert een groei van onderlinge betrokkenheid tijdens de coronacrisis. ‘Als beroepsgroep zijn we naar elkaar getrokken. Er zijn af en toe meningsverschillen uitgevochten, maar ook is het gezamenlijk belang duidelijker geworden. Er was meer communicatie. Daarbij ontstond ook het idee om weer voor elkaar te gaan waarnemen. Moeten we dat niet veel meer samen oppakken? Vergelijk de weekenddiensten die we 30 jaar geleden nog hadden, waarbij we in spoedgevallen ook in het weekend behandelingen boden. De patiënt heeft daar voordeel bij.’


'In the lead zijn'

Hoen vertelt dat de coöperatie sinds januari begeleiding kreeg van KNGF, om de visie en missie vast te stellen. ‘We willen in de lead zijn en proactief op ontwikkelingen reageren, maar met één mond praten gaat zonder netwerk heel slecht. Met 26 praktijken hebben we per praktijk € 500 ingelegd om een coöperatie op te richten, die in totaal 200 fysiotherapeuten vertegenwoordigt. We willen aan de onderhandelingstafel met huisartsen in gesprek.’

 

'Slecht imago in onderhandelingen'

‘De fysiotherapie heeft een slecht imago wat betreft omgaan met de onderhandelingen. Gesprekspartner Bart Smit van de huisartsencoöperatie stelde: “Er zijn 26 woordvoerders van de fysiotherapie in de regio, daar ga ik niet mee praten”. Vanuit de fysiocoöperatie kom je wel bij de huisartsen aan tafel. Dan kan je praten over ketenzorg en bijvoorbeeld over de gecombineerde leefstijlinterventies. De geldstromen in de eerste lijn lopen via de huisartsencoöperatie. Daarom zetten we veel vaart achter de fysiocoöperatie.’

 

Pieter Flaton is voor een dag in de week directeur van de Fysiogroep Haaglanden. In de regio Haaglanden betalen leden jaarlijks € 750 euro voor de coöperatie. Daarmee wordt de bemensing van het kantoor betaald, evenals scholingen, communicatie, visitatie en inspectie. Hij beaamt de trend die Hoen schetst: er is behoefte aan een regionaal netwerk als gesprekspartner met bijvoorbeeld de huisartsen. ‘We zijn afhankelijk van externe ontwikkelingen als de huisartsencoöperatie en de regionalisering van de zorg.’

 

Links: MedischOndernemen,  Online Dag van de Praktijkhouder: ‘Duurzaamheid, wendbaarheid en doelgerichtheid worden essentieel' en video  Coörporaties in Coronatijd (en daarna) door Pieter Flaton en Alex Hoen 

 

Geplaatst door: Redactie MedischOndernemen Redactie MedischOndernemen
Redactie
Gerelateerde artikelen